De beslissing van Nedlloyd om zijn lijnvaartdivisie (Nedlloyd Lijnen) te bundelen met die van het Britse P&O is de enige juiste die het Nederlandse concern kon nemen. Het is de enige manier om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om de moordende concurrentie in de mondiale containervaart te overleven.
...

De beslissing van Nedlloyd om zijn lijnvaartdivisie (Nedlloyd Lijnen) te bundelen met die van het Britse P&O is de enige juiste die het Nederlandse concern kon nemen. Het is de enige manier om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om de moordende concurrentie in de mondiale containervaart te overleven. Verontrustend is dat de concerns hebben besloten dat P&O-Nedlloyd een tweehoofdige leiding krijgt. De dagelijkse leiding komt weliswaar in handen van de Brit T. Harris, maar een acht leden tellende bestuursraad krijgt de eindverantwoordelijkheid. Lord Sterling van P&O en L. Berndsen van Nedlloyd gaan dat bestuur gezamenlijk voorzitten. Juist als rederijen zouden de twee moeten weten dat een schip nooit door twee kapiteins tegelijk kan worden bestuurd. (Commentaar van Nieuwsblad Transport van 10 september)Brittany Ferrie, dat zijn kanaalvaarten enkel kan behouden dankzij een mogelijk illegale subsidie van de Franse regering, wilde zijn twintigste verjaardag deze zomer origineel vieren. Het wilde al zijn tarieven op het niveau van 1976 brengen. Toen kwam de kink in de kabel : de prijzen van toen waren ongeveer 25 % hoger dan de huidige tarieven. Men kan zich moeilijk een gebruiksgoed voorstellen dat zijn prijs handhaaft ondanks 20 jaar inflatie. Dit is illustratief voor de venijnige prijzenoorlog voor de kanaalvaarten. (Commentator Pennington in The Times van 18 september)Op een reis door België kwam ik, op een wat afgelegen weg, bij een splitsing met twee borden. Het ene bord vermeldde : Toutes directions, alle richtingen. Het ander bord : Autres directions, andere richtingen. Ik stopte in overpeinzing. Toen pas begreep ik België. (Lezersbrief in de Volkskrant van 21 september)Ik wil weten waar ik moet zijn om de boosaardige agenda van die mensen aan te klagen. Zij trachten me te stoppen omdat ik de president wil treffen. Hij (Kenneth Starr, de procureur inzake Whitewater) heeft verschillende keren gelogen. Met hem wil ik niet onderhandelen. (Susan McDougal, de inmiddels veroordeelde ex-partner van de Clintons die weigert te getuigen voor de "Grand Jury" inzake Whitewater, in de International Herald Tribune van 18 september)Het begrip Mitteleuropa heeft voor ons Duitsers een emotionele en romantische betekenis, die zekere risico's inhoudt. In West-Europa hebben we de Europese Unie uitgebouwd met als basis de gelijkheid tussen staten, de democratische ingesteldheid en de economische ontwikkeling. Dit pakket moeten we andere Europeanen aanbieden zonder clichés als Mitteleuropa als alternatief te hanteren. Wij Duitsers, Tsjechen en andere Mitteleuropäer moeten een bestanddeel vormen van de Europese Unie in zijn huidige democratische en culturele betekenis. (Europarlementslid Elmar Brok, voorzitter van een CDU-denktank inzake buitenlands en defensiebeleid in Prager Tagblatt van 12 september)Uiteraard kom je de Belgische problemen, symptomatisch voor de westerse democratieën op het einde van deze 20ste eeuw, ook in andere West-Europese staten tegen. Maar nergens konden we het uiteenspatten van een staat zo duidelijk waarnemen als in België. Zelfs de grootste Cassandra kon zich niet indenken wat met de zaak- Dutroux, inmiddels een regeringszaak geworden, dag na dag duidelijker wordt. Er komt een vandaag nooit vermoede symbiose van staat, partijen en wetsovertreders aan het licht. Politiemensen dekten misdadigers. Ministers lieten partijvrienden, die te veel wisten, doodschieten. Dit zijn toestanden die men in een operettenstaat, niet in een geciviliseerd westers land, verwacht. In België ontbreekt blijkbaar niet alleen een etnische, maar ook een ethische basis. (Commentator Martin Otto in Junge Freiheit van 13 september)Het vacuüm op de Belgische justitie liet ruimte voor een vierde macht : de gendarmerie. Deze troepen waren in de Tweede Wereldoorlog zuiver militair, maar konden hun positie in vredestijd handhaven en bouwden zichzelf uit. Vandaag is het een burgerlijke politiedienst die zwaar in de clinch ligt met andere agenten, zoals de gemeentepolitie en de parketrechercheurs. De strijd om geld en macht hebben de gendarmen inmiddels gewonnen, omdat de Socialistische Partij erkend heeft dat de steun van de blauwe uniformen ook politiek nuttig kon zijn. Dit inzicht kwam vooral van Louis Tobacq (sic), de leider van de Vlaamse socialisten, die zich nooit veel voor de politie interesseerde. Maar in 1988, toen de Bende van Nijvel de publieke opinie beroerde, liet Tobacq zich tot minister van Binnenlandse Zaken benoemen. Hij bouwde de rijkswacht uit en stak veel geld in de technische uitrusting en de opleiding. En vanaf dat moment zaten invloedrijke socialisten op de belangrijkste plaatsen in de politionele hiërarchie. (Artikel over België uit Die Zeit van 13 september)De crisis van België, zeggen velen, is de crisis van de PS. Door de almacht van de partij in Wallonië is het proces van corrumpering zover doorgerot dat zelfsanering in dit Moskou aan de Maas niet meer mogelijk lijkt. (S. P. Van der Vaart in het Financieele Dagblad van 20 september)Groot-Brittannië heeft een alternatieve visie op Europa. Het is een visie die gebaseerd is op het voorzichtig kiezen van de stappen naar nauwere samenwerking, geen blinde sprong naar grotere integratie, wankelend op steunpunten, die hachelijk of illusoir blijken te zijn. Als de monetaire unie doorgaat, zal de Europese Unie, los van de beslissing van Groot-Brittannië om al dan niet met de muntunie mee te doen, voor de nabije toekomst verdeeld worden in twee groepen. Ongeveer de helft van de huidige leden zullen nog vele jaren niet in staat zijn te voldoen aan de convergentiecriteria. Zo'n verdeeldheid van de Europese Unie is niet wat de oprichters voor ogen hadden. (De Britse minister van Buitenlandse Zaken Malcolm Rifkind, geciteerd door NRC Handelsblad van 19 september)Uit Libération, 23 september.