In het bedrijfsleven heeft men wel meer overbezette agenda's, maar om een afspraakje te maken met Antoine Dhaese is het helemaal drummen. Voor dit gesprek werd het uiteindelijk 7.30 uur. "Sorry," zegt Antoine Dhaese, "maar ik ben momenteel bezig de ronde van Brugge te rijden en daar komt heel wat bij kijken."
...

In het bedrijfsleven heeft men wel meer overbezette agenda's, maar om een afspraakje te maken met Antoine Dhaese is het helemaal drummen. Voor dit gesprek werd het uiteindelijk 7.30 uur. "Sorry," zegt Antoine Dhaese, "maar ik ben momenteel bezig de ronde van Brugge te rijden en daar komt heel wat bij kijken." Antoine Dhaese is de pas benoemde streekmanager van Brugge-Zeebrugge. Hij moet "die Scone" nieuwe economische impulsen geven, investeerders proberen te lokken en het imago opkrikken. De stad Brugge en het Zeebrugse havenbestuur ( Maatschappij Brugse Zeevaartinrichtingen) sturen de streekmanager, een totaal nieuwe functie, op pad. "De eerste zes maanden wil ik een inventaris opmaken van de sterkten en zwakten van de regio. Ik praat met alle mogelijke instanties en personen: bedrijfsleiders, vakbondsmensen, bankiers, topambtenaren, toplui uit belangenorganisaties (Kamer, Gom) of maatschappelijke groeperingen." Op de vraag waarom een investerende bedrijfsleider Brugge boven bijvoorbeeld Moeskroen zou verkiezen, vraagt de streekmanager nog om enig geduld. "Over zes maanden zal ik daar het perfecte antwoord op kunnen geven." De wieg van Antoine Dhaese (50 j.) stond niét in Brugge, wel in het Oost-Vlaamse Evergem. Hij was de vijfde uit een middenstandsgezin met zes kinderen en koos aan de universiteit voor de richting scheikunde. Hij bestempelt zijn universitaire jaren als memorabel, niet het minst omwille van mei 1968. "Die beweging heeft maatschappelijk veel losgemaakt," vindt Dhaese. "Openheid en inspraak zijn zaken waar ik als manager totaal achtersta." Eens afgestudeerd, in 1971, blijft hij in academische kringen hangen. Negen jaar lang is hij assistent aan de Universiteit Gent, een job waarin hij vooral de industriële wereld, maar ook de overheid en de Europese instanties van nabij leert kennen. In 1980 is het tijd voor de grote omwenteling in zijn carrière: hij schrijft een doctoraatsverhandeling over energie en milieusanering, wat hem meteen een prijs oplevert van de Stichting Leefmilieu van de KB. Met die onderscheiding op zak, stapt hij binnen bij Email Brugge (1,4 miljard frank omzet, 150 medewerkers), waar hij zeventien jaar lang - tot 1997 - bedrijfsleider is. Email, producent van email en ceramiek, is een honderd procent filiaal van het Duitse Bayer. Op vijftigjarige leeftijd vindt Dhaese, vader van twee kinderen ( Ellen, 18, en Ian, 13) de tijd rijp voor een nieuwe professionele uitdaging. "Nu ik bijna twintig jaar in Brugge woon, ben ik ook meer dan een beetje Bruggeling geworden," geeft hij mee. "Momenteel ben ik voorzitter van het Brugse Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW)." Of hij, als Bruggeling, ook een Club- of een Cercle-fan geworden is? Antoine Dhaese: "Ik ga graag naar het voetbal, maar zonder voorliefde voor het grote of het kleine Brugge. Meer en meer trek ik naar de jeugdploegen van Lissewege, waar mijn zoon aan de slag is."