ZATERDAG 28 FEBRUARI
...

ZATERDAG 28 FEBRUARI Vlaams minister Patricia Ceysens pleit in haar boek voor een opwaardering van de rol van de 'e-mama'. Bart Verhaeghe. "Wie kan daar iets op tegen hebben? In Nederland werkt 63 % van de moeders, tegenover maar liefst 70 % in België. Hoera, dus! Maar als ik wat verder lees, zie ik dat het huishouden van de Nederlandse moeder gedaan moet worden door een werkster die in het zwart 10 euro kost en legaal maar liefst 16 euro. De Belgische moeder krijgt het voor elkaar voor slechts 4 euro met onder meer de dienstencheque en betaalt 50 tot 60 % minder dan haar Nederlandse collega voor kinderopvang. Eigenlijk zouden we ons de vraag moeten stellen: hoe komt het dat er niet nog meer moeders werken in België en minder in Nederland? Zijn er misschien meer alleenstaande moeders boven de Moerdijk? Of zijn ze onafhankelijker en meer gemotiveerd om zelfstandig te werken?"MAANDAG 1 MAART Volgens het Internationaal Monetair Fonds groeit de Belgische economie in 2004 slechts met 1,8 %. Verhaeghe. "Hiermee wordt gesteld dat de groeiraming van 2 % van het federaal Planbureau te optimistisch is. Aan de Belgische regering wordt geadviseerd om drastischer hervormingen door te voeren op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in België is het voorbije jaar gestegen van 7,9 % tot 8,3 %. En hiermee is de achterstand inzake werkgelegenheid ten opzichte van het Europese gemiddelde nog verder opgelopen. De licht hernemende conjunctuur is geen alibi om niets te doen, maar biedt juist de gelegenheid om daadkrachtig iets aan het arbeidsbeleid te doen. Als over enkele jaren de meerderheid van de kiezers geen betaalde jobs meer zullen uitoefenen, welke politicus zal dan nog de kaart van de werkgelegenheid trekken?"WOENSDAG 3 MAART De toegelaten verdienste voor gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, wordt verhoogd met 25 %. Verhaeghe. "Dat is een begin, een signaal dat het besef rijpt dat het professionele leven niet hoeft te eindigen enkele jaren nadat we vijftig zijn geworden. Maar het is niet genoeg. Nog altijd zullen de grenzen de gepensioneerde belemmeren om actief te blijven. Want elke overschrijding van de grens, hoe klein ook, betekent een meestal onevenredige vermindering van het pensioen. Dat systeem is gewoon fout. Mensen die werken, moeten iets meer kunnen hebben dan mensen die niet werken. Mensen moeten maximaal de kans krijgen om voor zichzelf te zorgen, om actief te blijven."DONDERDAG 4 MAART In Leuven neemt Bart Verhaeghe deel aan de raad van bestuur van de Belgische Vereniging van de Vastgoedsector (BVS). Verhaeghe. "De regelgeving in onze sector wordt echt absurd. Elk gewest produceert meters wetgeving. De BVS zal twee voltijdse lobbyisten in dienst nemen om het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest van antwoord te dienen: enerzijds beschermt de overheid hiermee de sector tegen nieuwe spelers, anderzijds is die bemoeizucht irritant, totaal onproductief en welvaartvernietigend."VRIJDAG 5 MAART Een privé-diner met een groepje ondernemers die zich ergeren aan het klimaat rond ondernemerschap in Vlaanderen, vormt de aanzet voor een informele denktank. Verhaeghe. "Ons sociaal-corporatistische verzorgingsmodel zal waarschijnlijk niet in staat zijn om te concurreren op de wereldmarkt. Tijd dus om er dringend iets aan te veranderen. De vrees voor immigratie beneemt ons niet alleen de kans om jong bloed en energie in een slabakkende economie te pompen, bovendien zullen de nieuwe belemmeringen ons beletten om flexibel te reageren op macro-economische veranderingen en zal onze regio economisch verouderen. Het meest ironische aan de hele discussie is dat de vrees van de bevolkingsverschuiving waarschijnlijk ongegrond is. Een omvangrijke recente studie van de Europese Commissie besluit dat het openen van de grenzen maximaal 220.000 inwoners op 450 miljoen op de been zal brengen. Vergelijk dat eens met de houding in de VS, waar president George Bush onlangs voorstelde om 9 miljoen illegale immigranten te legaliseren."ZATERDAG 6 MAART Het akkoord over de dienstencheques is bevestigd, staat in de ochtendkrant. Verhaeghe. "Eindelijk. De hele strijd hierover begon karikaturaal te worden voor de Belgische regering. Groen! wou immers nog meer regels en inmenging omdat de 'verderfelijke concurrentie de zuiverheid in de non-profitsector zou aantasten'. Natuurlijk blijft controle nodig. Maar wie denkt - en er bovendien voor vecht - dat de non-profit in handen van de overheid zal kunnen blijven, maakt zichzelf iets wijs. De privé-sector en zelfs ieder van ons zal meer en meer een rol moeten spelen om de welzijns- en welvaartmaatschappij op gang te houden. De overheid zal zich meer en meer (moeten) beperken tot echte overheidstaken. En dat de kinderverzorgsters nu boos zijn, niet omdat het broodroof zou zijn maar omdat er concurrentie zou zijn, begrijp ik niet goed. Concurrentie is de beste manier om een product met slechte kwaliteit uit de markt te stoten. Iemand die een reputatie in de vrije markt wil verdedigen, kan zich geen klachten veroorloven." P.D. n Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beP.D.