Belgium Online verkoopt 49 % van zijn aandelen aan Telinfo, IBM en Tractebel en wil dé commerciële referentie worden op het Belgische Internet.
...

Belgium Online verkoopt 49 % van zijn aandelen aan Telinfo, IBM en Tractebel en wil dé commerciële referentie worden op het Belgische Internet.De kogel is door de kerk. Op 9 oktober gaat Belgium Online ( BOL) officieel van start. En wat in oorsprong leek op een vaag gedefinieerd samenwerkingsplatform tussen vijf uitgevers op het Internet Concentra, De Persgroep, Roularta Media Group, Uitgeversbedrijf Tijd en (pas recent) Rossel lijkt nu op weg om één van de meest ambitieuze initiatieven te worden op het Belgische Internet in 1996. De in februari aangeworven gedelegeerd bestuurder van BOL, Ludo Poelaert (37j.), slaagde erin om drie nieuwe partners rond zijn aandeelhouderstafel te verzamelen : Telinfo, Tractebel en Cimad (voor 100 % in handen van IBM) die elk een belang nemen van 15 %. Een resterende 4 % wordt in de koelkast gezet voor een mogelijke intrede van Editeco, uitgever van de Echo de la Bourse. Tegelijkertijd verdubbelt het kapitaal van BOL tot 100 miljoen frank. WINKEL.BOL wil elektronische handel via het Internet aanbieden én daar zelf geld aan verdienen. Door informatie en diensten te koop aan te bieden, ofwel door een bijdrage te innen van derden die via BOL verkopen. Vereiste is dan wel dat BOL aan zijn abonnees veilig betalingsverkeer verzekert. Eind vorig jaar sloot het hiervoor een akkoord met het bankennet Isabel. Die alliantie strandde echter op onenigheid. Waarop Ludo Poelaert een alternatief zocht (en vond) bij Codenet. Die divisie van Tractebel-dochter Trasys baat in België en Luxemburg een geavanceerd telecomnetwerk uit voor klanten uit onder meer de bankwereld ( Citibank, Paribas) en de distributiesector ( D'Ieteren). Het beschikt nu al over een 20-tal lokale inbelpunten in InternetLatijn POP's of points of presence genoemd. "Tegen oktober komen er daar nog 8 bij," plant Romain Vande Gucht, commercieel directeur van Codenet. "En tegen 1997 mikken we op 39 POP's, zodat alle telefoonzones in België gedekt zullen zijn." BOL lijkt dus goed op weg om een geduchte concurrent voor de bestaande toegangsleveranciers ( access providers) tot het Internet te worden. Zo telt EUnet op dit ogenblik 22 POP's in België en kan ze met haar huidig modempark zo'n 750 gebruikers tegelijkertijd laten inbellen. BOL garandeert dat er minimaal 1000 gebruikers op hetzelfde moment online zullen zijn. BOL wil zijn aanbod op de website (http://belgium.online.be) opdelen in twee luiken. Het eerste zal publiek toegankelijk zijn voor alle Internetgebruikers. Het tweede enkel voor de BOL-abonnees, die langs die weg ook hun elektronische verhandelingen zullen verrichten. En precies om die (potentiële) abonnees af te snoepen van andere providers wil BOL een "scherpe prijzenpolitiek" lanceren. "We zullen een ravage aanrichten onder de Internet-providers," aldus Ludo Poelaert. "Er zijn nu zo'n 30 toegangsleveranciers op de markt. Minstens 20 moeten eruit." ONGELOOF.Die plannen stuiten op ongeloof in de sector. "Belgium Online neemt nogal erg veel hooi op de vork," zegt een provider. "De prijzen hier zijn nu al Amerikaanse bodemprijzen," reageert Eric Pieters van EUnet. Extreem lage toegangsprijzen aanbieden én een hoge performantie waarborgen, is voor velen onbegonnen werk. Pieters : "Het geld moet toch ergens vandaan komen ?" Maar Ludo Poelaert rekent erop dat de elektronische verhandelingskracht van zijn site die omzet zal genereren. Iedere abonnee zal binnenbellen op het netwerk met behulp van een toestelletje de Digipass genaamd dat een pincode (paswoord of cijferformule) doorgeeft. Dit identificatiesysteem, in België ontwikkeld door Digiline dat onlangs werd overgenomen door het Amerikaanse Vasco Corp., is nu al bij diverse banken in gebruik. Verder kiest BOL voor de encryptietechnologie RSA een standaard in spe om zijn elektronische handel op termijn naar de hele Internet-gemeenschap uit te breiden. "Geen enkele provider in België is in staat om die elektronische verhandeling aan te bieden," is Ludo Poelaert gerust. "Voor de realisatie ervan doen wij een beroep op Telinfo en het Leuvense bedrijf NetVision." BOL wil ook gebruik maken van dynamische sites, waarbij gegevens uit een externe databank in real-time in een webpagina kunnen worden getransformeerd. Op die wijze krijgt elkeen zijn gepersonaliseerde website voorgeschoteld. Een concept met een bijna Orwelliaanse allure. Legt Poelaert uit : "Het profiel van elke gebruiker, dat verfijnt naarmate hij in ons netwerk navigeert, bezorgt ons een belangrijke databank van statistische gegevens. Op die manier kunnen wij onze partners precieze en anonieme informatie doorspelen in verband met het gebruikersgedrag van de abonnees." Die info moet eveneens geld in het laatje brengen. Om dit technisch bravourestukje te klaren, werkt BOL nauw samen met Cimad (systeemintegratie), Using It (gebruikersinterfaces) en Allmansland (een grafisch filiaal uit de prepress-groep De Schutter). Of BOL in al dit moois zal slagen, is niet de hamvraag. Wél in hoeverre de Belgische Internet surfer straks nog zonder BOL zal willen (of kunnen). De kaarten zijn nu geschud. Afwachten hoe sterk de troeven van BOL zullen zijn. PDP LUDO POELAERT (BELGIUM ONLINE) We willen een ravage aanrichten onder de Internet-providers.