Lotus Bakeries: Solide

De koekjesfabrikant uit Lembeke heeft ondanks de crisis opnieuw sterke resultaten gepubliceerd. Zijn nettowinst is met 25 % gestegen tot meer dan 25 miljoen euro, wat 12 keer meer is dan in 2002. De groep heeft sinds het begin van de eeuw een lange weg afgelegd. Zo heeft ze geleidelijk de productie onder distributeursmerk afgebouwd ten voordele van haar eigen merk Lotus, waardoor ze haar operationele marge sterk heeft kunnen verbeteren (van 2,7 % in 2002 tot 13,3 % in 2009). Vorig jaar heeft Lotus ook geprofiteerd van de overname van de Zweedse koekjesfabrikant Anna's Pepparkakor, waarvan de resultaten sinds 1 december 2008 mee in de cijfers van de groep geconsolideerd worden. Ook financieel staat Lotus er goed voor: de schulden die het bedrijf was aangegaan voor de overname van Anna's Pepparkakor in 2008 en van de Nederlandse peperkoekfabrikant Peijnenburg in 2006 zijn al fors afgebouwd. Eind 2009 bedroeg de nettoschuld nog 27 miljoen euro. Lotus Bakeries beschikt dus over voldoende manoeuvreerruimte om in te spelen op eventuele opportuniteiten. Anderzijds stelt de stijging van de cashflow tot 40,5 miljoen euro Lotus er ook toe in staat om zijn dividend op te trekken tot 7,80 euro (op voorwaarde dat de algemene vergadering dat goedkeurt, maar daar wordt niet aan getwijfeld). Ten slotte heeft het management van Lotus ook geprofiteerd van de publicatie van de jaarresultaten om de contouren van zijn strategie te hertekenen. De groep wil haar volledige productassortiment commercialiseren via haar drie sterke regionale merken: Peijnenburg in Nederland, Anna's in Noord-Europa en Lotus in de rest van de wereld. Zo heeft de koekjesfabrikant de peperkoek van Peijnenburg in België gelanceerd onder de merknaam Lotus. De enige uitzondering is pepparkakor...

De koekjesfabrikant uit Lembeke heeft ondanks de crisis opnieuw sterke resultaten gepubliceerd. Zijn nettowinst is met 25 % gestegen tot meer dan 25 miljoen euro, wat 12 keer meer is dan in 2002. De groep heeft sinds het begin van de eeuw een lange weg afgelegd. Zo heeft ze geleidelijk de productie onder distributeursmerk afgebouwd ten voordele van haar eigen merk Lotus, waardoor ze haar operationele marge sterk heeft kunnen verbeteren (van 2,7 % in 2002 tot 13,3 % in 2009). Vorig jaar heeft Lotus ook geprofiteerd van de overname van de Zweedse koekjesfabrikant Anna's Pepparkakor, waarvan de resultaten sinds 1 december 2008 mee in de cijfers van de groep geconsolideerd worden. Ook financieel staat Lotus er goed voor: de schulden die het bedrijf was aangegaan voor de overname van Anna's Pepparkakor in 2008 en van de Nederlandse peperkoekfabrikant Peijnenburg in 2006 zijn al fors afgebouwd. Eind 2009 bedroeg de nettoschuld nog 27 miljoen euro. Lotus Bakeries beschikt dus over voldoende manoeuvreerruimte om in te spelen op eventuele opportuniteiten. Anderzijds stelt de stijging van de cashflow tot 40,5 miljoen euro Lotus er ook toe in staat om zijn dividend op te trekken tot 7,80 euro (op voorwaarde dat de algemene vergadering dat goedkeurt, maar daar wordt niet aan getwijfeld). Ten slotte heeft het management van Lotus ook geprofiteerd van de publicatie van de jaarresultaten om de contouren van zijn strategie te hertekenen. De groep wil haar volledige productassortiment commercialiseren via haar drie sterke regionale merken: Peijnenburg in Nederland, Anna's in Noord-Europa en Lotus in de rest van de wereld. Zo heeft de koekjesfabrikant de peperkoek van Peijnenburg in België gelanceerd onder de merknaam Lotus. De enige uitzondering is pepparkakor, een traditionele Zweedse koek, die overal zal worden verkocht onder de merknaam Anna's. Het enige zwaargewicht op de Brusselse beurs dat vorige week zijn resultaten publiceerde, was Solvay. De cijfers van de groep zijn verbeterd ten opzichte van het (slechte) vierde kwartaal van 2008 en vielen hoger uit dan de consensus. De nettowinst klokte af op 188 miljoen euro, terwijl analisten uitgingen van een cijfer van 115,5 miljoen euro. Het aandeel heeft echter nog niet kunnen profiteren van die goede resultaten als gevolg van de voorzichtige prognoses van het management voor 2010. Een voorzichtigheid die we ondertussen gewoon zijn van de directie van Solvay. Anderzijds gaven bepaalde waarnemers aan dat vooral de afdeling Farmaceutische producten beter heeft gepresteerd dan verwacht. Over het hele jaar heeft dat segment een nettowinst van 303 miljoen euro gerealiseerd, goed voor bijna 60 % van de totale winst van de groep (516 miljoen euro). Solvay heeft zopas de verkoop van de tak aan Abott afgerond (voor de prijs van 5,2 miljard euro, waarvan 4,5 miljard euro bij het afsluiten van de transactie wordt betaald). Dat levert Solvay een meerwaarde op van 1,7 miljard, die zal worden opgenomen in de cijfers van het eerste kwartaal van 2010. Bernard de Laguiche, financieel directeur van Solvay, heeft aangegeven dat de groep na de afronding van de transactie over een nettokaspositie van 3,5 miljard euro (meer dan 41 euro per aandeel) zal beschikken. Een (klein) deel van die liquiditeiten zal worden gebruikt om 5,1 miljoen eigen aandelen (6 % van het kapitaal) terug te kopen, wat neerkomt op een bedrag van 400 miljoen euro tegen de huidige koers. Het resterende bedrag zal dienen om overnames te financieren (zonder de sterke financiële positie van de groep in het gedrang te brengen), maar er is geen informatie vrijgegeven over de identiteit van potentiële doelwitten. De geruchten die vorig jaar op de markten circuleerden, namelijk dat Solvay zijn zinnen zou hebben gezet op Umicore (met momenteel een beurskapitalisatie van 2,7 miljard euro), worden vandaag nergens meer gehoord. Een dergelijke overname zou nochtans perfect passen in de 'duurzame ontwikkelingsstrategie' van Solvay. De opkomende landen vormen de tweede groeipijler van de chemiegroep, die begin dit jaar een investering van 160 miljoen euro in Thailand heeft aangekondigd. Deze vastgoedbevak, die zich vooral specialiseert in rusthuizen, publiceerde niet haar jaarresultaten maar haar halfjaarresultaten, aangezien haar boekjaar loopt van 01/07 tot 30/06. Aedifica heeft een lichte omzetdaling (-3 %) opgetekend vanwege de daling van de bezettingsgraad van zijn gemeubelde appartementen (van 91,2 naar 79,2 %). Dat segment is veel gevoeliger voor de economische cyclus, aangezien de huurcontracten van kortere duur zijn en de appartementen vooral aan kaderleden van bedrijven verhuurd worden. De vastgoedbevak geeft echter aan dat de bezettingsgraad in de laatste drie maanden van vorig jaar opnieuw gestegen is. In de rusthuizen (46 % van de gebouwenportefeuille), de residentiële gebouwen (32 %) en de hotels (9 %) is de bezettingsgraad stabiel gebleven op 96,6 %. De halfjaarcijfers van de vastgoedbevak (omzet van 11,24 miljoen euro en een aangepaste nettowinst van 0,93 euro per aandeel) waren over het algemeen beter dan verwacht. Aedifica is echter voorzichtig over de tweede helft van het boekjaar en handhaaft zijn prognose van een stabiel dividend van 1,80 euro over het hele boekjaar. In de marge van de resultaten heeft Stefaan Gielens, gedelegeerd bestuurder van Aedifica, aangegeven dat de vastgoedbevak als doel heeft om tegen 2011 het aandeel van de rusthuizen in de gebouwenportefeuille op te trekken tot 60 %. Aedifica beschikt daarvoor over een financiële speelruimte, aangezien zijn schuldgraad slechts 49 % bedraagt, tegenover een wettelijk maximum van 65 % voor vastgoedbevaks. De vastgoedbevak heeft haar resultaten al op vrijdag 12 februari gepubliceerd. Leasinvest kondigde een stijging van 17 % van zijn huurinkomsten aan, maar ook een daling van de nettowinst met bijna 20 % door waardeverminderingen op de vastgoedportefeuille. De netto courante winst is zo met 22 % gestegen tot 21,6 miljoen euro. Leasinvest is er vorig jaar overigens in geslaagd om zijn bezettingsgraad verder te verbeteren tot 97,74 %. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 24 mei voorstellen om het dividend op te trekken tot 4 euro bruto per aandeel, of 3,4 euro netto. Wat de vooruitzichten betreft, verwacht de vastgoedbevak dit jaar een stabiel netto courant resultaat. Ze gaf ook aan dat ze mogelijk nieuwe waardeverminderingen op haar vastgoedpatrimonium zal moeten boeken. Ter gelegenheid van een driemaandelijkse tradingupdate heeft de vastgoedbevak gespecialiseerd in commerciële ruimten haar vooruitzichten voor het boekjaar dat eind maart wordt afgesloten, neerwaarts bijgesteld. Retail Estates verwacht nu nog slechts een nettowinst van 2,81 euro per aandeel, tegenover 2,91 euro eerder. IPTE heeft 2009 afgesloten met een verlies van 26 miljoen euro (tegenover een lichte winst van 0,27 miljoen euro in 2008), na een daling van 27 % van de omzet uit de voortgezette activiteiten. Het afgelopen jaar stond immers in het teken van de verkoop van de automatiseringsdivisie aan Vladimir Dobosch en Huub Baren, oprichter van IPTE, voor 2 miljoen euro plus 50 % van de winst uit de activiteit tot eind 2012. Door die verkoop zag IPTE zich ertoe verplicht een minderwaarde van 17,1 miljoen euro te boeken, wat in grote mate het jaarverlies van de vennootschap verklaart. De vennootschap verandert ook haar naam in Connect Group, terwijl de automatiseringsdivisie (die iets meer dan 30 % van de omzet van de groep vertegenwoordigde) de naam IPTE behoudt. Het Luxemburgse bedrijf heeft overigens aangekondigd dat het zijn balansstructuur zal versterken door een converteerbare obligatielening tussen 2 en 5 miljoen euro uit te schrijven. Dankzij die operatie zal Connect Group zich eindelijk kunnen concentreren op het operationele aspect, na een tijd van zware inspanningen om de crisis te overleven. De grootste industriële vastgoedbevak van België (verhuur van magazijnen en opslagplaatsen) zag haar nettowinst opnieuw in het groen belanden en klokte af op 437.410 euro. In courante termen, met andere woorden exclusief waardeverminderingen op financiële instrumenten en de gebouwenportefeuille, is de nettowinst met 18,5 % gestegen tot 34 miljoen euro. Per aandeel is ze echter gedaald van 3,34 tot 3,14 euro door de stijging van het aantal aandelen in omloop na de kapitaalverhoging in juni 2009. Ook de bezettingsgraad is gevoelig gedaald, van 99 tot 92 %, als gevolg van de economische crisis. WDP laat echter zijn dividend onveranderd op 2,94 euro bruto. Voor 2010 verwacht de vastgoedbevak een netto courante winst tussen 37 en 39 miljoen euro. Door Cedric BoitteDe nettowinst van Lotus Bakeries steeg met 25% tot 25 miljoen euro. De farmadivisie van Solvay was goed voor bijna 60% van de totale groepswinst. IPTE sloot het jaar 2009 af met een verlies van 26 miljoen euro.