De Belgische resultaten in één oogopslag

We brengen u voor de laatste keer een overzicht van de Belgische resultaten en trekken conclusies uit de gegevens die de bedrijven de voorbije twee maanden aan de beleggers voorlegden.

De resultaten die de voorbije week opvielen, waren die van CMB, Exmar en Agfa-Gevaert. Vranken klonk met zijn aandeelhouders op het einde van het resultatenseizoen, dat een beetje verliep zoals de Belgische lente: soms zonnig en warm, dan weer grijs en frisjes. Op pagina 116 en 117 brengen we u onze conclusies. U zult merken dat de verschillen met de VS, waar bijna drie vierde van de ondernemingen beter deed dan verwacht, niet zo belangrijk zijn.

CMB: Goede indekking

CMB publiceerde eind januari al voorlopige resultaten over het boekjaar 2009. De transporteur van drogebulkgoederen realiseerde een nettowinst van 119,8 miljoen euro op een omzet van 413,5 miljoen euro. In het boekjaar 2008 bedroeg de nettowinst nog 211 miljoen euro, al lost CMB met de huidige resultaten wel de verwachtingen in. Het management stelt voor om een dividend van 1 euro bruto per aandeel uit te keren, wat het totaal op 1,28 euro per aandeel brengt (interim- dividend van 0,28 euro per aandeel in september). De betaaldatum van het dividend is vastgelegd op 21 mei. De vooruitzichten voor 2010 zijn positief. Bocimar heeft zijn volledige vloot voor 2010 al bijna helemaal aan goede voorwaarden ingedekt. Ook ASL Aviation zal opnieuw van een sterk contractportfolio profiteren.

Thenergo: Verlieslatend jaar achter de rug

De omzet van Thenergo, de specialist in energiegeneratie uit biomassa, is er over het boekjaar 2009 met iets minder dan 2 miljoen euro op vooruitgegaan, tot bijna 72 miljoen euro. De productie van energie staat nu in voor 62 % van de omzet. De inkomsten uit de verkoop van energie namen met 8 % toe. Het management slaagde er echter voor het tweede jaar op rij niet in om het bedrijf winstgevend te maken. Thenergo moet een verlies opbiechten van 45 miljoen euro, al is dat wel wat beter dan het verlies van 64 miljoen euro over het boekjaar 2008. Toch ziet de toekomst van het bedrijf er niet rooskleurig uit. De specialist in groene stroom moet een algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen over het voortbestaan van de groep omdat het eigen vermogen door de opgestapelde verliezen tot onder de helft van het maatschappelijke kapitaal is gedaald. Het bedrijf heeft nog 14,8 miljoen euro cash ter beschikking, maar zal in de toekomst wel extra geld nodig hebben. Het nieuwe jaar is gestart met de inwerkingstelling van vijf nieuwe projecten, die het geïnstalleerde vermogen doen oplopen tot 85 MWe en 207 MWth eind maart. Thenergo zal zich ook dit jaar verder toespitsen op zijn kernactiviteit, de productie van elektriciteit en warmte op basis van warmtekrachtkoppeling in België, Nederland en Duitsland. Concrete vooruitzichten voor het nieuwe jaar geeft het management niet.

Vranken-Pommery: Sterke prestatie in uitdagende markt

Vranken-Pommery pakte met degelijke resultaten over het boekjaar 2009 uit. De champagnemarkt heeft een moeilijk jaar achter de rug en kromp het afgelopen jaar met liefst 9,1 %. Toch slaagde Vranken erin de volumes stabiel te houden, al ging de groepsomzet er wel met 5,6 % op achteruit door een mindere verkoop van de duurdere ultrapremiummerken. De winst is wel toegenomen met bijna 8 %. Dat is vooral te danken aan kostenbesparingen, schuldenafbouw en gunstiger rentevoeten. Vranken-Pommery is positief voor het lopende boekjaar. Het management verwacht een verder herstel van de champagnemarkt en gaat ervan uit dat ook de duurdere champagnemerken opnieuw meer geconsumeerd zullen worden. Het bedrijf wil in de toekomst de verkoop met 20 % doen toenemen, al wordt er voor die doelstelling geen tijdstarget vastgelegd.

IBt: Eindelijk positieve cijfers

IBt, dat actief is op het terrein van medisch materieel, heeft voor de eerste keer in zijn bestaan een nettowinst gerealiseerd, die bovendien niet gering is: het gaat om 4,4 miljoen euro. De winst werd behaald dankzij een stijging van de omzet met 78 % tot 30,7 miljoen euro. Die cijfers, die op het eerste gezicht uitzonderlijk zijn, konden de markt echter niet overtuigen, aangezien die meer had verwacht. Zo komt het nettoresultaat 0,4 miljoen euro lager uit dan wat in januari door de groep werd aangekondigd en blijft de omzet 1,8 miljoen euro onder de verwachtingen. Maar ook al vallen de cijfers van IBt lichtjes tegen, ze zijn wel sterk gestegen en dat herstel is grotendeels te danken aan de inspanningen die de groep in de opkomende landen leverde, in het bijzonder in Rusland. Na een mooi jaar verwacht IBt een iets minder florissant 2010, hoewel de groei wel nog op het appel zal zijn. Het management is optimistisch, ook al geeft het toe dat de toekomst van de groep grotendeels afhangt van het welslagen van de gesprekken over een fusie met Core Oncology.

Spadel: Sprankelende cijfers

De economische crisis was in 2009 nog duidelijk voelbaar in de cijfers van Spadel, maar minder uitgesproken dan in 2008. Toch vielen de volumes in 2009 met 5,4 % terug ten opzichte van 2008 en dus daalde de omzet met 4 % tot 199,225 miljoen euro. De producent van Spa-waters slaagt er desondanks in om een op jaarbasis hoger bedrijfsresultaat van 18,8 miljoen euro neer te zetten, terwijl de groep 2008 moest afsluiten met een verlies van 4 miljoen euro. Spadel sluit het boekjaar dan ook af met een nettowinst van 14,7 miljoen euro, tegenover een geconsolideerd nettoverlies van 4,3 miljoen euro een jaar eerder. De raad van bestuur zal aan de gewone algemene vergadering van 10 juni 2010 de uitbetaling van een brutodividend van 1 euro (0,75 euro netto) per aandeel voorstellen. Dat is 25 % hoger dan voor 2008. Voor het lopende jaar is de groep zelfverzekerd en stelt ze dat ze er alles aan zal doen om de activiteiten te doen groeien en marktaandeel te winnen. Spadel zal alles op alles zetten om dat doel te bereiken, onder andere door een grote investering van 13 miljoen euro om bij Spa Monopole een nieuwe productielijn voor ultraperformant glas op te zetten.

Cimescaut: Resultaten zoals verwacht

Geen verrassingen: de verkopen van de Belgische groep Cimescaut beantwoordden aan de verwachtingen, wat betekent dat ze sterk gedaald zijn. In België is het verkoopvolume van granulaten van Cimescaut Matériaux met 11,4 % gedaald. Dat van CFV daalde met 6,2 %. De verkoop van gestort beton tijdens het boekjaar 2009 kende een daling van 25,6 %. In Frankrijk zijn de verkoopcijfers met een terugval van 4,6 % nauwelijks beter. Het resultaat van dat alles is dat de inkomsten van de groep op jaarbasis met 11,4 % afnamen tot 47,634 miljoen euro. Die slechte prestaties hebben echter niet verhinderd dat de groep haar aandeelhouders verwende met een gewoon brutodividend van 14 euro per aandeel, tegenover 13,2 euro per aandeel in 2008. Wat de verwachtingen betreft, kiest het management van Cimescaut voor voorzichtigheid: “Gezien de algemene economische context binnen Europa en de onzekerheden gezien de verschillende al aangegane programma’s en de voorziene relanceplannen, mogen we verwachten dat de activiteiten op de markt met 15 tot 20 % zullen dalen. Een grotere inkrimping van de markt mag echter ook niet worden uitgesloten.”

Floridienne: “2010 wordt beter”

De holdingmaatschappij Floridienne sloot haar boekjaar 2009 af met resultaten die in een moeilijke context als bemoedigend beschouwd worden. Floridienne liet een geconsolideerd nettoresultaat van 7,8 miljoen euro optekenen. Een jaar eerder was dat 6,4 miljoen. De omzet is wat minder schitterend, aangezien hij aangetast werd door de chemiepool, die van 124 tot 90,4 miljoen euro daalde. De andere polen van de holding deden het echter goed. De omzet van de pool voeding steeg tot 107,9 miljoen euro en biotechnologie tot 2,5 miljoen euro. Alles samen sluit Floridienne 2009 af met een 11 % lagere omzet van 200,8 miljoen euro. De groep zal desondanks op de volgende algemene vergadering de uitbetaling van een nettodividend van 2,10 euro voorstellen. Het jaar 2010 kondigt zich volgens het management beter aan: “We zagen de activiteit in de eerste drie maanden van 2010 toenemen en verwachten dan ook dat we dit jaar een hoger resultaat zullen kunnen neerzetten.”

Think-Media: Margedruk zorgt voor negatief bedrijfsresultaat

Think-Media, het mediabedrijf bekend van onder meer P-magazine, Ché en Maxim, realiseerde het afgelopen boekjaar 2009 een omzet van net geen 26,7 miljoen euro en doet het daarmee beter dan de 25,8 miljoen euro van 2008. Het bedrijfsresultaat kwam wel negatief uit op -1,16 miljoen euro. Dat was vooral te wijten aan interne reorganisaties van de magazines en druk op de marges. Het management slaagde erin het nettoverlies van 2008 om te buigen in een uiteindelijke nettowinst van 1,2 miljoen euro. De ebitda of bedrijfskasstroom nam fors toe van 1,36 miljoen euro in 2008 tot 2,9 miljoen euro over het afgelopen boekjaar. Think-Media geeft geen concrete vooruitzichten voor het boekjaar 2010, maar wil verder groeien in de verschillende divisies en dat zowel organisch als door acquisities. Zo verwierf het bedrijf begin januari al 60 % van Life TV.

Exmar: Opti-Ex blijft cruciaal

Exmar publiceerde definitieve resultaten die in lijn liggen met de voorlopige resultaten die het management al in januari bekendmaakte. Exmar realiseerde een nettowinst van 43,5 miljoen dollar, al is die winst wel hoofdzakelijk te danken aan een wijziging van de marktwaarde van indekkingsinstrumenten. De ebitda ging er wel op achteruit van 146 miljoen dollar in 2008 tot 119,3 miljoen dollar over het boekjaar 2009. Die daling is vooral te wijten aan lagere tarieven op de LPG-spotmarkt, hoofdzakelijk voor grote VLGC-schepen. Exmar is redelijk positief naar het nieuwe boekjaar toe. Het management zorgde ervoor dat de vloot al voor respectievelijk 55 en 25 % is ingedekt tegen een daling van de spottarieven in 2010 en 2011. Het resultaat van de offshoredivisie is echter grotendeels afhankelijk van de tewerkstelling van Opti-Ex, een drijvend exploratie- en productieplatform. De LNG-divisie zal in lijn presteren met de resultaten van het afgelopen boekjaar.

Sapec: Verlies door zwakke prestatie voedingstak

Sapec moet over het boekjaar 2009 een nettoverlies van 15,4 miljoen euro opbiechten. Daarmee wordt het verlies ten opzichte van het boekjaar 2008 (5 miljoen euro) flink uitgediept. Dat was volgens het management hoofdzakelijk te wijten aan de voedingsdivisie, die een verlies van 9,05 miljoen euro heeft geleden door een tradingverlies op soja. De chemie- en milieuafdeling bleef wel in het groen, maar moest een terugval van het resultaat van 22 % bekendmaken. De plantenbeschermingsdivisie deed het wel goed. De recurrente bedrijfswinst nam met 6 % toe en die van de plantenvoedingsdivisie zelfs met 23 %. De groene energiepoot wordt momenteel afgebouwd. Zo is Sapec al langer van plan zijn aandeel in de Spaanse groep Naturener tot 15 % terug te brengen. Bij een succesvolle verkoop van het belang zal Sapec zijn schulden met liefst 8 miljoen euro kunnen verminderen.

Miko: Winst 80,7 % hoger

2009 was een goed jaar voor Miko, de specialist in koffie en plastic verpakkingen. De winst (ebit) steeg met 64,7 % tot 11,3 miljoen euro en de cashflow (ebitda) ging er met 26,5 % op vooruit tot 18,8 miljoen euro. De nettowinst komt uit op 7,9 miljoen euro, een stijging met 80,7 %. “2010 houdt heel wat onzekerheden in. Het rommelt op zowel de grondstoffenmarkt als de wisselmarkt. Bovendien blijft de algemene economische situatie fragiel. Daarom geven we geen concrete vooruitzichten. Maar traditiegetrouw blijven we positief”, stelt Miko in zijn persbericht. De raad van bestuur stelt toch voor om een nettodividend van 0,72 euro per aandeel uit te betalen, wat een verhoging van 10,34 % ten opzichte van het vorige jaar is.

Deficom: Overgangsjaar

Deficom, dat in de mediasector actief is, sluit het boekjaar 2009 af met een geconsolideerd verlies van 900.897 euro. Het bedrijf maakte vooral veel herstructureringskosten en zag zijn activiteit sterk inkrimpen in dit overgangsjaar. In 2008, dat gekenmerkt werd door het afstoten van de participatie in BeTV, kon er een geconsolideerde winst van 8.720.601 euro worden geboekt. Het resultaat van de afstoting van het aandeel in BeTV, dat al in 2008 in de boeken werd opgenomen, werd in 2009 geïncasseerd. Daardoor had de groep een aanzienlijke voorraad cash ter beschikking. Op 31 december 2009 bedroeg die kaspositie 26.288.995 euro. Na enkele maanden van strategische overwegingen heeft Deficom besloten om verder te gaan in de activiteiten die al meer dan twintig jaar zijn succes uitmaken, namelijk intense investeringsfases in de media- en communicatiesector, gevolgd door het rijp laten worden van die investeringen om vervolgens te desinvesteren.

Sioen: In het rood

De groep uit Ardooie werd hard getroffen door de crisis en zag haar verkopen met 28 % dalen. Ze sloot het jaar 2009 dan ook af met een zwaar verlies van 11,2 miljoen euro (of -0,52 euro per aandeel), tegenover een (schrale) winst van 3,2 miljoen euro in 2008. Dat verlies kan echter worden toegeschreven aan de reorganisatie van de groep, die de divisie die dekzeilen voor vrachtwagens produceert, zal afstoten en twee andere activiteiten zal stopzetten. Op het niveau van de voortgezette activiteiten laat Sioen een winst van 3,2 miljoen euro optekenen (en een daling van 20 % van zijn omzet), wat toch nog een daling met twee derde ten opzichte van 2008 is. De groep houdt haar dividend echter ongewijzigd op 0,08 euro per aandeel. Dat dividend werd vorig jaar wel drastisch teruggeschroefd, want voor het boekjaar 2007 kwam het nog uit op 0,45 euro per aandeel. Sioen wou geen vooruitzichten geven voor 2010, wat de beleggers uiteraard niet kon geruststellen.

Agfa-Gevaert: Ongeruste beleggers

De definitieve resultaten voor 2009 van deze ex-Bel-20’er komen op alle punten overeen met de voorlopige cijfers die begin februari werden bekendgemaakt. Zo viel de omzet met 9 % terug tot 3 miljard euro, terwijl het nettoresultaat opnieuw positief werd met een symbolische winst van 6 miljoen euro (of 0,05 euro per aandeel), die werd gerealiseerd dankzij een goed vierde kwartaal. Wat de vooruitzichten betreft, verwacht Agfa-Gevaert een verder herstel van de divisie Agfa Graphics, terwijl HealthCare en Specialty Products resultaten gelijkaardig aan die van 2009 zouden moeten kunnen neerzetten. Globaal stelden die verwachtingen de beleggers eerder teleur en zij waren door de mogelijke kapitaalverhogingen toch al niet erg enthousiast meer. Tijdens de volgende algemene vergadering zal de raad van bestuur immers toestemming vragen aan de aandeelhouders om het bedrijfskapitaal met 140 miljoen euro te verhogen, om kleine overnames te kunnen doen. Dat bedrag, dat laag lijkt in verhouding tot de beurskapitalisatie van de groep (760 miljoen euro bij een koers van 5,9 euro) zorgt echter voor onrust in het licht van het bedrijfskapitaal van Agfa-Gevaert, dat eveneens 140 miljoen euro bedraagt.

Door Cédric Boitte, Karine Huet en Ken Van Weyenberg

Vranken-Pommery wil in de toekomst de verkoop met 20% doen stijgen, maar er wordt voor die doelstelling geen tijdstarget vastgelegd.

De holdingmaatschappij Floridienne liet een geconsolideerd nettoresultaat van 7,8 miljoen euro optekenen.

Spadel sluit het boekjaar af met een nettowinst van 14,7 miljoen euro.

Sioen sloot 2009 af met een zwaar verlies van 11,2 miljoen euro, tegenover een winst van 3,2 miljoen euro in 2008.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content