Ik was begin september bij een bijeenkomst van de VVD. Dan constateer je dat het aantal echte vrienden van de vrijheid beperkt is. Eerst mag (partijleider) Bolkestein een algemeen verhaal houden, daarna komen al die ondernemers en lobbyisten aan het woord, die tot dan gedwee in de zaal hebben gezeten. Zij zijn allemaal erg voor lage belastingen en vrijheid, maar hun sector is zo speciaal, dat zij wel recht hebben op subsidies en kartelvorming. De notarissen waren er, de medici en de farmaceutische industrie, geloof ik, ook, ja. Zodra iemand iets vervelends zegt over hun club, staan ze verschrikt op.
...

Ik was begin september bij een bijeenkomst van de VVD. Dan constateer je dat het aantal echte vrienden van de vrijheid beperkt is. Eerst mag (partijleider) Bolkestein een algemeen verhaal houden, daarna komen al die ondernemers en lobbyisten aan het woord, die tot dan gedwee in de zaal hebben gezeten. Zij zijn allemaal erg voor lage belastingen en vrijheid, maar hun sector is zo speciaal, dat zij wel recht hebben op subsidies en kartelvorming. De notarissen waren er, de medici en de farmaceutische industrie, geloof ik, ook, ja. Zodra iemand iets vervelends zegt over hun club, staan ze verschrikt op. (Eduard Bomhoff, professor monetaire economie aan de Nijenrode Universiteit in FEM van 5 oktober)Wij krijgen hier alleen de filialen van de grote bedrijven, nooit de hoofdkantoren ; de winsten verdwijnen uit Friesland. Het westen haalt hier de bodemschatten uit de grond en wij zitten met de schadelijke gevolgen voor de gebouwen, dijken en wegen. Waarom moeten wij steeds onze hand ophouden in Den Haag ? Laat ons Friesland zelf besturen en het gas uit de bodem halen. Geef Friesland, Groningen en Drente een eigen parlement en eigen bevoegdheden ; dat zou geweldige mogelijkheden bieden. Vroeger reikte de invloed van de rijke Friezen tot Vlaanderen ; nu zijn we armer dan de rest van Nederland en hebben we meer werklozen. (Jan van der Baan, fractievoorzitter van de Fryske Nasjonale Party in de provincieraad van Friesland, in HP/De Tijd van 4 oktober)Onze versterking in Tractebel moet zeker niet worden geïnterpreteerd als een prelude van een toenadering tot Lyonnaise des Eaux. Het is de vraag of dit projectgerichte internationale operaties zal vergemakkelijken tussen twee groepen die diensten verlenen aan instellingen en particulieren. Lyonnaise des Eaux heeft expertise in water. Tractebel in gas en elektriciteit. Er is een zelfde bruggenhoofd voor twee totaal verschillende metiers. (Generale-voorzitter Etienne Davignon in Le Nouvel Economiste van 4 oktober)Duitsland begint in te zien dat zijn industrie moet worden hervormd om te kunnen optornen tegen de globalisering van de markten. In Frankrijk blijft de situatie muurvast. Meer dan waarschijnlijk zal de regering beslissen Thomson, een defensie- en elektronicagigant met een hoge schuldenberg, te laten "privatiseren" door Alcatel, de verlieslatende telecommunicatiespecialist. Dit wijst op een natie die niet kan breken met haar dirigistisch verleden. De boodschap is duidelijk : buitenlandse ondernemingen zijn niet welkom bij de uitverkoop van nationale kampioenen van het bedrijfsleven. Een onafhankelijke weging van privatiseringsvoorstellen is uit den boze. Transparantie heeft geen waarde in Frankrijk. Integendeel. (Editoriaal in Business Week van 14 oktober)Daf alleen kan de concurrentieslag en de ontwikkeling van nieuwe modellen niet aan. De zelfstandigheid die Daf claimt te krijgen binnen het Amerikaanse Paccar-concern zal van een hele andere orde zijn dan personeel en directie gewend zijn. De versnippering van de aandeelhoudersgroep van Daf gaf de directie relatief veel vrijheid, de commissarissen waren in de Nederlandse verhoudingen oppermachtig en op de achtergrond wist men de overheid, die in het verleden enkele malen met financiële steun en opdrachten bijsprong. Dat zal met Paccar rigoureus veranderen. De zeggenschap van de commissarissen wordt sterk gereduceerd, de directie werkt straks voor een Amerikaans bedrijf dat sinds 1938 geen verlies heeft gemaakt en de verzekeringspolis van BV Nederland maakt plaats voor het belang van de aandeelhouder. (Commentaar in NRC Handelsblad van 10 oktober)Zegt de kip tegen het varken : " Ham and eggs, een wereldproduct ! Wat zou je denken van de fantastische mogelijkheden die een fusie tussen jou en mij zou hebben ? In alle restaurants ham and eggs." Het varken kijkt nadenkend. "Wacht eens even," zegt het dan. "Jij blijft eieren leggen, maar ik ga eraan." Zegt de kip : "Dat is toch altijd zo bij fusies." (Uit de Volkskrant van 12 oktober)Japan is niet onbekend met drama, maar de zelfloutering is nog steeds een zeldzaamheid. De jongste drie jaar en drie maanden was het land getuige van de val van een virtuele dictatuur (een partij die 38 jaar ononderbroken aan de macht was) en kende het een opeenvolging van eerste ministers en instabiliteit die bijna Italiaans leek. De economie, eens door iederen benijd, is slechts sinds kort uit vier jaar stagnatie aan het opklimmen. Ondanks alle revolutionaire tekenen blijft het regime in de ogen van de meeste Japanners hetzelfde. Het land wordt niet geleid door een parlement, noch een eerste minister, maar door een macht die zo gezichtsloos is als de oude Keizers en zo transparant als mist : Kasumigaseki, het district in Tokio waar de overheidsbureaucraten hun kantoor hebben en van waaruit ze de rest van Japan koloniseren. (Redacteur Frank Gibney in Time van 21 oktober)De EMU-normen die voor de regeringen het moeilijkst te halen zijn, zijn ook het meest discutabel. Dat de muntunie alleen openstaat voor landen die qua inflatie niet teveel met elkaar uit de pas lopen en geen extreem hoge lange rente hebben, ligt tamelijk voor de hand. Dat zijn twee aanwijzingen voor convergerend monetair beleid. Maar er is geen enkele reden waarom een overheidstekort van drie procent beter is dan een van drieënhalf procent, of waarom de staatsschuld eigenlijk de zestig procent niet te boven mag gaan, zeker niet als die staatsschuld met gemak in eigen land kan worden gefinancierd. Helaas zijn ook de financiële markten intussen zo doordrenkt van het belang van deze normen dat zij naar verwachting negatief zullen reageren als de EMU uiteindelijk open blijkt te staan voor landen die het ruimschoots niet halen. (Financieel redacteur Paul de Hen in Elsevier van 12 oktober)Een betere investering bestaat niet. Zo eenvoudig is het. Telekom dat is mijn diepste overtuiging is de interessantste onderneming in Duitsland, misschien wel in heel Europa. We bouwen hier een gewezen overheidsconcern, opererend in een absolute groeimarkt, om tot een hightech-bedrijf dat superwinsten zal maken. (Ron Sommer, topman van Deutsche Telekom, dat momenteel wordt geprivatiseerd, in Focus Magazine van 14 oktober)Eén van de grootste gevaren van een muntunie is het ondemocratische karakter ervan. De Europese staten verliezen hun invloed op het economische beleid en hebben geen enkele zeg meer inzake het rentebeleid, de fiscaliteit en de monetaire politiek. Burgers moeten hulpeloos toezien hoe hun economie in de recessie terechtkomt of doodbloedt. (John Redwood, leider van de Eurosceptici binnen de Conservatieve Partij, in Der Spiegel van 14 oktober)Uit Newsweek.