Een strategische alliantie is het etiket dat Aqualink krijgt opgekleefd. Aqualink is een samenwerkingsovereenkomst tussen de intercommunales AWW ( Antwerpse Waterwerken) en de Gentse TMVW ( Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening). Beide intercommunales vullen elkaar perfect aan: AWW heeft een grote productie (560.000 kubieke meter per dag) maar een relatief klein verzorgingsgebied, de TMVW levert water in Oost-Vlaanderen en delen van West-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen maar die...

Een strategische alliantie is het etiket dat Aqualink krijgt opgekleefd. Aqualink is een samenwerkingsovereenkomst tussen de intercommunales AWW ( Antwerpse Waterwerken) en de Gentse TMVW ( Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening). Beide intercommunales vullen elkaar perfect aan: AWW heeft een grote productie (560.000 kubieke meter per dag) maar een relatief klein verzorgingsgebied, de TMVW levert water in Oost-Vlaanderen en delen van West-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen maar dient dit water elders aan te kopen: in Brussel, Henegouwen (eigen productie), Nederland en Antwerpen. "Voor ons is meer water verkopen de enige manier om te groeien," zegt Gaston Merckx, directeur-generaal van AWW. "Na de nodige investeringen zullen wij vanaf 2002 zo'n 80.000 kubieke meter per dag extra leveren aan TMVW, een hoeveelheid die later nog kan oplopen tot 100.000 kubieke meter. Momenteel leveren wij al 65.000 kubieke meter per dag aan TMVW." Als de pompen op volle toeren draaien, zal AWW met 200 miljoen kubieke meter per jaar de grootste drinkwaterproducent van Europa zijn. De nodige investeringen betreffen een transportleiding van 1 meter doorsnede van Oelegem - het productiecentrum van AWW - naar Brugge. Deze investering van 4 miljard frank is voor rekening van TMVW. "Beide intercommunales investeren daarbovenop (in een 50/50-verhouding) nog eens anderhalf miljard frank in de uitbreiding van de productiefaciliteiten in Oelegem," gaat Merckx verder.De alliantie Aqualink wordt "strategisch" genoemd omdat hierdoor de afhankelijkheid van dure Waalse en Brusselse waterleveringen vermindert. "Vlaanderen wenst onafhankelijk te zijn wat betreft zijn drinkwatercaptatie. Wij hebben geen probleem met heffingen op de waterproductie om daarmee allerlei beschermings- en zuiveringsprogramma's te financieren. Maar enerzijds zijn de Waalse heffingen hoger dan de Vlaamse, anderzijds hebben wij als Vlaams bedrijf hoe dan ook inspraak in onze Vlaamse democratie. De heffingen van andere gewesten kunnen wij alleen maar ondergaan," zegt Gaston Merckx. "Er zijn dus zowel politieke als economische redenen om voor ons water onafhankelijk van andere gewesten te worden." AWW zal de waterleveringen aan TMVW factureren tegen 10 frank per kubieke meter, 14 frank minder dan wat de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij ( BIWM) nu aanrekent. "Dankzij dit grote verschil kan de TMVW de zware investeringen dragen zonder de prijs voor de eindverbruiker te moeten verhogen. Die ligt met 80 frank per kubieke meter al wel vrij hoog, maar dat is te wijten aan hun uitgestrekte distributienetwerk," zegt Merckx nog. "Onze hogere afzet maakt het mogelijk ons deel van de investering te dragen én onze overheadkosten beter te spreiden. Onze tarieven voor de eindverbruiker stijgen wel lichtjes, van 29 tot 33 frank per kubieke meter, maar zonder deze alliantie was die stijging heel wat forser geweest. Omdat AWW een sterk aaneengesloten distributienetwerk heeft, blijven wij wel de goedkoopste tarieven van het land hanteren."