CPP, Company Partnership Plan wil een kanaal zijn dat gepersonaliseerde contacten mogelijk maakt tussen Vlaamse ondernemers en ondernemers in de Derde Wereld.
...

CPP, Company Partnership Plan wil een kanaal zijn dat gepersonaliseerde contacten mogelijk maakt tussen Vlaamse ondernemers en ondernemers in de Derde Wereld. Doel ? : CPP wil de streekgebonden economie stimuleren via een lokaal partenariaat (aandacht, coaching-training-stage, technische bijstand, globaal leren denken) dat eventueel kan uitmonden in het vinden van een afnemer of het opstarten van een joint venture. Hoe ? : U vindt regelmatig in Trends (zoals hieronder) bedrijfsfiches van potentiële partners (wie zijn ze ? welke vormen van samenwerking zijn mogelijk ?). FICHE : SOYA, VIDA Y NUTRICION, EL SALVADOR.Soya, Vida Y Nuctricion heeft vestigingen in Lourdes, San Miguel en Santa Ana, in het Centraal-Amerikaanse land El Salvador. Activiteit : Aanmaken van verse sojaproducten : melk, tortitas (sojaburger) en sojaworsten.- De productie bedraagt 25.000 liter sojamelk per maand in Lourdes en 3500 liter in San Miguel.- De vestiging in Santa Ana legt zich toe op de droge verwerking van 31 ton soja per maand. Men produceert er samengesteld kindermeel en oplosdranken.Structuur : - NV met variabel kapitaal (Sociedad Anonima de Capital Variable) sinds 22 maart 1993. - Kapitaal : 1.600.000 Colones (4.800.000 Belgische frank). - Aandeelhouders : Incofin El Salvador, P.N.S. (een lokale NGO : Programma de Nutricion y Soya). Tewerkstelling : In Lourdes en San Miguel werken respectievelijk 21 en 13 mensen ; in Santa Ana 10. Prioritaire behoeften : Advies inzake marketing, productiediversificatie en managementondersteuning. Dispatching van vraag en aanbod gebeurt via het CPP-secretariaat voor :leveren van technische uitrustingsgoederen, van knowhow/coaching, het aanbieden van een stage in een Vlaams bedrijf voor coöperanten en voor bedrijfsleiders uit de Derde Wereld ;een financiële inbreng onder vorm van een lening aan het financieringsfonds Facto of een kapitaalinbreng via de investeringsmaatschappij Incofin. Voor meer inlichtingen over de werking van het Company Partnership Plan, bel Griet Van Dingenen, tel. 03/829 25 03 of fax 03/825 09 41. De giftenrekening (fiscaal aftrekbaar) van Company Partnership Plan is : 402-7539006-66