Het toerisme in Brussel staat voor minstens 115 miljard frank omzet en meer dan 30.000 arbeidsplaatsen. Omdat het wachten blijft op een gericht toeristisch beleid neemt de privé-sektor het heft in eigen handen.
...

Het toerisme in Brussel staat voor minstens 115 miljard frank omzet en meer dan 30.000 arbeidsplaatsen. Omdat het wachten blijft op een gericht toeristisch beleid neemt de privé-sektor het heft in eigen handen."Wij zijn niet naïef, wij beseffen dat het binnen de bestaande regels moet gebeuren en samen met de politieke overheden, maar wij willen aktie, " zegt Fernand David met animo. "Het is genoeg geweest. " Fernand David, direkteur van het Hilton-hotel aan de Louizalaan en sinds kort voorzitter van de kommisie toerisme van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Brussel is verbolgen omwille van het blijvend gebrek aan een afgelijnd toeristisch beleid voor de hoofdstad. "Het beheer van het toerisme in Brussel heeft nooit in stevige schoenen gestaan, onder meer door het gekompliceerde politieke bestel. Het begrip ekonomie van het toerisme is in heel België overigens kwasi onbestaand. Landen als Australië, Spanje, Griekenland, Frankrijk stellen enorme budgetten voorop om hun produkt toerisme in het buitenland te promoten. Onze beleidsmensen denken dat hier geen toeristische industrie kan bestaan omdat hier geen zon is. Dit is onjuist. "WITBOEK.Vorig jaar zag het er nochtans goed uit voor de toeristische sektor in Brussel. Van september tot december namen meer dan 400 betrokkenen, uit overheid en privé, getrouw deel aan een Ronde Tafel, met als finaal resultaat een Witboek van het Brussels Toerisme. Het Witboek wond er geen doekjes om en pleitte resoluut voor de oprichting van een nieuwe vzw Brussels Promotion Office ter vervanging van of als koördinator tussen de drie bestaande promotieorganen Tourisme Information Bruxelles (TIB), Office Promotion du Tourisme (OPT) en het Vlaams Kommissariaat Generaal voor Toerisme (VCGT). De verspilling van energie en middelen maakt dat er van de promotie van de Belgische hoofdstad in het buitenland niet veel meer overschiet. "Ze maken van Brussel een dorp, " zucht Luc De Bauw, voorzitter van Horeca Brussel, teleurgesteld. Met de Ronde Tafel en het Witboek leek het te zullen beteren... tot de stoeltjeswissel na de verkiezingen roet in het eten gooide. In de plaats van Dominique Harmel, minister belast met het Toerisme in het Kollege van de Franse Gemeenschapskommissie van Brussel, Hugo Weckx, minister van de Vlaamse regering belast met Kultuur en Brusselse Aangelegenheden, en Rufin Grijp, minister van Ekonomie van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, kwamen respektievelijk Didier Gosuin (FDF), Luc Van den Brande en Jos Chabert. Terwijl de CVP'ers achter de fundamenten van het Witboek blijven staan en dus vóór de oprichting van een Brussels Promotion Office (BPO) pleiten, verdedigt Gosuin de uitbreiding van de bevoegdheden van het TIB. Volgens ingewijden zijn het vooral de Franstalige socialisten die hun Brussels bolwerk, TIB, en hun invloed in de hoofdstad via het OPT niet willen lossen. Philippe Moureaux liet via een interview in de krant La Lanterne alvast weten dat hij de intentie had de "bazarder le brol Belgicano-Harmelien". HANDVEST.Dat er veel geld gemoeid is met het toerisme in Brussel is evident (zie kader), maar de privé-sektor wil niet wachten tot het politiek gekibbel luwt om de aanbevelingen van het Witboek in de praktijk te brengen. Met een zelden geziene unanimiteit heeft de Horeca Brussel samen met onder meer de Associatie voor Geleide Bezoeken, de Raad van Brusselse Musea vzw, de Association of Belgian Incoming Touroperators, Sabena, de Belgian Association of Professional Conference Organisers, het Eeuwfeestpaleis, het Kongrespaleis, de Kamer van Koophandel en Nijverheid voor Brussel en het Verbond van Ondernemingen in Brussel vorige week het Handvest van Brussels Toerisme ondertekend. "Wij willen duidelijk maken dat we niet voor niets gedurende vier maanden gewerkt hebben aan een Witboek en een gemeenschappelijk standpunt inzake het beleid van het toerisme in Brussel, " zegt Luc De Bauw. "Wij opteren voor een geest van samenwerking met de bevoegde overheden, maar wij zijn ook van mening dat de buitenlander geen boodschap heeft aan onze federale struktuur. "Het gebrek aan weekendtoerisme in onze hoofdstad is al evenlang een zeer als het abnormaal is. "Er moet een marketing-plan voor Brussel worden opgemaakt. Wij hebben het produkt. De Grote Markt, ons middeleeuws verleden, de hoofdstad van Europa...., het loopt allemaal niet weg, maar het wordt ook niet verkocht, " aldus Fernand David. Hij voegt eraan toe dat de privé-sektor bereid is om met geld over de brug te komen voor de uitvoering van het "city marketing plan" van Brussel en de werking van het Brussels Promotion Office.CABFERNAND DAVID (KOMMISSIE TOERISME VAN KVK-BRUSSEL) "We hebben het produkt maar het wordt niet verkocht. " De privé-sektor wil niet langer wachten op de politici.