Een schandaal schrikt de Nederlandse vastgoedsector op. Het Nederlandse Rabo Bouwfonds staat centraal in een corruptie-onderzoek. De Belgische tak Bouwfonds Property Development Belgium blijft buiten schot, maar is in vastgoedmilieus niet onbesproken. Gewezen toplui van Rabodochter Bouwfonds hebben mogelijk met topbeslissers van andere bedrijven zoals Philips Pensioenfonds, 85 miljoen euro achterovergedrukt bij vastgoedtransacties. Onder de benadeelden ook bankverzekeraar Fortis.
...

Een schandaal schrikt de Nederlandse vastgoedsector op. Het Nederlandse Rabo Bouwfonds staat centraal in een corruptie-onderzoek. De Belgische tak Bouwfonds Property Development Belgium blijft buiten schot, maar is in vastgoedmilieus niet onbesproken. Gewezen toplui van Rabodochter Bouwfonds hebben mogelijk met topbeslissers van andere bedrijven zoals Philips Pensioenfonds, 85 miljoen euro achterovergedrukt bij vastgoedtransacties. Onder de benadeelden ook bankverzekeraar Fortis. Louis Jansma, CEO van Bouwfonds Property Development Belgium: "Ik volg het dossier in de kranten. We hebben met die hele zaak niets te maken." Zijn bedrijf is al sinds 1998 actief in België. De opstart verliep met horten en stoten. Zo tekende Jansma in maart 2005 samen met Besix een exclusiviteitcontract met cvba Arteveldestadion voor de bouw van de Gentse voetbaltempel. Jeroen Piqueur van Optima Financial Planners, een van de aandeelhouders van de cvba: "We dachten dat Bouwfonds, toen nog van ABN-Amro, een stevige financiële partner was. Algauw bleek dat Jansma er enkel geld wilde uithalen. Omdat Bouwfonds geen enkele meerwaarde noch expertise kon bieden, kozen we achteraf voor een andere constructie." De toenmalige topmedewerker van Bouwfonds, Didier Deblauwe, werkt momenteel voor Optima. Hij won vorige maand een proces tegen Bouwfonds over zijn vertrek. Naar eigen zeggen had Bouwfonds toen 22 projecten klaar. Het meest bekende is het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Vandaag zijn er 7 concrete projecten, meldt de website. Ook de Antwerpse ontwikkelaar Erik Van der Paal was opgetogen, toen hij in 2004 zijn activiteiten onderbracht in de joint venture Amber Bouwfonds Ontwikkeling. De Nederlandse link creëerde ambitieuze verwachtingen, maar al snel bleek dat hij de controle dreigde te verliezen. Daarom stapte de Mechelse aannemer Johan Willemen verleden jaar in het kapitaal van Amber Holding. Van der Paal was niet bereikbaar wegens gezondheidsredenen. Bouwfonds was samen met Willemen een van de gangmakers voor Euroshopping, een prestigieus project in het centrum van Mechelen (waarde: 35 miljoen euro). Hoewel de jury unaniem een project van de Groep Van Roey steunde, besliste het gemeentebestuur op het laatste moment scheep te gaan met Willemen. Volgens de advocaat van Van Roey was dat niet helemaal pluis. Schepen Leo Stevens, waarvan onlangs bekend raakte dat hij werd gesponsord door Johan Willemen, was een van de vurige voorstanders van de Mechelse aannemer. Uiteindelijk werd beslist om Van Roey, die dreigde met een proces, bij de bouw te betrekken als co-aannemer. Jansma: "Het voorbereidende werk werd wel degelijk gedaan door mij. Willemen en Van Roey vormen het bouwteam. Voor de rest zal men nog van ons horen, ook wat retail en kantoren betreft." H.B.