Volg de gids
...

Volg de gidsHet is als een grap waarbij de lach vervangen wordt door een grimas : de Belgische belastingaangifte is zo gecompliceerd, dat de administratie geregeld zichzelf dribbelt. Dit aanslagjaar kondigde zich evenwel vrij rimpelloos aan. Toch slaagde de fiscus erin tal van aangifteformulieren voor zelfstandigen onvolledig of opvallend laat te versturen.Intussen kregen gepensioneerden te horen dat ze hun aangifteformulier voortaan moesten invullen. Een paar jaar geleden had dezelfde fiscus met veel trompetgeschal aangekondigd dat gepensioneerden automatisch een voorstel van aanslag zouden krijgen. Dit leek een revolutionaire vereenvoudiging. Niets bleek minder waar. De administratie verkeek zich op de wet op de privacy en slaagde er niet in voldoende gegevens te verzamelen. Zowat 600.000 gepensioneerden mogen nu ook hun belastingaangifte van vorig jaar invullen. Dat impliceert dat ze dit jaar tweemaal de zenuwslopende klus mogen klaren én dat ze straks de kans lopen om tweemaal te moeten bijbetalen. Toen we in maart informeerden naar de nieuwe Standaard Belasting-Almanak, de fiscale doe-het-zelf-gids die we zelf traditiegetrouw raadplegen, kregen we de mededeling dat de opmaak dit jaar een uitzonderlijke vertraging zou oplopen. Het wetgevende werk verliep immers traag. Vooral het tweede deel telde nog vele gaten, waardoor meteen de oorzaak van het laattijdige versturen van de aangifteformulieren verklaard is. Inmiddels ligt de almanak er wel, op zuinig kringlooppapier en met de gebruikelijke opeengepakte informatie. Een lust voor het oog is deze uitgave zeker niet, maar dat is het laatste waaraan de gebruiker denkt. Echt leescomfort biedt het boek evenmin. Vele passages mag je meer dan eens doorworstelen. Dat heeft het gemeen met de andere gidsen. De almanak heeft wel het voordeel om volledig en voldoende duidelijk te zijn. U kan er de aangifte stap voor stap mee invullen. Op zijn minst even duidelijk en volledig is de Belasting- & beleggingsgids van uitgeverij Pelckmans. We krijgen zelfs meer en meer de neiging om deze gids te prefereren. Hij geeft meer tips om belastingen te besparen en doorploegt ook het vruchtbare veld van de beleggingen en de mogelijke fiscale voordelen die er al dan niet aan vasthangen. De Fiscalc Wegwijzer hanteert een eenvoudiger taal. Het is echter geen gids zoals de overige, maar veeleer een didactische introductie die u op weg zet. LDD Standaard Belasting-Almanak 1997. Standaard, 328 blz., 595 fr. Belasting- & beleggingsgids 1997. Pelckmans, 408 blz., 690 fr. De Fiscalc Wegwijzer 1997. Fiscalc Edities, 320 blz., 700 fr. (met diskette).