Carl Veys werd zowat vijf jaar geleden voorzitter van Federauto, een koepel die zestien sectoren in de automotive verenigt. Onder zijn impuls werden de activiteiten verbreed en kwam er - consequent - een naamsverandering, Traxio. "Federauto deed te veel aan auto's denken, terwijl we ook de belangen van tal van andere sectoren behartigen", verklaart hij. "De nieuwe naam kwam er niet zomaar, het was een vlag die een vernieuwde lading dekt."
...

Carl Veys werd zowat vijf jaar geleden voorzitter van Federauto, een koepel die zestien sectoren in de automotive verenigt. Onder zijn impuls werden de activiteiten verbreed en kwam er - consequent - een naamsverandering, Traxio. "Federauto deed te veel aan auto's denken, terwijl we ook de belangen van tal van andere sectoren behartigen", verklaart hij. "De nieuwe naam kwam er niet zomaar, het was een vlag die een vernieuwde lading dekt." CARL VEYS. "Hectisch, precies zoals ik het had verwacht (lacht). Het zou verkeerd zijn de dingen voor te stellen alsof ik een heel nieuwe carrièrestap heb gedaan. Per slot van rekening blijf ik aan het hoofd staan van een VAG-concessie in Deerlijk. Daar komt binnenkort verandering in, maar u zult begrijpen dat ik daar liever nog niet over communiceer. Er komen veel zaken op ons af. Technologisch, maar ook sociaal-economisch. Businessmodellen die jaren prima hebben gewerkt, moeten soms helemaal herzien worden. Als we de belangen van onze leden willen behartigen, betekent dat dat we hen daarbij begeleiden." VEYS. "Twee eigenlijk. In negatieve zin is er de invoering van het voordeel van alle aard door de regering-Di Rupo. Die eenzijdige en zonder overleg afgekondigde maatregel maakte in een vingerknip duizenden stockwagens onverkoopbaar en stortte de sector voor maanden in de onzekerheid. Positief was dan weer de hervorming van de Vlaamse autofiscaliteit. Daarvoor heeft de Vlaamse overheid in zeer nauw overleg met Traxio gewerkt, waardoor de impact voor de sector minimaal was en de communicatie perfect op elkaar kon worden afgestemd." VEYS. "De professionalisering en schaalvergroting moeten niet alleen worden voortgezet, er zal ook een intensifiëring moeten plaatsvinden. Traxio draagt een positieve boodschap uit. Onze leden zijn mensen die op een ambachtelijke wijze met hun product omgaan. Het is onze taak hen bij te staan zodat ze zich kunnen aanpassen aan de wijzigende digitale wereld. Mobiliteit is een en-enverhaal." VEYS. "Dat blijft een permanente uitdaging. Ik heb het altijd belangrijk gevonden voeling te houden met wat zich op het terrein afspeelt. En dat levert me wel wat kilometers op de teller op. Maar we beschikken met Traxio over een fantastisch team, dat de uitvoerende taken voor zijn rekening neemt. Net zoals ik zijn alle bestuursleden van de federaties die we groeperen, mensen uit de praktijk. Het is een gezonde gewoonte die we van de Federauto-jaren hebben overgenomen. Dat vergt veel engagement van de mensen. Weet u, op het gebied van het zoeken naar een gezond evenwicht tussen professionele tijd en ontspanning ben ik een kind van mijn streek, het zuiden van West-Vlaanderen. Hard werken vergt ook harde ontspanning. Dat is dan quality time met familie en vrienden." MVA"De professionalisering en schaalvergroting moeten worden voortgezet"