Proficiat, een multinational heeft u net vanonder de kerktoren weggeplukt en nu werkt u in een moderne internationale onderneming. Maar tijdens de eerste vergadering lijkt iedereen wel geheimtaal te spreken. Uw Engels is behoorlijk, uw Frans nog beter, maar iedereen lijkt wel van Mars te komen, en u bent van Aarde. Gelukkig zit die jonge MBA'er naast u, die u telkens influistert wat nu precies bedoeld wordt.
...

Proficiat, een multinational heeft u net vanonder de kerktoren weggeplukt en nu werkt u in een moderne internationale onderneming. Maar tijdens de eerste vergadering lijkt iedereen wel geheimtaal te spreken. Uw Engels is behoorlijk, uw Frans nog beter, maar iedereen lijkt wel van Mars te komen, en u bent van Aarde. Gelukkig zit die jonge MBA'er naast u, die u telkens influistert wat nu precies bedoeld wordt. 1. Wat 'the deliverables' van dit project betreft, moeten we eerst en vooral...a) dit is een project rond thuisbezorging b) men bedoelt gewoon 'concrete resultaten' c) men verwacht buitengewone inspanningen voor buitengewone resultaten 2. Je moet 'three whys deep' gaan a) bij het derde antwoord op een waarom-vraag zit je waarschijnlijk bij de kern b) je mag maximaal twee excuses aanvaarden, anders heb je te maken met een 'loser' c) er is een mol onder ons, en men wil weten wie naar het programma 'De Mol' heeft gekeken 3. Dat is het Pareto-principea) het werk geven aan iemand die niet meer competent is, genoemd naar Peter Pareto b) wachten tot we hopeloos in de knoei zullen geraken, genoemd naar Pareto Murphy c) 20 % van de sukkelaars bij klanten of medewerkers veroorzaakt 80 % van de problemen, genoemd naar Vilfredo Pareto 4. Een collega spreekt over 'blockchaintechnologie'. Dat zal wel... a) de hr-manager zijn b) de financieel directeur zijn c) de marketingmanager zijn 5. Connecting the dotsa) Steve Jobs had gelijk: eenvoudig is altijd te verkiezen boven complex b) de euro/frank moet vallen c) hier zullen we heel veel creativiteit nodig hebben om buiten de negen punten te geraken 6. Iedereen heeft het tijdens de meeting voortdurend over 'the scrum'a) ze willen aangeven dat ze de fairplayregels van het rugby zo goed vinden b) ze hebben het over de volgende vergadering c) het doet 'ergens' heel hard pijn, maar het is delicaat om te zeggen waar juist 7. De CEO is van plan te investeren in de 'flat white economy'a) hij zal in een koffieketen investeren b) hij zal in de digitale sector investeren c) hij zal in bijna failliete bedrijven uit het witgoed investeren en via asset stripping rijk worden 8. Uw baas is een Brit en net als u aan uw uitleg begint, dringt hij erop aan 'not to go granular'a) dan moet u meer aandacht besteden aan technische details b) dan moet u stoppen met input/output thinking (zie ook punt 10) c) dan moet u bij de hoofdlijnen blijven 9. Uw collega klaagt dat hij opgescheept zit met al die millennialsa) zij heeft vooral jonge medewerkers b) zij heeft projecten die begonnen zijn rond het jaar 2000 c) zij heeft deadlines over exact duizend dagen 10. De toekomst ligt volgens de marketingdirecteur bij 'ajotie', dat u na een tijdje hebt ontcijferd als IoT. Dat is uiteraard...a) het internet der dingen b) input/output thinking c) inverse operations timing De auteur is professor-emeritus aan de Vlerick Business School. ANTWOORDEN 1) b 2) a 3) c 4) b 5) b 6) b 7) b 8) c 9) a 10) a MARC BUELENS