Niet alle resultaten die vorige week werden bekendgemaakt, waren goed, integendeel. Maar de markt concentreerde zich over het algemeen liever op de verwachtingen van het management en daar overheerste het optimisme wel. Nu het resultatenseizoen 2009 halfweg is, maken we ook een eerste balans op en daarbij valt vooral de positieve houding op van de Belgische bedrijfsleiders voor de komende maanden.
...

Niet alle resultaten die vorige week werden bekendgemaakt, waren goed, integendeel. Maar de markt concentreerde zich over het algemeen liever op de verwachtingen van het management en daar overheerste het optimisme wel. Nu het resultatenseizoen 2009 halfweg is, maken we ook een eerste balans op en daarbij valt vooral de positieve houding op van de Belgische bedrijfsleiders voor de komende maanden. Nadat ze voor 2008 rode cijfers liet optekenen, is de situatie voor GBL, de holding van Albert Frère, in 2009 opnieuw positief geworden. De nettowinst bedraagt 1,058 miljard euro, tegenover een verlies van 688 miljoen euro in 2008. De nettowinst werd sterk beïnvloed door een terugname van een afwaardering op Lafarge, waarvan GBL 21,1 % in handen heeft. Als we afwaarderingen, overdrachten en overnames buiten beschouwing laten, blijft er nog een nettowinst van 666 miljoen euro over, tegenover 749 miljoen een jaar eerder. Er is op een jaar tijd slechts één grote wijziging doorgevoerd in de portefeuille van GBL, namelijk de versterking van de positie in Pernod Ricard van 8,1 % naar 9,2 %. De nettokaspositie bedroeg eind 2009 bijna 600 miljoen euro, maar ze houdt geen rekening met het engagement van 138 miljoen euro tegenover private equity. Ook op het vlak van het dividend was er geen verrassing. Dat gaat er met amper 5,2 % op vooruit, tot 2,42 euro. De brouwer kon aangenaam verrassen met een stijging van 1,0 % van de volumes in het vierde kwartaal, tegenover een daling in het derde kwartaal. Bovendien daalde de enorme schuld sterker dan verwacht. De synergieën die voortvloeien uit de overname van Anheuser-Busch waren aanzienlijk, maar de markt verwachtte ook niet anders van de groep, die beschouwd wordt als de kampioen in het terugdringen van kosten. In alle andere opzichten echter stelde AB InBev teleur. De markt strafte het aandeel, dat een hoge waardering heeft, dan ook af. De omzet steeg met 5,1 % en de genormaliseerde ebitda ging met 11,5 % omhoog, wat minder was dan verwacht. De zwakke Amerikaanse markt - die goed is voor 45 % van de winst van de groep en waar AB InBev zijn prijzen optrok terwijl het land nog steeds in crisis is -, een daling van de verkopen in alle andere regio's uitgezonderd Latijns-Amerika en een stijging van de marketinguitgaven droegen bij tot die mindere prestatie. Ten slotte kwam ook het dividend lager uit dan verwacht. Voor het eerste kwartaal van 2010 verwacht AB InBev een eencijferige winstgroei. De spinoff van Omega Pharma die actief is in B2B (magistrale bereidingen, tandheelkundige producten, medische en chirurgische producten en medische IT-oplossingen) boekte prima resultaten over het boekjaar 2009. De omzet klom met 10 % tot 391 miljoen euro, terwijl de rebitda 47 miljoen euro bereikte. De brutomarge nam licht toe tot 47,5 %. De gevolgen van de implementatie van het operationelekostenplan waren niet volledig duidelijk, maar Arseus verwacht de vruchten vooral in 2010 te kunnen plukken. Positief is dat de netto financiële schuld verminderde van 123 miljoen midden 2009 tot 114 miljoen euro eind december 2009. Bovendien daalde het werkkapitaal, wat een positief effect had op de cashflow. Dankzij die goede cashflow wordt het brutodividend per aandeel met 20 % opgetrokken tot 0,36 euro. Voor dit jaar herhaalt het management de eerdere doelstelling van een omzetgroei tussen 5 en 10 % en een rebitda die sterker aantrekt dan de omzet. De resultaten van de energiegroep vielen tegen. De ebitda voor 2009 ging er met 0,9 % op vooruit, tot 14,01 miljard euro, wat onder de verwachte 14,22 miljard is, en de verkopen daalden met 3,8 %. Een aanbodoverschot, dat te maken had met de ingebruikname van nieuwe vindplaatsen in de VS, een 'historische daling van de vraag', aldus de CEO, door de crisis (de sluiting van heel wat fabrieken deed het verbruik dalen) en de plafonnering van de tarieven in Frankrijk droegen bij tot een vertraging van de groei. Bovendien kwam het dividend van 1,47 euro lager uit dan de verwachte 1,52 euro. GDF Suez mikt op een groei van de ebitda van 15 % tegen 2011, wat voor dat jaar een bedrag van ongeveer 16 miljard euro zou opleveren. Minder dan de 17 à 18 miljard die eerder werden aangekondigd. Zal GDF Suez, dat aantrekkelijk gewaardeerd blijft, in 2010 gemakkelijker aan de verwachtingen kunnen voldoen door de lat lager te leggen? Zijn marges en zijn free cashflow blijven stevig en het bedrijf heeft zijn doelstellingen voor kostenverminderingen opgetrokken. De specialist in draadloze communicatie stelt over de hele lijn teleur en laat de beleggers in het ongewisse. De verkoopcijfers gingen er in het vierde kwartaal met 75 % op achteruit en kwamen zelfs lager uit dan de cijfers die Option bij zijn winstwaarschuwing van eind 2009 naar voor schoof. Het ebit-verlies was groter dan verwacht en ging van 29,3 miljoen euro in 2008 naar 54,3 miljoen euro in 2009. De marge blijft met 19,6 % zwak. Afschrijvingen op inventaris, herstructureringskosten en dalende verkopen wogen op het resultaat. De cijfers kunnen nog wijzigen: Option benadrukt dat de eindaudit van de rekeningen nog niet afgelopen is. Als er nog wijzigingen zouden zijn, zullen die echter wel gepubliceerd worden. Option besliste ook om zijn resultaten niet langer elk kwartaal, maar elk halfjaar bekend te maken. Ten slotte herhaalde Option zijn verwachtingen voor 2010, die van eind 2009 dateren, niet. Die omvatten een stijging van de verkopen met 20 % en winst vanaf het tweede halfjaar. Het ambitieuze karakter van die doelstellingen en de stilte van de groep boezemen geen vertrouwen in. De tussentijdse rapporten deden het al vermoeden en het is uiteindelijk ook gebleken: 2009 is een recordjaar geworden voor het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galápagos. Op het niveau van de omzet is de teller eind 2009 gestopt op 109 miljoen euro. Een groei van 34 % ten opzichte van 2008. Maar nog interessanter is dat Galápagos erin geslaagd is winst te boeken. Een verlies van 12,2 miljoen euro in 2008 is omgezet in een winst van 3 miljoen euro. Daarmee verrast Galápagos de markt, want die ging nog van een verlies uit. Winst op het einde van de resultatenrekening betekent dat het bedrijf niet langer cash verbrandt, zelfbedruipend is en dus niet meer naar de kapitaalmarkt moet voor extra geld. Het bedrijf met thuisbasis in Mechelen heeft momenteel ruim 47 miljoen euro in kas. Dat is 9,4 miljoen euro meer dan verwacht. Galápagos blikt in het jaarcijferrapport ook optimistisch vooruit: 135 miljoen euro winstgevende omzet. Schuimrubberproducent Recticel heeft op een omzet van 1,276 miljard euro een nettowinst van 20,7 miljoen euro gerealiseerd. De groep presteerde daarmee beter dan in 2008, toen een winst van 11,5 miljoen werd gerealiseerd, maar ook beter dan de gemiddelde verwachting van de analisten. Een prestatie die te danken is aan de beter dan verwachte bijdrage van alle divisies, behalve Automotive. De op één na grootste afdeling van Recticel, die tegen de verwachting in nog in het rood bleef. Daar staat tegenover dat de divisie Flexible Foams, actief in de zetel- en matrassensector, de hogere kosten voor grondstoffen snel kon doorrekenen aan de klanten en daardoor positief kon verrassen. Een belangrijk aandachtspunt bij Recticel is de nettoschuldpositie. Die bedroeg eind 2008 nog 269 miljoen euro en is in de loop van vorig jaar afgebouwd tot 192 miljoen. Recticel verwacht ook voor dit jaar een verdere afbouw van de schulden en rekent daarvoor op een recurrent operationeel resultaat op hetzelfde niveau als in 2009. Voor aandeelhouders zit er een bescheiden dividend van 25 eurocent in. De holding van Albert Frère, NPM, liet met een winst van 296 miljoen euro in 2009 opnieuw positieve cijfers optekenen, tegenover een verlies van 174 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat kende een minder opvallende stijging. De beperkte geconsolideerde winst steeg met 1 % tot 179,6 miljoen euro, of 1,632 euro per aandeel. De geringe toename van de geconsolideerde winst heeft hoofdzakelijk te maken met de goede prestaties van de participaties in Total (72,8 miljoen euro), Pargesa (35,8 miljoen euro), Transcor Astra Group (14 miljoen euro), Iberdrola (8,7 miljoen euro), Distripar (4,7 miljoen euro) en Cheval Blanc (5,6 miljoen euro). De participaties in Affichage Holding (3 miljoen euro), Banca Leonardo (4 miljoen euro) en M6 (7,8 miljoen euro) wogen echter op de resultaten. Bovendien zal de holding de uitbetaling voorstellen van een brutodividend dat 7 % hoger uitkomt, op 0,835 euro per aandeel. Daarnaast is er een nieuw programma voor inkoop van eigen aandelen gepland. Over 2010 liet NPM zich erg vaag uit, omdat de zwakke zichtbaarheid op de markten het niet toelaat scherpe vooruitzichten te stellen. De groep meent echter dat de geconsolideerde resultaten "negatief beïnvloed zouden kunnen worden door de lage rente". Algemeen kunnen de resultaten van bevak Home Invest als bevredigend worden beschouwd, met een netto courant resultaat dat in 2009 met 13,2 % steeg tot 6,5 miljoen euro en met huurinkomsten die tot 13,89 miljoen euro gestegen zijn, tegenover 11,89 miljoen in 2008. De groep moest vorig jaar echter het hoofd bieden aan een afbrokkeling van haar winstmarges als gevolg van een lagere gemiddelde bezettingsgraad. In 2009 kwam de bezettingsgraad uit op 94,64 %, tegenover 96 % een jaar eerder. Dat neemt niet weg dat de bevak naar de toekomst toe "vertrouwen blijft hebben in een verdere groei van de resultaten", met name dankzij "de relatieve stabilisatie van de prijzen binnen de sector van het residentiële vastgoed in België". Het dividend is trouwens op een jaar tijd licht gestegen, tot 2,43 euro, tegenover 2,36 euro in 2008. Over 2009 steeg de nettowinst van de Antwerpse holding met 3 % tot 117,5 miljoen euro. Bij de divisie Contracting daalde de winst met 30 % tot 50,9 miljoen euro. De winst van baggerbedrijf DEME (51,5 miljoen euro) bleef op peil, maar bouwbedrijf Van Laere had problemen op enkele sites, terwijl Extensa 8,8 miljoen euro moest afboeken op een Roemeens project. Financiële Diensten deed het prima. Zowel vermogensbankier Bank Delen (winst +8 % tot 24 miljoen euro) als Bank van Breda (winst +15 % tot 18,4 miljoen euro) deed goede zaken. Voorts steeg het aantal activa onder beheer bij Bank Delen met 28 % tot 13,24 miljard euro. De winstbijdrage van de Private Equity-tak bleef een bescheiden 3,4 miljoen euro (-56 %), terwijl de nieuwe divisie Energy & Materials een winst van 12,8 miljoen euro behaalde. Goed om weten is nog dat AvH de participatie in plantagegroep Sipef optrok tot 20,86 %. AvH laat zich traditioneel voorzichtig uit voor de toekomst, maar gaat wel uit van een gestage stijging van de inkomsten uit participaties. De autogroep zag de geconsolideerde omzet in 2009 met 3,6 % afkalven tot 6,27 miljard euro. Wel trok de recurrente ebit (rebit) met 3 % aan tot 384,7 miljoen euro, terwijl de courante nettowinst 15 % hoger uitkwam op 182,8 miljoen euro. De divisie Autodistributie zag de omzet met 8,4 % afnemen tot 2,454 miljard euro. Voorts daalde het marktaandeel van D'Ieteren in België licht tot 19,34 %. Dit jaar zou de groep moeten profiteren van de lancering van nieuwe modellen. Autoglasdochter Belron zag de verkopen met 12 % toenemen, dankzij het winterweer en een succesvolle marketingcampagne. De rebit van Belron nam met 24 % toe, onder impuls van de kostencontrole en de omzetgroei. Autoverhuurdochter Avis Europe noteerde een omzetdaling met 16 %, maar de rebit ging dankzij een rigoureuze kostencontrole met slechts 8,3 % achteruit. Zeer positief vinden we dat de schulden op een jaar tijd werden teruggeschroefd van 2,21 miljard euro tot 1,77 miljard euro. Voor dit jaar gaat D'Ieteren uit van een groei van 5 à 10 %. In 2009 kwam de verkoop van geneesmiddelen 100 miljoen euro onder de marktverwachtingen uit. In het bijzonder de verkoop van de drie nieuwe sterproducten van de groep - Cimzia, Vimpat en Neupro - waren 20 % lager dan verwacht omdat er in de lanceringsfase massaal veel gratis stalen met commerciële doeleinden werden uitgedeeld. Die producten konden de daling van 28 % van de verkoop van bestseller Keppra niet compenseren. Het patent van Keppra in de VS loopt af. Bovendien heeft het middel daar met generische concurrentie te kampen. Het patent in Europa loopt af in de tweede helft van 2010. De kostenverminderingen waren echter aanzienlijker dan verwacht, de schuld werd afgebouwd en de winst zonder uitzonderlijke elementen kwam licht hoger dan verwacht uit. Voor 2010 zijn de verwachtingen voor verkoop en winst een stuk lager dan die van de markt. Daar staat tegenover dat UCB een piek in de verkopen naar voor schuift van minstens 3,1 miljard euro voor zijn trio sterproducten voor de periode 2017-2018. Dat is later dan verwacht. Kortetermijnbeleggers werden teleurgesteld. De nettowinst van Atenor kon de markten niet begeesteren. Ze was dan ook niet verrassend en viel zelfs lichtjes tegen. Hij kwam uit op 7,3 miljoen euro voor 2009, tegenover 41,3 miljoen in 2008. Het verschil tussen het resultaat voor 2009 en dat voor 2008 werd verwacht, gezien de achterstand die werd opgelopen bij de oplevering van het gebouw 'President'. De voorsprong bij de verkoop van 'Media Gardens' kon het tekort op de verkoop van 'President' niet compenseren. Wat ook niet verrast, is dat het dividend op het niveau van 2008 blijft, namelijk 2,6 euro bruto per aandeel. Voor het komende jaar wou de groep geen vooruitzichten geven omdat de zichtbaarheid op de markten te beperkt is. Door Cédric Boitte, Béatrice Denis, Karine Huet, Etienne Langerwerf, Steven VandenbroekeHet dividend van GDF Suez kwam met 1,47 euro lager uit dan de verwachte 1,52 euro.