Een herverkiezing van Clinton, gekoppeld aan een stijgend aantal republikeinse zetels in het Congres, is het beste wat de financiële markten kan overkomen. Het zal resulteren in trage veranderingen, geen chaos, geen anti-ondernemingswetgeving, noch grote verrassingen. Uiteraard zal het wetgevingsproces geblokkeerd raken, maar de markten hebben liever een blokkering dan massale wetswijzigingen. Een grote verandering is een groot risico. Het slechtste resultaat ? Clinton die kan rekenen op een democratische steun in de Senaat en het Congres. De aandelenmarkten zouden minstens 10 tot 15 % dalen. Objectief gezien is ook een overwinning van Dole en een republikeinse meerderheid in het Congres slecht voor de markten. Misschien is de reactie vlak voor en na de verkiezingen positief, zelfs euforisch. Maar in de loop van 1997 zullen er problemen rijzen want ook die republikeinse meerderheid zal veranderingen willen. Weliswaar een ander soort veranderingen, maar elke wijziging maakt aandelenmarkten onzeker. Ik ben een radicale republikein. Op lange termijn is een overwinning van Dole en de republikeinen goed voor Amerika. Maar feiten zijn feiten. Mijn gewenste verkiezingsresultaat zal veel turbulentie brengen in de financiële markten. ...

Een herverkiezing van Clinton, gekoppeld aan een stijgend aantal republikeinse zetels in het Congres, is het beste wat de financiële markten kan overkomen. Het zal resulteren in trage veranderingen, geen chaos, geen anti-ondernemingswetgeving, noch grote verrassingen. Uiteraard zal het wetgevingsproces geblokkeerd raken, maar de markten hebben liever een blokkering dan massale wetswijzigingen. Een grote verandering is een groot risico. Het slechtste resultaat ? Clinton die kan rekenen op een democratische steun in de Senaat en het Congres. De aandelenmarkten zouden minstens 10 tot 15 % dalen. Objectief gezien is ook een overwinning van Dole en een republikeinse meerderheid in het Congres slecht voor de markten. Misschien is de reactie vlak voor en na de verkiezingen positief, zelfs euforisch. Maar in de loop van 1997 zullen er problemen rijzen want ook die republikeinse meerderheid zal veranderingen willen. Weliswaar een ander soort veranderingen, maar elke wijziging maakt aandelenmarkten onzeker. Ik ben een radicale republikein. Op lange termijn is een overwinning van Dole en de republikeinen goed voor Amerika. Maar feiten zijn feiten. Mijn gewenste verkiezingsresultaat zal veel turbulentie brengen in de financiële markten. (Makelaar Kenneth Fisher, auteur van "100 minds that made the market", in Forbes van 7 oktober)(De farmaceutische sector) is een soort kartel waarin iedereen geld zit te verdienen : de farmaceutische industrie, maar ook de groothandel, de apothekers en de artsen. Met de prijzenwet hebben we een hapje uit die brok genomen, maar niet meer dan dat. De apothekers proberen we al vijf jaar aan te pakken, maar die geven geen krimp. Maar ik verwacht dat ze in 1998 geen monopoliepositie meer hebben in het afgeven van geneesmiddelen. (Pvda-kamerlid Rob Oudkerk in de Groene Amsterdammer van 3 oktober)Het grootste deel van Europa staat voor een grimmige herfst. De Franse besparingen leiden tot stakingen. Duitsers vragen zich af waar de jobs gebleven zijn. Maar de 15 miljoen Nederlanders, wel : ze winkelen. Ze voelen zich rustig en tevreden met hun flexibele arbeidsregeling, een werkloosheidsgraad van 6,1 %, zopas gedereguleerde markten en het vooruitzicht om makkelijk in de economische en monetaire unie te treden. (Redacteur William Echikson in Business Week van 7 oktober)Managementadviesbureaus zijn partnerships, dus worden ze in tegenstelling tot beursgenoteerde ondernemingen niet beoordeeld op basis van koersratio's die de managers gek maken. De enige manier waarop een consultant-vennoot veel geld kan verdienen, is omzet maken en dat kan enkel door zo snel mogelijk het geld uit de zakken van de cliënt te slaan. Gezien de sterke concurrentie zal zelfs de meest eerlijke consultant op de eerste plaats aan persoonlijke voordelen denken, minder dan aan het belang van de klant. Jonge consultants krijgen de les mee dat ze aan hun cliënt moeten blijven kleven en dat ze worden beloond en gepromoveerd naargelang ze dat kunnen. Toen ik consultant was, dacht ik meer na over wat ik de cliënt nu weer ging verkopen dan over het probleem dat ik moest oplossen. Mijn doel : voor eeuwig in de onderneming blijven. De beste consultants stappen over van hun adviesbureau naar investeringsbanken en grote groepen. Men blijft slechts consultant als er geen uitwijkmogelijkheid is. ("Confessions of an ex-consultant" door Anonymous, een gewezen topman van een gereputeerd managementadviesbureau, in Fortune van 14 oktober)Investeer in Cuba. Het is het enige land ter wereld waar geen risico bestaat van een communistische revolutie. (President Fidel Castro van Cuba, geciteerd in WirtschaftsWoche van 3 oktober)De Belgen beleven een identiteitscrisis. Tot voor kort hadden ze de ingesteldheid dat ze, ondanks het gat in de ozonlaag, de maffia, de cholesterolspiegel of de dollekoeienziekte, van hun leven konden genieten. Na de zaak-Dutroux heeft deze ingesteldheid een wrange bijsmaak gekregen. Eeuwenlang hebben Vlamingen en Walen hun bezetters en vijanden Spanjaarden, Habsburgers, Fransen en Duitsers geneutraliseerd door zich aan te passen, burgerlijk ongehoorzaam of anarchistisch te zijn. Met de affaire-Dutroux en zijn machtige beschermers staan de 10 miljoen Belgen aan de rand van hun overlevingsstrategie. Gezien het schandaal zich vooral in Wallonië afspeelt, menen politieke analisten dat de Vlamingen zich eindelijk van het zuiden kunnen afsplitsen. (Het Duitse magazine Focus van 7 oktober)Drugkapitaal was vroeger onze sterkste financiële basis. Vandaag neemt het de vierde plaats in van het BNP : na de visserij, de koperindustrie en het toerisme. De toevloed van drugsdollars blijft sterk. Jaarlijks komt er voor 600 tot 800 miljoen dollar binnen. Dat schaadt onze economie omdat onze munt er sterker van wordt. (President Alberto Fujimori van Peru, in der Spiegel van 7 oktober)De euro zal dalen tegenover de dollar. De Fransen willen de Emu omdat ze zo de Bundesbank politiek kunnen controleren, wat haar historische strijd tegen de inflatie zal ondermijnen. Als dat gebeurt wordt de euro een zwakke munt, eerder een lire dan een D-mark. De koers van de dollar zal dalen. In de VS zullen buitenlandse goederen goedkoper worden en Amerikaanse producten in Europa duurder. In Europa zullen jobs worden gecreëerd ten nadele van Amerikaanse arbeiders, maar ten voordele van VS-consumenten. Amerika volgt dit scenario. Waarom is een mysterie. (Financieel analist Irwin Stelzer in The Sunday Times van 6 oktober).De vrees blijft bestaan dat regels nodig zijn om de euro robuust te maken tegenover excessief lenen door de overheden. Het juiste antwoord daarop is duidelijk te maken dat de Europese centrale bank onder geen beding achter de schulden van de nationale regeringen zal staan evenmin als de Amerikaanse regering achter die van de stad New York staat. Het stabiliteitspact dat de Europese regeringen willen ondertekenen, met het opleggen van rigide centrale richtlijnen en het dreigen met boetes tegen grote ontleners, lijkt net het tegenovergestelde te impliceren. Europa moet nog steeds de juiste regels vinden, indien het de Emu, hoe breed die ook zal blijken te zijn, echt van de grond wil doen komen. (The Economist, 5 oktober)Uit NRC Handelsblad, 3 oktober 1996.