Meer transport over water en minder over de wegen lijkt dé formule om de dichtslibbende wegen te ontlasten. De Antwerpse haven geldt als het tweede grootste petrochemisch centrum van de wereld. Eén van de uitgesproken troeven is de vlotte bereikbaarheid van een relatief groot hinterland. Dit argument dreigt verloren te gaan, aangezien files en de verstopte verkeersaders in de regio de leveringstijd vergroten.
...

Meer transport over water en minder over de wegen lijkt dé formule om de dichtslibbende wegen te ontlasten. De Antwerpse haven geldt als het tweede grootste petrochemisch centrum van de wereld. Eén van de uitgesproken troeven is de vlotte bereikbaarheid van een relatief groot hinterland. Dit argument dreigt verloren te gaan, aangezien files en de verstopte verkeersaders in de regio de leveringstijd vergroten.Dat is de bestaansreden van het project VlaNeChem - Vlaanderen Nederland Chemical Gateway - dat in de zone Moerdijk-Antwerpen het ideale klimaat voor de chemische industrie wil scheppen. De initiatiefnemers zijn de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Belgisch- en Nederlands-Limburg. Naast het verschuiven van transport van de weg naar het milieuvriendelijker watertransport, beoogt het project ook een hogere veiligheid bij opslag en vervoer van gevaarlijke producten en een kostenefficiënte dienstverlening aan de chemische sector. Concreet plant VlaNeChem de bouw van twee logistieke knooppunten langs centrale waterwegen. Het ene zal in Moerdijk liggen, het andere in Puurs. Een belangrijke meerwaarde moet ook de technische afstemming tussen Nederland en Vlaanderen worden. "Het project heeft een voorbeeldfunctie," zegt algemeen directeur Leo Clinckers van nv Zeekanaal dat de realisatie in handen heeft. "We hopen ermee de aanzet te geven tot de zogenaamde modal shift naar scheepstransport." De voordelen van transport over waterwegen zijn legio. De veiligheid is groter, want er gebeuren minder ongevallen. Bovendien zijn schepen ook specifiek gebouwd voor wat ze vervoeren wat bij het transport van gevaarlijke goederen van belang is. Het logistieke centrum wil moderne vloeren aanleggen die het milieu tegen insijpeling van gevaarlijke stoffen beschermen.Is Puurs dan geen onlogische locatie? In de omtrek zijn eigenlijk nauwelijks chemische bedrijven te vinden. "De afstand tot Linkeroever is toch relatief klein," weet Clinckers. "Bovendien konden we hier vertrekken van het terrein van Grace, een voormalig chemisch bedrijf. Dat vergemakkelijkt het verkrijgen van de nodige vergunningen. En als laatste argument voor de keuze stelden we vast dat de verkeerscongestie in Puurs minder erg is dan in de haven." De investeringswaarde van het totale project bedraagt 17 miljoen euro, waarvoor Europa 5 miljoen euro heeft toegezegd. De rest wil VlaNeChem bij verschillende private partners ophalen. Die zullen voornamelijk uit de chemische sector komen. De exploitatie zal in concessie worden gegeven. De nv Zeekanaal bouwt de infrastructuur, die zal bestaan uit een tankreinigingsinstallatie, een kaaimuur, een spooraansluiting en een wegverbetering.De site zal tegen 2001 operationeel zijn. De werkgelegenheid ter plekke schat nv Zeekanaal op 20 tot 50 personen. "Maar," zegt Clinckers, " het project is als ondersteuning van de concurrentiepositie van de regio van veel grotere impact."