Christophe Maes van het gelijknamige vastgoed- en bouwbedrijf uit Gent moest snel naar kruissnelheid schakelen toen hij vorig jaar voorzitter werd van de Vlaamse Confederatie Bouw. "Mijn beleidspunt voor meer samenwerking en continuïteit tussen de meer dan twintig beroepsorganisaties - van vloerders tot baggeraars - en de drie gewestelijke confederaties werd snel dringend in de eindfase van de regeringsonderhandelingen. De gewesten worden door de staatshervorming verantwoordelijk voor het hele ...

Christophe Maes van het gelijknamige vastgoed- en bouwbedrijf uit Gent moest snel naar kruissnelheid schakelen toen hij vorig jaar voorzitter werd van de Vlaamse Confederatie Bouw. "Mijn beleidspunt voor meer samenwerking en continuïteit tussen de meer dan twintig beroepsorganisaties - van vloerders tot baggeraars - en de drie gewestelijke confederaties werd snel dringend in de eindfase van de regeringsonderhandelingen. De gewesten worden door de staatshervorming verantwoordelijk voor het hele woonbeleid zodat we intern onze standpunten moesten stroomlijnen en onze lobbying op het Vlaamse niveau opdrijven." CHRISTOPHE MAES. "Voorlopig is het koffiedik kijken. In onze sector was er paniek, net als bij de particuliere bouwers. Niemand weet voor wie de maatregelen vanaf 2014 gelden. Blijft het fiscale voordeel integraal voor de mensen die vroeger een hypothecaire lening hebben aangegaan? Dat is gespreksstof voor de volgende maanden in het overleg met Vlaams minister Freya Van den Bossche. Ik heb de indruk dat de overheveling niet erg grondig is voorbereid." MAES. "Dat is budgettair niet haalbaar. Het lijkt wel of de federale onderhandelaars beslisten over het principe om de woonbonus af te schaffen en dat de concrete uitwerking niet meer hun probleem was. De maatregel treft dus vooral het hardwerkende deel van de bevolking. Ik weet niet of de onderhandelaars daarbij stilstonden. Bijna drie op de vier Vlamingen koopt of bouwt een eigen woning." MAES. "We mogen van geluk spreken dat Vlaamse bouwondernemers het al bij al nog goed doen in vergelijking met onze collega's in Ierland, Spanje en Nederland. Die gaan door een diep dal. Er wordt niet veel geklaagd in de sector. Een probleem is wel de stijgende betalingsachterstand tussen aannemers en professionele klanten. Bedrijven durven wel eens een maand extra te wachten met de betaling om hun liquiditeit te verstevigen. Dat dreigt een domino-effect van problemen te creëren bij andere bedrijven." MAES. "Die WCO zorgt ook voor een cascade-effect in de sector, waarbij het ene bedrijf met liquiditeitsproblemen andere meetrekt." MAES. "Zoals steeds was er de klassieke verkiezingskoorts. Ik vrees alleen dat veel nieuwe gemeentebesturen door het Dexia-debacle in nauwe financiële schoentjes komen. Ook publiek-private samenwerking moet beter worden uitgewerkt, omdat Europa sterker zal toezien op de budgettaire neutraliteit van die constructies." H.B."De afschaffing van de woonbonus treft vooral de hardwerkende bevolking"