Matexi werd net na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de drie West-Vlaamse broers Vande Vyvere. Met hun 'Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën' kochten ze gronden op van landeigenaars om die vervolgens door te verkopen aan landbouwers. Later werden de activiteiten uitgebreid met onder andere de verkaveling van bouwgronden, woningbouw en de verbouwing van bestaande panden.
...

Matexi werd net na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de drie West-Vlaamse broers Vande Vyvere. Met hun 'Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën' kochten ze gronden op van landeigenaars om die vervolgens door te verkopen aan landbouwers. Later werden de activiteiten uitgebreid met onder andere de verkaveling van bouwgronden, woningbouw en de verbouwing van bestaande panden. Tegenwoordig bestaat de onderneming uit twaalf businessunits naast zeven ondersteunende service-units. In zijn geschiedenis van ruim zeventig jaar realiseerde het familiebedrijf meer dan 30.000 vastgoedprojecten in het binnen- en buitenland. Vorig jaar werden 1085 woningen en appartementen opgeleverd. Matexi heeft ongeveer 350 werknemers, maar is naar eigen zeggen verantwoordelijk voor meer dan 2200 indirecte arbeidsplaatsen. Die zijn vertegenwoordigd in een honderdvijftigtal gemeentes verspreid over heel België, maar ook in het Groothertogdom Luxemburg en Polen. "Vastgoedontwikkeling is een erg locatiegebonden activiteit", zegt Rik Missault, COO van Matexi. "Daarom hebben we gekozen voor een directe en lokale verankering van onze organisatie. Onze businessunitmanagers en medewerkers kennen de regio waarin ze opereren als geen ander. Op die manier slagen we erin de marktopportuniteiten in dialoog met de omgeving te herkennen en te erkennen." Cijfers voor 2014 zijn nog niet beschikbaar, maar in 2013 bedroeg de jaaromzet van Matexi 255 miljoen euro. De bedrijfswinst (ebit) haalde in datzelfde jaar bijna de kaap van 30 miljoen euro. Het bedrijf investeerde 71 miljoen euro in mogelijke buurtontwikkelingsprojecten in 2013. Een aanzienlijk aandeel daarvan vloeide naar de Poolse hoofdstad Warschau. "Een paar jaar geleden heeft Matexi een analyse uitgevoerd van mogelijke nieuwe markten", zegt Rik Missault. "Polen kwam daaruit als de meest interessante locatie, en dat is nadien ook zo gebleken. Het land kent een mooie economische groei, voornamelijk geconcentreerd in de hoofdstad Warschau. En waar werkgelegenheid is, is behoefte aan woongelegenheid." "Matexi is vandaag actief in drie landen. Dat maakt ons enerzijds meer bestand tegen wijzigingen in de lokale wetgeving, bijvoorbeeld op het vlak van roerende voorheffing of bouwnormen. Anderzijds zorgt een geografische spreiding voor een betere weerstand tegen fluctuaties in de markten. In de volgende jaren willen we een groei realiseren van 20 procent per jaar. We investeren volop in die groei en hebben heel wat projecten in volle ontwikkeling." In de nabije toekomst is er geen uitbreiding naar andere landen gepland, maar op middellange termijn behoort die naar verluidt wel tot de mogelijkheden. Matexi is door de jaren heen almaar meer geëvolueerd van een individuele woningbouwer naar een residentiëlebuurtontwikkelaar. Rik Missault: "Investeren in buurten betekent investeren in een betere wereld. Daarbij ligt de nadruk op betaalbaarheid, betrouwbaarheid en aangenaam wonen. We streven altijd naar een maximale integratie in de omgeving van onze binnen- en randstedelijke projecten. Maar Matexi is zich daarnaast ook bewust van zijn maatschappelijke rol. Dit vertaalt zich niet enkel in duurzame projecten, maar ook in een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. Het verbruik van materialen, water en energie wordt alvast zorgvuldig gescreend op elk van onze werven", besluit Rik Missault. Roel Van Espen"Investeren in buurten betekent investeren in een betere wereld" Rik Missault