We staan in de fabriekshal. Met een dreun slaat Fred de poort achter ons dicht. "Ziehier mijn 3D-printers, tweeduizend stuks, allemaal werkloos."
...