Innovatie zal er altijd zijn, hoe de economie er ook aan toe is. De voorbije decennia hebben belangrijke innovatiegolven onze economieën voortdurend vooruit gestuwd, denk maar aan de impact die de auto en internet hadden. In die periodes waarin er geen gebrek was aan creativiteit, zijn wereldleiders zoals Toyota en Google ontstaan. Hun producten zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Op dit ogenblik zijn er nieuwe, doorslaggevende ontwikkelingen in de maak in de geneeskunde, het efficiënte gebruik van energie en op digitaal vlak. Maar het vooruitzicht van nieuwe ontdekkingen en praktische toepassingen mag dan nog zo opwindend zijn, het is voor een belegger wel belangrijk om die spelers eruit te pikken die alle troeven in handen hebben om die sectoren te domineren. Dat is de taak van Tim Jaksland, beheerder van het fonds Carmignac Innovation.
...

Innovatie zal er altijd zijn, hoe de economie er ook aan toe is. De voorbije decennia hebben belangrijke innovatiegolven onze economieën voortdurend vooruit gestuwd, denk maar aan de impact die de auto en internet hadden. In die periodes waarin er geen gebrek was aan creativiteit, zijn wereldleiders zoals Toyota en Google ontstaan. Hun producten zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Op dit ogenblik zijn er nieuwe, doorslaggevende ontwikkelingen in de maak in de geneeskunde, het efficiënte gebruik van energie en op digitaal vlak. Maar het vooruitzicht van nieuwe ontdekkingen en praktische toepassingen mag dan nog zo opwindend zijn, het is voor een belegger wel belangrijk om die spelers eruit te pikken die alle troeven in handen hebben om die sectoren te domineren. Dat is de taak van Tim Jaksland, beheerder van het fonds Carmignac Innovation. TIM JAKSLAND. Het fonds wil niet profiteren van de timing van de economische cycli, maar wil structurele wijzigingen op lange termijn ontdekken die zich aan het ontwikkelen zijn en die dankzij of ondanks de cyclus ten volle tot bloei zouden moeten komen. Het wil er die bedrijven uitpikken die van die veranderingen zullen kunnen profiteren. Het belegt in drie thema's: gezondheid, milieu en technologie. Het gewicht daarvan kan variëren, maar ze zijn alle drie altijd aanwezig in het fonds, zodat dat voldoende gediversifieerd blijft. Het is een fonds voor langetermijnbeleggers, want nieuwigheden hebben tijd nodig om door te dringen in de economie. JAKSLAND. Heel wat technologiebedrijven hebben zich dankzij kostenverminderingen goed aan de crisis aangepast. Bovendien genereren ze veel cash en hebben ze een gezonde balans. De sector zal de crisis wel overleven: de investeringen die bedrijven doen in technologie leken eind 2009 opnieuw op gang te komen en de vraag bij de consumenten is niet ingestort. Daarom waarderen wij de sector ook. Bij de structurele veranderingen die wij nu zien, is er onder andere het toegenomen gebruik van internet op draagbare toestellen. Die trend zal zich nog doorzetten dankzij de alomtegenwoordigheid van internettoepassingen voor spelletjes, intelligente elektriciteitsmeters in woningen, enzovoort. Qualcomm produceert chips die signalen van mobieltjes oppikken en de gegevens verwerken. Het heeft de meeste patenten op die technologie in handen en elke leverancier van telecomdiensten moet het bedrijf royalty's betalen. Ook de draadloze technologie zal er alleen maar op vooruitgaan. In dat domein is er Sierra Wireless, een producent van datakaarten met behulp waarvan meerdere computers met elkaar kunnen 'praten' of waarmee uw auto (die met zo'n kaart is uitgerust) kan worden teruggevonden als hij gestolen is. De nood aan een efficiënt beheer van steeds meer en steeds gevarieerdere gegevens, is een andere langetermijntrend. Aan het begin van het informaticatijdperk ging het vooral om het beheer van gestructureerde gegevens: cijfers, statistieken, enzovoort. Vandaag echter zijn er vier keer zoveel niet-gestructureerde gegevens: e-mail, video- of geluidsbestanden, enzovoort, die moeilijk te klasseren zijn of die moeilijk op te zoeken zijn. Het Britse Autonomy ontwikkelde beheersystemen voor dat soort gegevens. Het wordt voor ondernemingen die actief zijn in de gezondheidszorg of in de financiële sector alsmaar belangrijker om dat soort gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar bewijzen tijdens een proces. JAKSLAND. Op het eerste gezicht is Apple met een koers-winstverhouding van 25 duur. Als we de 23 miljard dollar nog te ontvangen winst uit de balans halen, en we weten dat Apple geen schulden heeft, dan daalt die ratio tot 21. De inkomsten uit de verkoop van de iPhone zijn opgenomen in de balans op 24 maanden. Als ze in één keer geïntegreerd zouden zijn, zoals de meeste bedrijven dat doen, dan zou de k/w van Apple nog slechts 18 bedragen. Ten slotte moeten we ook rekening houden met het enorme innovatiepotentieel van de groep. Een voorbeeld is de lancering van de PC Tablet (iPad) en er is nog heel wat meer dat Apple zou kunnen doen op het vlak van draagbare computers, net zoals het bij de draagbare telefoon voor een revolutie zorgde. Als we het vanuit die hoek bekijken, dan is het potentieel van het aandeel groot en is het niet te duur. JAKSLAND. Een belangrijk subthema voor de lange termijn is de nood van bedrijven om hun energiekosten terug te dringen. Papierfabrieken bijvoorbeeld verbruiken enorm veel energie. Het Zweedse Opcon heeft een technologie waarmee die energie kan worden gerecupereerd om elektriciteit te produceren, waardoor de fabrieken niet alleen schoner, maar ook zuiniger worden. En het Amerikaanse Energy Recovery heeft een manier ontwikkeld waarmee ontziltingsfabrieken de enorme hoeveelheden energie die er bij hun activiteit vrijkomt, kunnen recycleren. Gezien het grote gebrek aan drinkbaar water en water voor landbouwactiviteiten, is dat een activiteit met mooie vooruitzichten. Een ander subthema is de ontwikkeling van batterijen voor elektrische auto's. Wij hebben heel wat opzoekingswerk verricht en zijn tot de conclusie gekomen dat we op dat vlak erg selectief moeten zijn! Wij kozen voor het Franse Saft, dat klassieke batterijen (industrie, defensie, enzovoort) produceert en tegelijkertijd batterijen voor elektrische auto's ontwikkelt. Saft zal ongetwijfeld een van de leiders worden in die markt: het heeft heel goede relaties met de autoconstructeurs en heeft enorm veel subsidies gekregen van de Amerikaanse overheid. Toen wij het kochten, hield de markt met die mogelijkheid nog geen rekening: in de koers was alleen de klassieke activiteit verrekend. Alles bij elkaar is het thema milieu op dit ogenblik goed voor slechts 20 % van het fonds. Op het vlak van alternatieve energie hebben wij immers winst genomen op de producenten van zonnepanelen, zoals Yingli: de Chinese concurrentie is erg groot, er is een enorme overcapaciteit, de westerse subsidies zullen dalen en de panelen zelf zouden wel eens producten met een lage toegevoegde waarde kunnen worden. JAKSLAND. Er is de ontwikkeling van behandelingen die ervoor gezorgd hebben dat dodelijke ziektes, zoals aids en sommige vormen van kanker, chronische ziektes geworden zijn. De Amerikaanse biotechnologiegroepen Gilead en Celgene zijn belangrijke innovatoren in dat domein. De ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde is een andere belangrijke trend binnen de sector. Er worden nu alle mogelijke soorten tests ontwikkeld om uit te maken of een bepaalde behandeling zal aanslaan en niet gevaarlijk is. Daarmee kan men bijvoorbeeld achterhalen of een bepaalde chemotherapie geschikt is om het type kanker waar iemand aan lijdt, te behandelen. In die sector is het Amerikaanse Myriad Genetics actief. Beleggen in een zeer handig middel om uw auto terug te vinden, in een middel dat aids onder controle kan houden of in de recyclage van energie - met Carmignac Innovation kunt u beleggen in thema's van de toekomst! (C) Door Béatrice Denis"Het potentieel van Apple is aanzienlijk en het aandeel is niet te duur." Tim Jaksland