Door Eric Pompen
...

Door Eric Pompen"Er bestaan geen Chinese walls in revisorenkantoren", zegt Nederbelg Geert Mikkers uit 's Gravenwezel. Hij is gedelegeerd bestuurder van Miverco en handelaar in vleesproducten. "Ik ben er zeker van dat KPMG bij Lernout & Hauspie niet altijd de waarheid spreekt. Zo probeert het elke verantwoordelijkheid te ontlopen." Stevige beschuldigingen. De voormalige mede -eigenaar van vleesverwerkingsbedrijf Boekos uit het Nederlandse Boekel heeft dan ook een rechtszaak lopen waarin de rol van KPMG ter discussie staat. De auditfirma liet overigens weten zich van elk commentaar te onthouden zolang de gerechtelijke procedure loopt. Wat gebeurde er? Zes jaar geleden verkocht de familie Mikkers haar belang van 51 % in Boekos. Het vleesverwerkende bedrijf had een omzet van 91 miljoen euro. Het vleesconcern Zwanenberg, de koper, kwam met Mikkers een overnameprijs overeen van 5,6 miljoen euro. Daarbij werd rekening gehouden met een verlies van 2,7 miljoen euro tijdens de eerste helft van 2001. Maar dit bedrag kon nog aangepast worden na het afsluiten van de definitieve jaarrekening. En zo gingen de poppen aan het dansen. Mikkers: "Onze revisor van KPMG had de voorlopige balans opgemaakt. Als familie hadden wij blindelings vertrouwen in deze specialist, die toch tot een internationale auditfirma behoorde. We kwamen bedrogen uit. Na verloop van tijd bleek namelijk dat zijn cijfers helemaal niet klopten. Bovendien gebruikte de overnemer hetzelfde revisorenkantoor als wij. Zo trad KPMG tijdens het overnameproces op als vertegenwoordiger van koper en verkoper. Dat is belangenvermenging. En als puntje bij paaltje komt, wint de partij met de meeste centen. Zo trok KPMG de waarde van ons bedrijf plots met 3,9 miljoen euro naar beneden. Nochtans had het zelf eerst die cijfers goedgekeurd. Voor deze fouten hoeven wij nu toch niet op te draaien?" Volgens Mikkers probeert koper Aldo Van der laan het familiebedrijf gratis in handen te krijgen en daarbovenop een flinke cent extra in de wacht te slepen. "Over mijn lijk!", besluit hij. Reageert Aldo Van der Laan: "Boekos was eigenlijk technisch failliet toen we het bedrijf kochten." Het vleeswarenconcern Zwanenberg is met een omzet van 350 miljoen euro en 1500 werknemers marktleider in Nederland. Met een persoonlijk vermogen van 176 miljoen euro staat Van der Laan op de 137ste plaats in de ranglijst van rijkste Nederlanders. Hij heeft geen onbesproken verleden. Zo werd Van der Laan ooit opgepakt op beschuldiging van fraude met Nederlandse subsidies. "Aangezien we bij de overname geen volledig zicht op de boeken hadden, lieten we een clausule in de overeenkomst plaatsen", zegt hij. "Na onderzoek van de jaarrekeningen vonden we lijken in de kast." Een arbitrage bood blijkbaar geen oplossing want sinds januari 2005 procederen beide partijen bij de rechtbank in Den Haag. In een tussenvonnis van 27 juni 2007 kreeg Van der Laan gelijk, maar een uitspraak ten gronde moet nog volgen. Mikkers: "Wij blijven als David tegen Goliath vechten. Maar uiteindelijk moet ik vaststellen dat KPMG onaantastbaar is. Als machtige partij kan ze zich alles veroorloven. Juridische procedures duren lang en kosten veel geld. De auditfirma doet niets anders dan diep in de loopgraven kruipen, hierbij gesteund door de dure advocaten van Brauw Blackstone Westbroek. Vandaag ontkent KPMG zelfs de jaarrekening te hebben opgesteld. Ook wist ze medio 2001 zogenaamd niet dat Zwanenberg Boekos wou overnemen. Nochtans bestaat hierover een persbericht. Bovendien hebben wij met de verkoop gewacht tot onze accountant zijn voorlopige balans vrijgaf. Nu lijkt het erop dat KPMG bewust verkeerde cijfers heeft gegeven zodat ons bedrijf voor weinig geld naar Zwanenberg kon. Het is nogal gemakkelijk alle schuld op het management te steken." Toont de case van Boekos dat revisoren nogal makkelijk elke verantwoordelijkheid kunnen afwijzen? Die conclusie zou een stap te ver zijn. In de zomer van 2004 ging Andersen - een van de toenmalige Big Five uit de sector - over de kop als gevolg van het Enronschandaal in de Verenigde Staten. Mikkers: "Ja, maar Europa zou moeten verbieden dat bij overnames accountants van hetzelfde kantoor mogen optreden voor verschillende partijen. Nu is belangenvermenging niet uit te sluiten. Het kan elk bedrijf overkomen, ook beursgenoteerde ondernemingen. Chinese muren bestaan enkel in China - niet in auditland en zeker niet bij KPMG."