Bij de middelgrote bedrijven scoorde het logistieke-dienstenbedrijf Distri-Log in onze klassementen het best. De onderneming weigerde evenwel de prijs te aanvaarden. De Trends Gazelle Ambassadeurstrofee gaat daarom naar Bru Textiles.
...

Bij de middelgrote bedrijven scoorde het logistieke-dienstenbedrijf Distri-Log in onze klassementen het best. De onderneming weigerde evenwel de prijs te aanvaarden. De Trends Gazelle Ambassadeurstrofee gaat daarom naar Bru Textiles.De groeibedrijven uit de provincie Antwerpen - de TrendsGazellen - komen uit verschillende sectoren, maar zijn qua prestaties een vrij homogene groep. Ze zijn rendabeler dan de gemiddelde Belgische onderneming, creëren meer jobs en slagen er intussen in om hun productiviteit verder op te krikken. Het enige minpunt is de iets lagere solvabiliteit. Terwijl de gemiddelde Belgische onderneming afklokt op een solvabiliteit van 30 %, stokt de mediaan (het middelste cijfer; de helft van de bedrijven presteert beter, de andere helft slechter) van de Antwerpse Gazellen op een kleine 23 %. Dat hoeft niet te verwonderen, want groeien kost geld. De laureaten zijn niet bang om vreemd vermogen aan te trekken, maar weten dat blijkbaar ook te gebruiken waarvoor het dient: om verder uit te breiden. Want de overige cijfers mogen worden gezien. Zo steeg het aantal personeelsleden bij de 200 Trends Gazellen uit Antwerpen tussen 1998 en 2002 van 29.331 naar 44.140: een megabangelijke stijging met 50,5 %. Vrij vertaald: waar er vroeger twee mensen een praatje aan het koffieapparaat maakten, staan ze daar nu met drie. Tenminste, wanneer ze níét aan het werken zijn. Want in diezelfde periode ging de omzet met zomaar eventjes 87,6 % omhoog - van 7,7 miljard naar 14,44 miljard euro - terwijl de cashflow net niet verdubbelde van 957 miljoen naar 1,81 miljard euro. De kers op de taart wordt gevormd door de toegevoegde waarde: die ging van 2,65 miljard naar 4,74 miljard euro of een toename met 78,75 %. Met andere woorden: de Antwerpse Gazellen wierven niet alleen een flink pak mensen aan, maar ze verhoogden ook hun productiviteit. De toegevoegde waarde van de gemiddelde werknemer bij een Trends Gazelle in Antwerpen is dan ook een stuk hoger dan die van de collega's. De doorsnee Belgische onderneming moet tevreden zijn met 51.000 euro per werknemer, bij de grote Gazellen klokt de mediaan af op 81.733 euro. De mediaan van alle grote Belgische bedrijven haalde in 2001 een rentabiliteit van 6 %, de Antwerpse Gazellen deden het - met percentages tussen 18,30 en 22,59 - liefst drie keer beter. Ondanks die puike prestaties, liggen de algemene economische cijfers van de Antwerpse regio al een tijdje onder het Vlaamse gemiddelde. Daarom lanceerde Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vorig jaar het Routeplan 2012: een blauwdruk van hoe de Antwerpse privé-sector de toekomst ziet. Wordt dat voorstel gevolgd, dan zou de werkgelegenheid in de regio moeten klimmen van 430.000 nu naar 470.000 banen. De Kamer peilde naar de groeimogelijkheden in elf sectoren, gaande van historische (transport en logistiek, diamant, chemie) over recentere groeisectoren (kantoren, cultuur, toerisme) tot innovatieve (ICT/breedband, babyboomerdiensten, productontwikkeling, procesoptimalisatie en milieutechnologie). Gaat het Routeplan uit van de juiste veronderstellingen? Uit de Antwerpse Gazellen selecteerden we de bedrijven uit de sectoren transport en logistiek, cultuur en milieutechnologie. Onze beleggingstip: wanneer een vriend een cultuurbedrijf start, reserveer dan voor uzelf een pakketje aandelen. Het minste wat je kan zeggen, is dat het een sector is die recentelijk een groei doormaakte. Het aantal personeelsleden steeg bij de zes geselecteerde bedrijven met 168 %, van 255 naar 685. De toegevoegde waarde bleef niet achter: plus 171 %. Per personeelslid komt de mediaan van de toegevoegde waarde uit op een slordige 90.844 euro, terwijl de solvabiliteit met 31,79 % zelfs iets boven het Belgische gemiddelde ligt. Bovendien komt de rentabiliteit uit op 43,21 %. Dat cijfer is voorlopig nog niet haalbaar voor de pas ontluikende milieutechnologie. De negen bedrijven die daarin actief zijn, moesten zich tevredenstellen met 14,74 % rentabiliteit. Tewerkstelling (van 788 naar 1672) en toegevoegde waarde (van 67,8 naar 145 miljoen euro) hielden het bij een 'bescheiden' verdubbeling. Vooral hoopgevend was dat de omzet tussen 1998 en 2002 nog iets sterker steeg, met 138 % tot 357 miljoen euro. Van de historische sectoren zal die groei immers niet komen, althans niet in die mate. Toch slaagden 27 bedrijven uit de logistieke- en transportsector - goed voor 13,5 % van het totaal - zich in Top-200 te werken. Ondanks het geweeklaag over de lage marges zijn er dus nog flink wat ondernemingen die indrukwekkende groeicijfers neerleggen. De logistieke Gazellen zagen op vijf jaar tijd hun cashflow verdrievoudigen van 35 naar 117 miljoen euro. Het aantal werknemers klom van 6342 naar 8800, de omzet van 729 miljoen naar 1,394 miljard euro. Opvallend is de lage solvabiliteit: de mediaan komt uit op amper 18,67 %. Ermee rekening houdend dat de Gazellen tot de kruim van de bedrijven behoren, geeft dat te denken voor de sector. Luc Huysmans Eric PompenDe rentabiliteit van de Antwerpse Gazellen ligt drie keer hoger dan die van de gemiddelde Belgische onderneming. Wanneer een vriend een cultuurbedrijf start, reserveer dan voor uzelf een pakketje aandelen. Waar er vroeger twee mensen een praatje maakten aan het koffieapparaat, staan ze daarnu met drie. Antwerpse Gazellen zijn rendabeler dan de gemiddelde Belgische onderneming, creëren meer jobs en slagen er intussen toch in hun productiviteit verder op te krikken.