Wie meer exporteert, verhoogt het binnenlands inkomen en zwengelt normalerwijs dus ook de eigen invoer aan. In die zin heeft Europa meegeprofiteerd van de marktgroei in Azië. Toch oogt de globale balans negatief. Terwijl de export uit de geïndustrialiseerde landen vnl. Europese in de jaren '60 met 8,5 % per jaar aangroeide, zwakte dit ritme in de jaren '70 af naar 5,8 % en in de periode '80-'93 zelfs tot onder de 5 %. De stijging van het BBP ( Bruto Binnenlands Product) in die westerse landen viel in hetzelfde tijdsbestek terug van 5,2 % naar 3,2 % en 2,9 %. Als de Europese politieke leiders voldoende oog hebben voor de werkgelegenheid, dan kunnen zij niet onverschillig blijven tegenover die wegkwijnende competitiviteit. Dan moeten zij bereid zijn om een aantal verworvenheden van de welvaartsstaat opnieuw te bekijken. Want de rest van de wereld is Europa niets verschuldigd.
...

Wie meer exporteert, verhoogt het binnenlands inkomen en zwengelt normalerwijs dus ook de eigen invoer aan. In die zin heeft Europa meegeprofiteerd van de marktgroei in Azië. Toch oogt de globale balans negatief. Terwijl de export uit de geïndustrialiseerde landen vnl. Europese in de jaren '60 met 8,5 % per jaar aangroeide, zwakte dit ritme in de jaren '70 af naar 5,8 % en in de periode '80-'93 zelfs tot onder de 5 %. De stijging van het BBP ( Bruto Binnenlands Product) in die westerse landen viel in hetzelfde tijdsbestek terug van 5,2 % naar 3,2 % en 2,9 %. Als de Europese politieke leiders voldoende oog hebben voor de werkgelegenheid, dan kunnen zij niet onverschillig blijven tegenover die wegkwijnende competitiviteit. Dan moeten zij bereid zijn om een aantal verworvenheden van de welvaartsstaat opnieuw te bekijken. Want de rest van de wereld is Europa niets verschuldigd. (Mr. Marsden, economisch consultant (Genève), in The Wall Street Journal Europe, 28 februari)Voor diegenen die het Amerikaans systeem ontworpen hebben, is de maatschappij er om het individu maximale ontplooiingskansen te bieden. Dat is afgegleden tot vrijheid om cocaïne en crack te verhandelen, vrijheid om elkaar neer te maaien. Dat staat haaks op onze Confusiaanse ethiek. Voor ons is het net omgekeerd : het individu is er voor de samenleving. (Voormalig eerste minister van Singapore Lee Kuan Yew in Le Figaro van 28 februari)De paradox van Europa is dat de werkloosheid, ondanks decennia van overheidstekorten, zo hardnekkig is omdat deze structureel van aard is. Financiële vrijgevigheid op kosten van de volgende generatie heeft dan geen enkele zin. Daarnaast zijn bezuinigingen, zoals nu met het oog op de EMU worden doorgevoerd, zonder structurele hervormingen in de verhouding tussen overheid en markt een gegarandeerd recept voor sociale problemen. (Roel Janssen in NRC Handelsblad van 28 februari)Als de EMU werkelijk van start gaat op 1 januari 1999 zal dat tot een opdeling zonder voorgaande leiden in Europa, met sterke spanningen tussen de ins ( nvdr. leden van de EMU) en de outs. Een vraag die men zich hierbij stelt, is of de outs gewoonweg hun munt kunnen laten vlotten tegenover de euro en toch vrije toegang krijgen tot de markten van het eenheidsmuntblok ? Nu al vrezen de Fransen dat de scherpe concurrentie van de outs die zullen profiteren van het kostenvoordeel van hun goedkope munten hen schade zal berokkenen. Alain Juppé pleitte verleden week voor een "strikt systeem met fluctuatiemarges" tussen de euro en de andere Europese munten. De Britten van hun kant zien opnieuw het spook van het wisselkoersmechanisme opduiken. De ironie van het hele verhaal is dat dit conflict niet nodig zou zijn als de euro-propaganda voor de EMU juist was. Hebben de voorstanders van de euro niet altijd beweerd dat depreciaties van de wisselkoers toch geen voordelen boden ? (Paul Wallace in The Independent van 29 februari)De hele gang van zaken rond de EMU is een aaneenschakeling van dwaasheden, vanaf de conceptie tot in zijn uitvoering. De politici hebben fouten begaan en de economisten hebben ze toegedekt. (...) Wat telt is Frankrijk en Duitsland. Die twee kunnen hun munten meteen samensmelten. Voordeel voor de Fransen : daling van hun rentevoeten. En voor de Duitsers : een opflakkering van hun munt vermijden. (Economie-professor Rudi Dornbush van het MIT in Le Nouvel Economiste van 1 maart)Het populisme viel de zakenwereld aan in New Hampshire en won met klank. Pat Buchanans eerste plaats was geen overtuigend mandaat tegen de vrije markt, maar het toont de groeiende wrevel van de natie tegen de ondernemers. De werknemers voelen zich onzeker. Zij zijn nijdig om de lage groei van hun inkomen. Zij vrezen voor de toekomst van hun kinderen. Het echte probleem bij Sabena is dan ook het afgeleefde overlegmodel in België. De bonden gaat het niet in de eerste plaats om de werknemers, maar om de vastgelegde syndicale positie in de onderneming. Godfroids vertrek lijkt winst voor hen, maar is een Pyrrusoverwinning. De Zwitsers hanteren hetzelfde business-plan. Konden de syndicaten Godfroid nog weghonen door diens plan een luchtkasteel te noemen, nu is dat anders. Vluchten kan niet meer. ( Redacteur S.P. van der Vaart van het Financieele Dagblad, 28 februari)Rusland hoeft niet bij De Beers te blijven, maar De Beers kan niet als een monopolie blijven opereren zonder Rusland. Zonder Rusland is De Beers De Beers niet meer. Ze wordt zo één van de vele diamantondernemingen. (Mendy Kaszirer van Kaszirer Diamonds nv, die het monopolie van De Beers omzeilde door Russische diamanten te kopen, in Time Magazine van 4 maart)Tegenwoordig veranderen informatica- en telecommunicatiemodellen elk jaar met de komst van nieuwe chips. De effecten van die revolutie zullen zeer belangrijk zijn, hoewel we nog altijd niet weten waaruit ze zullen bestaan. (...) Het elektronisch geld trekt speciaal mijn aandacht, omdat het het internationaal monetair systeem kan veranderen. Bovendien kan het zover komen dat het privé-geld meer vertrouwen inboezemt dan de staatsschuld. Wat zal er gebeuren, bijvoorbeeld, op het moment dat El Corte Inglés (Spaanse warenhuisketen - nvdr.) uitgever wordt van digitaal geld ? (Hoogleraar economie José B. Terceiro in El Pais van 1 maart)Het is geld van de City (dat wordt geïnvesteerd in Britse landbouwgronden nvdr). Het is trouwens geld van de City dat niet enkel Brits is. De prijzen stijgen snel omdat buitenlandse investeerders Britse boerderijen opkopen. Het land van deze staat zal binnenkort in handen zijn van de Nederlanders, de Belgen en de Duitsers. (James Crawford van het vastgoedagentschap Knight Frank and Rutley in The Independent on Sunday van 3 maart)Ludo, in De Standaard van 29 februari.