In de Verenigde Staten was het resultatenseizoen voor nagenoeg de hele beurs voorbij, want niet minder dan 494 van de 500 ondernemingen uit de brede S&P500-index hadden op 10 maart hun cijfers al gepubliceerd. De balans is positief: 358 bedrijven presteerden beter dan verwacht met een bijna vol orderboekje voor de sectoren informatietechnologie en 'discretionaire' consumptie (niet-vitale goederen en diensten, zoals auto's, vakantie, media...). De financiële sector zette de minst goede prestaties neer, want een kwart van de resultaten kwam er onder de verwachtingen uit. In België bevestigden KBC en Dexia die trend. Fortis wist echter aangenaam te verrassen.
...

In de Verenigde Staten was het resultatenseizoen voor nagenoeg de hele beurs voorbij, want niet minder dan 494 van de 500 ondernemingen uit de brede S&P500-index hadden op 10 maart hun cijfers al gepubliceerd. De balans is positief: 358 bedrijven presteerden beter dan verwacht met een bijna vol orderboekje voor de sectoren informatietechnologie en 'discretionaire' consumptie (niet-vitale goederen en diensten, zoals auto's, vakantie, media...). De financiële sector zette de minst goede prestaties neer, want een kwart van de resultaten kwam er onder de verwachtingen uit. In België bevestigden KBC en Dexia die trend. Fortis wist echter aangenaam te verrassen. De distributeur deed het beter dan verwacht. De aangepaste bedrijfswinst (aan een gelijke wisselkoers, zonder herstructureringskosten en zonder de 53ste week in de VS in 2008) ging er - ondersteund door de hogere inkomsten en de kostenbesparingen - immers met 4,6 % op vooruit, terwijl Delhaize een groei tussen 1 en 4 % verwachtte. De nettowinst van de groep is in 2009 dan weer met 10 % toegenomen, tot 514 miljoen euro, met name dankzij de gunstige evolutie van de wisselkoers. Voor de aandeelhouders vertalen die goede cijfers zich in een stijging van 8 % van het dividend, tot 1,2 euro netto per aandeel. Delhaize toonde zich bovendien vrij optimistisch in zijn verwachtingen, want de distributeur voorziet een groei van 7 tot 10 % van zijn bedrijfswinst (aan gelijke wisselkoers). Om daartoe te komen, wil de groep 800 miljoen euro investeren en 120 tot 130 winkels openen (om op een totaal van 2834 tot 2844 te komen). De meeste daarvan zullen gebeuren binnen de twee strategische ontwikkelingsassen van de groep: hard discount en nieuwe markten (Griekenland, Roemenië en Indonesië). Vastgoedontwikkelaar Banimmo realiseerde het afgelopen jaar een fors hogere winst (11 miljoen euro, ten opzichte van 4,2 miljoen euro in 2008). Dat was voor een groot deel te danken aan een toename van de nettohuurinkomsten met bijna 6,5 %. De ebit of de bedrijfswinst profiteerde dan weer van een enorme toename van de opbrengsten uit vastgoedverkopen. In 2008 haalde het bedrijf daarop nog net geen opbrengst van 15 miljoen euro. Het afgelopen jaar tikte de teller bijna 25 miljoen euro aan. De vooruitzichten zijn eveneens positief. De bezettingsgraad daalde wel wat tot 82 %, maar het jaar is volgens het management goed gestart. Banimmo realiseerde al verscheidene verhuringen en zal in het boekjaar 2010 zijn investeringsritme handhaven. Mede dankzij een redelijke schuldgraad van 50 % heeft het bedrijf nog 100 miljoen euro investeringen voorzien. De cijfers werden dan ook terecht enthousiast onthaald. Na een slecht 2008 was 2009 een stuk beter voor de holdingvennootschap Compagnie du Bois Sauvage. Dankzij het herstel van de beurskoersen kon ze het afgelopen jaar afsluiten met een winst van 6,1 miljoen euro, terwijl ze een jaar eerder nog een verlies van 181,9 miljoen euro had geleden. De operationele opbrengsten daalden echter aanzienlijk, tot 135,92 miljoen euro, tegenover 140,2 miljoen in 2008, door onder meer de daling van de inkomsten uit de ontvangst van dividenden en interesten. In totaal is de balans echter positief voor Bois Sauvage, dat vertrouwen blijft hebben in de kwaliteit van zijn activa en dus goede verwachtingen heeft voor het lopende boekjaar. Het vertrouwen van de holdingvennootschap in haar toekomstvooruitzichten is een goede zaak voor de aandeelhouders, die dit jaar een brutodividend ontvangen van 6,60 euro, tegenover 6,40 euro in 2008. Er zal tevens een plan voor de inkoop van eigen aandelen worden voorgesteld. Aangezien de resultaten van Solvay goed waren, mag het geen verrassing zijn dat ook die van Solvac erop vooruit zijn gegaan. De financiële poot van de grote aandeelhoudersfamilies van Solvay boekte in 2009 een nettowinst van 154 miljoen euro, tegenover 119 miljoen een jaar eerder, wat goed is voor een winst van 10,1 euro per aandeel. De enige belangrijke verandering voor de holding in 2009 was de aankoop van bijkomende Solvay-aandelen, waarmee ze haar belang in Solvay uitbreidde van 30,01 % in 2008 tot 30,07 % in 2009. In de lijn van de resultaten heeft Solvac een brutodividend van 4,32 euro per aandeel aangekondigd, net als in 2008. Omega Pharma voldeed met zijn jaarresultaten aan de verwachtingen. De winst van de spe-cialist in generische geneesmiddelen (verkrijgbaar zonder voorschrift) nam met 41 % toe tot 76,9 miljoen euro. Dat is heel wat hoger dan analisten hadden verwacht, maar de winst bevat wel eenmalig de opbrengst van de verkoop van het belang in Arseus (15 miljoen euro). Omega Pharma moest wel - zoals verwacht - een daling van de marges opbiechten. Zo daalde de brutowinstmarge van 57,6 % in 2008 tot 53,4 % in het afgelopen jaar. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan een verschuiving van de productmix in het vierde kwartaal naar de generische geneesmiddelen, waarop de marges voor Omega Pharma minder groot zijn. Volgens CEO Marc Coucke is die trend nog niet voorbij. Het management ving de dalende marges wel goed op door flink in de kosten te snijden. Die vielen in vergelijking met het boekjaar 2008 met liefst 34 miljoen euro terug. De raad van bestuur stelt nu voor om een brutodividend uit te betalen van 0,80 euro, een toename van 33 % ten opzichte van het vorige boekjaar. Omega Pharma heeft opnieuw meer ruimte voor eventuele overnames dankzij een lagere schuld/cashflowratio van 1,9. Het bedrijf zal zich in 2010 focussen op de versterking van de brutomarges, al zullen die het niveau van 2008 niet kunnen evenaren. Er wordt verwacht dat de financiële uitgaven verder zullen afnemen en de winst per aandeel nog zal toenemen. De beheerder van het aardgasnetwerk, die recent werd vrijgesproken in het proces over de gasramp in Gellingen, kon zijn prestatie van het boekjaar 2008 niet evenaren. De nettowinst daalde met meer dan 10 %, tot iets meer dan 105 miljoen euro of 147 euro per aandeel. Dat is vooral te wijten aan de grote investeringen die het bedrijf het afgelopen jaar realiseerde. Fluxys investeerde 226 miljoen euro in infrastructuur (transport, LNG en opslagfaciliteiten). Dergelijke investeringen zullen bovendien volgens de gasnetbeheerder de komende jaren nog toenemen. Fluxys stelt over het boekjaar 2009 een dividend voor van 52,5 euro per aandeel en gaat ervan uit dat dat dividend zal worden gehandhaafd over het boekjaar 2010. De jaaromzet van Devgen van 18,4 miljoen euro was in lijn met de verwachtingen. Die omzet is een verdubbeling ten opzichte van 2008. De zaaddivisie in India groeide sterker dan verwacht, met 50 %. Door hogere operationele kosten - vooral in onderzoek en ontwikkeling - was het nettoverlies van 8,6 miljoen euro echter iets groter dan verwacht. De brutomarge op de productverkoop was bovendien wat lager (34 % in plaats van 38 % verwacht door KBC Securities). Devgen sloot het jaar af met een kaspositie van 46 miljoen euro, wat naar onze mening toch nog belangrijker is dan de winstgevendheid van het bedrijf. Met die kaspositie heeft bedrijf nog voldoende voor zijn verwachte cashverbranding in 2010, die wordt geschat op zowat 15 miljoen euro. Devgen verwacht in 2010 een verdere toename van de omzet tussen 35 en 40 % of zowat 25 miljoen euro, maar de resultaten zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De omzet van de producent van industriële wassystemen is het afgelopen jaar met meer dan 20 % teruggevallen, tot 175,1 miljoen euro. Die omzetdaling resulteerde in een fors lagere bedrijfswinst, die quasi halveerde tot 10,9 miljoen euro. Over het boekjaar 2008 realiseerde het bedrijf nog een bedrijfswinst van 19,1 miljoen euro. De nettowinst viel eveneens verder terug, tot 5 miljoen euro. Toch keert het bedrijf nog een dividend uit van 0,25 euro bruto. Het management kocht bovendien in november nog bijna 37.000 eigen aandelen in aan 6,9 euro per aandeel om de koers te ondersteunen. Het nieuwe jaar is volgens Jensen beter gestart en er is eindelijk wat beterschap merkbaar. Zo is het orderboek eind december 2009 groter dan het orderboek eind 2008. Die beterschap zet zich door na een beter vierde kwartaal 2009 dankzij drie nieuwe grote projecten. Het technologiebedrijf Keyware, leverancier van elektronische betaalterminals, heeft resultaten gepubliceerd die beter zijn dan in 2008, maar die ondanks alles in het rood zijn gebleven, wat de markten uiteraard niet is bevallen. Terwijl het bedrijf erin geslaagd is zijn omzet met bijna 24 % te verhogen tot 5,68 miljoen euro, is de winst negatief gebleven, met een nettoverlies van 794.000 euro, tegenover 879.000 in 2008. Het bedrijf heeft voor het eerst een positieve nettocashflow van 542.000 euro gegenereerd. Een jaar eerder bevond die zich nog 60.000 euro in het rood. De ebitda is gestegen tot 595.000 euro, tegenover 12.000 euro in 2008. Die verbetering in de cijfers geeft Keyware vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf is ervan overtuigd dat het gebruik van zijn betaalterminals de komende jaren alleen maar kan groeien. De marktomstandigheden waren in 2009 niet gemakkelijk voor de mediasector en toch is de audiovisuele groep erin geslaagd om stand te houden en cijfers te publiceren die boven de verwachtingen uitkwamen. Ondanks een daling van de reclame-inkomsten kon de grootste audiovisuele groep van Europa haar nettowinst verhogen met 5,7 %, tot 205 miljoen euro. De terugval van de reclamemarkt was echter wel voelbaar in de omzet, die met 6,3 % daalde, tot 5,41 miljard euro. RTL Group is gul voor haar aandeelhouders en wil voor het boekjaar 2009 een dividend van 3,50 euro per aandeel uitkeren, identiek aan dat van het jaar ervoor. De groep waarschuwt de markt er echter wel voor dat de reclame-inkomsten in de komende jaren niet onmiddellijk naar hun oude niveau zullen terugkeren. De resultaten van Henex voor 2009 zijn sterk verbeterd tegenover die van 2008. De nettowinst is met maar liefst 258 % de hoogte ingegaan en klokte af op 18,19 miljoen euro, tegenover 5 miljoen in 2008. Maar vergis u niet. In 2008 moest de holdingvennootschap voor ruim 9,5 miljoen euro waardeverminderingen inschrijven in haar rekeningen als gevolg van een rampzalig beursjaar. In feite heeft Henex in 2009 slechts een kapitaalwinst van 65.000 euro gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat de resultaten van Henex goed genoemd kunnen worden. Vooral het opportunisme van Henex, dat zijn goudreserves heeft verkocht op het moment waarop de koersen op hun hoogste punt stonden, werd door de markten zeer gewaardeerd. De aandeelhouders kunnen een beetje meeprofiteren via een dividend van 0,83 euro per aandeel, wat neerkomt op een dividendrendement van 2,15 %. De groep, die haar verkoopcijfers in februari al bekendmaakte, publiceerde vorige week haar volledige resultaten. Het nettoresultaat is, niet onverwacht, negatief (met een nettoverlies van 3,8 miljoen euro). Op operationeel vlak realiseerde Spector een symbolische winst van 620.000 euro (-87,5 % ten opzichte van 2008). Ten slotte is het enige positieve element van het voorbije jaar voor de groep de vermindering van de financiële schuld tot 28,03 miljoen euro. Dat zou Spector moeten toelaten om dit jaar vanuit een betere positie opnieuw te gaan onderhandelen over een grote lening bij de bank. Wat de vooruitzichten betreft, verwacht Spector dat zijn retaildivisie (de winkels van Photo Hall en Hifi International) zal blijven lijden onder het zwakke consumentenvertrouwen, terwijl Imaging (fotodiensten - afdrukken en dergelijke - onder de merken Extrafilm, Spector en Filmobel) dit jaar een groei zou laten optekenen, ondersteund door digitale foto en door de afname van het gewicht van analoge afdrukken (dat voortdurend daalt). Fortis Holding heeft eindelijk zijn nieuwe naam bekendgemaakt: het zal Ageas worden. De gelijkenis met AG is uiteraard treffend en zeker niet onbedoeld, want het gros van de activiteiten van Fortis (de naam Ageas moet nog door de volgende algemene vergadering worden goedgekeurd) komt van AG. Op het vlak van de resultaten komt de nettowinst op 1,19 miljard euro uit (of 0,48 euro per aandeel), waarvan 581 miljoen euro alleen al dankzij de waardevermeerdering van de optie die Fortis heeft op het pakket aandelen van BNP Paribas dat de staat in handen heeft. De resultaten van de groep werden ook beïnvloed door de meerwaarde die werd gerealiseerd op de verkoop van 25 % van AG Insurance (+697 miljoen euro), een schikking met Fortis Bank Nederland (-301 miljoen euro) en de RPN, een overeenkomst met vroegere fi-lialen die slaat op de gestructureerde financieringsproducten (-316 miljoen euro). Ten slotte zorgden de verzekeringsactiviteiten voor een nettowinst van 456 miljoen euro, tegenover een resultaat in evenwicht in 2008. De groep zal haar aandeelhouders een dividend van 0,08 euro per aandeel voorstellen. De Belgische technologiegroep, die gespe-cialiseerd is in documentenbeheer, sloot het boekjaar 2009 af met een winst van 3,44 miljoen euro (of 1,86 euro per aandeel), 44 % lager ten opzichte van 2008. Aangezien IRIS de gewoonte heeft 25 % van zijn winst uit te keren, verlaagt de groep haar dividend met 41 % tot 0,47 euro bruto per aandeel. De omzet is met 5,9 % gedaald door de daling van de verkoop van materieel - heel wat klanten, met name uit de banksector, hebben hun investeringen door de crisis immers uitgesteld of zelfs geannuleerd - terwijl de meer recurrente inkomsten uit licenties en diensten gestegen zijn. IRIS heeft overigens wel vertrouwen wat 2010 betreft en verwacht een stijging van de verkoop, de marges en de resultaten. Het Luikse biotechnologiebedrijf leed in 2009 een nettoverlies van 14,3 miljoen euro (1,08 euro per aandeel), of 4,1 miljoen euro meer dan in 2008. Die stijging van het deficit kan worden verklaard door de bijkomende uitgaven voor klinische studies en 2,3 miljoen euro kosten voor het herstructureringsplan. De kaspositie van OncoMethylome is dan ook gedaald van 30,6 miljoen eind 2008 tot 18,0 miljoen euro op 31 december 2009. Voor 2010 verwacht het biotechbedrijf, dat gespecialiseerd is in tests voor de vroegtijdige opsporing van kanker, dat het inkomsten zal kunnen halen uit zijn drie tests die in Noord-Amerika op de markt komen en dat het zijn cashverbruik zal kunnen afbouwen. Het gaat van kwaad naar erger met weefgetouwenspecialist Picanol. Het bedrijf moest een jaarverlies opbiechten van 23,5 miljoen euro, tegenover een verlies van zowat 15 miljoen euro in 2008. Gelukkig kon het bedrijf de schade in de tweede jaarhelft nog enigszins beperken dankzij een resem kostenbesparingen en een herstel van de vraag vanuit de groeiregio Azië. Dat de eerste jaarhelft afgrijselijk was, wist u al. Daarom focussen we ons op het tweede halfjaar en dat was verrassend beter. De omzet steeg voor het eerst opnieuw en wel met 29 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De divisie weefgetouwen heeft opnieuw een slecht jaar achter de rug, maar nadat de vraag in 2008 bijna helemaal was stilgevallen, zien we nu toch enkele kleine lichtpuntjes. Vorig jaar haalde het bedrijf nog nauwelijks orders binnen, maar nu is er opnieuw vraag vanuit Azië. Over de hele lijn zijn de resultaten echt niet goed, maar 2010 is volgens de groep veelbelovend. De globale markt voor weefgetouwen zal stilaan beginnen te herstellen. Het dividend moet er wel aan geloven, maar dat is niet meer dan normaal. Na een gematigd 2008, dat werd afgesloten met een verlies van 453,5 miljoen euro, kon Brederode van het beursherstel profiteren om er weer bovenop te komen. Het resultaat is dat de investeringsmaatschappij voor 2009 een nettoresultaat van 144,7 miljoen euro laat optekenen. Brederode heeft een aantal investeringen in private equity in portefeuille waarvan de waarde moeilijk geschat kan worden, maar die de crisis van 2008 goed doorstonden en die in 2009 gestegen zijn. Wat zijn beursgenoteerde beleggingen betreft, heeft Brederode positie genomen in defensieve aandelen als Novartis en Nestlé en heeft het zijn participaties afgebouwd in de olieproducenten, die het te volatiel vindt. Die strategie zal ook in 2010 nog gevolgd worden. Voor dit jaar verwacht de onderneming overigens een resultaat dat opnieuw redelijk positief zal uitvallen. Het voorgestelde brutodividend zal trouwens 3,8 % hoger uitkomen en zal 0,55 euro per aandeel bedragen. Het biotechnologiebedrijf uit Leuven sloot het boekjaar 2009 af met een verlies van 14,1 euro. Het kon dus de winst van 2008 niet herhalen. Die kwam er dankzij een betaling van 30 miljoen euro die het bedrijf van Roche ontving voor een partnerschap in verband met het middel tegen kanker TB-403. De kaspositie van het biotechbedrijf is er eind 2009 echter wel op vooruitgegaan tot 76 miljoen euro dankzij een privébelegging van 42 miljoen euro (9,99 % van het kapitaal aan 16 euro per aandeel) in november vorig jaar. Thrombogenics geeft daarmee aan dat het over voldoende middelen beschikt om 24 maanden activiteit te financieren, waaronder het zeer belangrijke boekjaar 2010. (C) Door Cédric Boitte, Karine Huet, Ken Van WeyenbergHet dividend van Delhaize stijgt met 8% tot 1,2 euro netto per aandeel.Het enige positieve element bij Spector is de vermindering van de financiële schuld tot 28,03 miljoen euro.De omzet van Picanol steeg in 2009 voor het eerst opnieuw en wel met 29% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.