De maritieme vakbonden BTB, ACV-Transcom en ACLVB legden op vrijdag 7 juni, voor de eerste keer sinds 1973, de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge lam. Ze kanten zich tegen de voorstellen van Europees Vervoerscommissaris Loyola de Palacio. Die wil met haar Port Package onder andere selfhandling mogelijk maken: bemanningsleden zouden zelf schepen ...

De maritieme vakbonden BTB, ACV-Transcom en ACLVB legden op vrijdag 7 juni, voor de eerste keer sinds 1973, de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge lam. Ze kanten zich tegen de voorstellen van Europees Vervoerscommissaris Loyola de Palacio. Die wil met haar Port Package onder andere selfhandling mogelijk maken: bemanningsleden zouden zelf schepen kunnen laden en lossen. Daardoor wordt de Belgische wet-Major ondergraven, die bepaalt dat havenarbeid in havengebied alleen door erkende havenarbeiders mag worden uitgevoerd. Professor Eric Van Hooydonk (Ufsia) heeft begrip voor de onrust, maar wijst erop dat door de overvloed aan neergelegde amendementen eigenlijk niemand nog weet wat er precies in het Port Package zal staan. "Zelfs al draait De Palacio bij, dan nog blijft de wet-Major onder druk staan. De arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde begin dit jaar dat de wet-Major in strijd is met het vrij verkeer van diensten." ERIC VAN HOOYDONK (UFSIA). "Dat is niet zeker. De Belgische Staat is in elk geval in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Brusselse rechter. Zowel die rechter als het Port Package gaan immers voorbij aan het Verdrag 137 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dat verdrag bepaalt juist dat havenarbeid prioritair moet worden uitgevoerd door havenarbeiders. Europa gaat een beetje wereldvreemd te werk. Het wil strenger zijn dan het ILO-verdrag, en creëert zo juridische conflicten. Op het einde van de rit dreig je met veel regels te eindigen die alleen in Europa gelden."VAN HOOYDONK. "Voor een stuk is dit een symbolenstrijd. De bedoeling van de wet was bestaanszekerheid creëren, en wantoestanden vermijden. Maar als je de wet-Major wil behouden, dan moet je bij voorkeur bij Europa zelf gaan uitleggen waarom het niet noodzakelijk is om hem af te schaffen." VAN HOOYDONK. "Het dossier van de havenrichtlijn wordt noch bij de havenbesturen, noch bij de federale minister van Vervoer Isabelle Durant (Ecolo) prioritair behandeld. Wij missen maritieme traditie. In tegenstelling tot Nederland en Duitsland, waar men overigens ook tegen het Package is. Maar je kunt ook niet ontkennen dat het oorspronkelijk erg dogmatische voorstel intussen al fel werd verbeterd, vooral op sociaal vlak." L.H.[{ssquf}]