Herman Creyf verkocht zijn Creyf's Interim in '91. Anno '97 stapt hij weer in de uitzendbusiness. Hij heeft Top Interim overgekocht.
...

Herman Creyf verkocht zijn Creyf's Interim in '91. Anno '97 stapt hij weer in de uitzendbusiness. Hij heeft Top Interim overgekocht.De bal kan raar rollen. In september '92 verliet de commerciële directrice Liliane CerauloCreyf's Interim. Ze kocht samen met Christian van Lidth de Jeude met wie ze samenwoont en die al drie jaar eerder het bedrijf had verlaten het doodgebloede Top Interim. Het kwam tot een gerechtelijk dispuut over deloyale concurrentie en kopiëren van het logo. Creyf's verloor. Vandaag is Top Interim van het koppel Ceraulo-van Lidth overgekocht door... de 63-jarige Herman Creyf, stichter van Creyf's Interim. Waarbij wel dient opgemerkt dat die met het hierboven vermelde dispuut niets te maken had : Herman Creyf had zijn bedrijf immers al in '91 verkocht aan de holding Ackermans & van Haaren. Herman Creyf keert dus terug in de uitzendbranche na een afwezigheid van bijna zes jaar. Het concurrentiebeding dat hij in '91 tekende, is afgelopen. De boeteperiode is voorbij en dat zal geweten zijn. Top Interim heeft met de kapitaalkrachtige Creyf meteen een nieuw kantoor geopend in Mortsel, het eerste in Vlaanderen.DE REDDENDE ENGEL.Top Interim was tot nu toe vooral in Wallonië en Brussel actief met kantoren in Waterloo, Charleroi, Brussel en sinds vorig jaar La Louvière. "We moeten op drie fronten actief zijn, ook in Vlaanderen," zegt Liliane Ceraulo. Het probleem was echter geld ; eind '94 hadden de eigenaars het kapitaal nog wel opgetrokken tot 11,25 miljoen frank, maar daar bleef het bij. De reddende engel is Herman Creyf."Nadat ik had aangekondigd dat ik opnieuw in de interimbranche wou stappen ( nvdr een aankondiging die hij in Trends van 19 september '96 deed) stond de telefoon niet stil," zegt Herman Creyf. "Verschillende bureaus hebben zich aangeboden, met Top Interim klikte het." Het eerste contact werd eind oktober vorig jaar gelegd, en na de overwintering van Herman Creyf op Barbados werd drie weken geleden het definitief akkoord getekend. Creyf neemt 100 %, persoonlijk. Prijs : "veel geld". Top Interim is fel gegroeid. In '93 haalde het 120 miljoen frank, in '94 261 miljoen, in '95 378 miljoen en vorig jaar 436 miljoen. En het blijft goed gaan volgens Liliane Ceraulo : het eerste kwartaal van dit jaar geeft een groei van 20 %.Door de beperkte kapitaalstructuur heeft Top Interim het voordeel gehad voorzichtig te moeten zijn. Ceraulo : "We gaan niet achter sectoren aan die zeer gevaarlijk zijn qua arbeidsongevallen of die grote financiële risico's inhouden. Dus geen horeca, schoonmaak, toelevering, productiebedrijven met grote aantallen uitzendkrachten." Voegt Christian van Lidth eraan toe : "We zijn niet uit op omzet, maar wel op rendabiliteit." Vorig jaar haalde Top Interim een nettowinst van 7,8 miljoen frank."Ons pluspunt is de dienstverlening," beweert Liliane Ceraulo. "We hebben een informaticapakket voor het administratief beheer dat volgens onze klanten uniek is."DE BANNELING."De banneling komt terug," lacht Herman Creyf. En hij doelt op zijn 30-jarige zoon Mickey. Mickey Creyf heeft de zwaar verlieslatende Engelse tak van het vroegere Creyf's dat de nieuwe eigenaar niet wou kopen gesaneerd. En nu komt hij aan het hoofd te staan van het nieuwe kantoor van Top Interim in Mortsel. Mickey Creyf was 24 toen hij het vergiftigde geschenk van Creyf's Engeland in zijn schoot kreeg. Van een omzet van minder dan 200 miljoen, maakte hij er een die tussen 420 en 480 miljoen zit. Maar vooral maakte hij er weer een rendabele tak van. Vandaag heeft Creyf's in Engeland elf kantoren. Formeel blijft Mickey Creyf aan het hoofd staan van de Engelse divisie. Maar al zijn tijd zal uitgaan naar het uitbouwen van Top Interim in Vlaanderen. Het echtpaar van Lidth-Ceraulo blijft Brussel en Wallonië voor zijn rekening nemen.De uitzendbranche is in vijf jaar tijd enorm veranderd. Is Herman Creyf er klaar voor ? "Mickey bestudeert volop de Vlaamse wetgeving," antwoordt Herman Creyf. "Ik weet ook wel dat er ontzettend veel veranderd is, maar ik heb 28 jaar ervaring. Ik ben de sector blijven volgen. Ik kreeg natuurlijk geen feedback meer, zodat ik moest raden... maar ik kan goed raden. Ze naaien me geen oren meer aan."G.M. MICKEY CREYF, LILIANE CERAULO, HERMAN CREYF EN CHRISTIAN VAN LIDTH DE JEUDE (TOP INTERIM) Met het geld van Herman Creyf Vlaanderen veroveren.