WETENSCHAP. Turings tijger
...

WETENSCHAP. Turings tijgerBehoort u tot de tobbers die zich laten vertederen door de gestreepte perfektie van een tijger ? Dan mag u Turings tijger voor geen geld missen. Voor de anderen : proef van dit aanstekelijke boek en u komt tot de ooit zo verfoeilijke konklusie dat wiskunde prettig kan zijn. Daarvoor zorgen de hoogleraren Ian Stewart (auteur van het opzienbarende Does God Play Dice ? uit 1990) en Martin Golubitsky (schrijver van het gerenommeerde Symmetry in Chaos uit 1992). In een doorgaans bevattelijk en best boeiend betoog ontleedt het befaamde duo natuurlijke patronen (van virussen tot sterrenstelsels) en opent ons de ogen voor de wiskundige eenheid ervan.Ian Stewart & Martin Golubitsky, Turings tijger. Aramith/Epsilon, 329 blz., 999 fr. ISBN 90 6834 158 8.MIJNBOUW. TeleurgangEen kwarteeuw geleden luidde de doodsklok over de mijnindustrie in Nederlands-Limburg. Er verschenen talloze publikaties over, al gauw versterkt door de aftakeling van de mijnbedrijvigheid in Belgisch-Limburg. Nu rolde De Limburgse mijnbouw van de persen, een boek dat ook de opkomst en de verschillende perioden in Nederland belicht. Het groot formaat laat het overvloedige aanbod van historische foto's stevig tot uiting komen. Het werk is meer dan een fotoboek, leest als een sociaal-ekonomische kroniek en spoort de oorzaken achter op- en neergang op. Even krijgt België een veeg uit de pan. Het belemmerde immers de import van Nederlandse steenkool.Weijts, De Limburgse mijnbouw. Elmar, 152 blz., 795 fr. ISBN 90-389-0256-5.MANAGEMENT. Intelligent bedrijfHopelijk bezitten Vlaamse entrepreneurs stevige nachtkastjes. De volgende weken moeten ze immers de turf "Intelligente ondernemingen" van managementgoeroe James Brian Quinn torsen.De kolos van de hoogleraar aan Dartmouth College leent zich uitstekend als stut om strategische drempels te overschrijden. Tegelijkertijd levert het boek prikkelende vitaminen op de weg die de onderneming naar de 21ste eeuw moet gidsen. Ruw samengevat, luidt de boodschap : "In de jaren negentig halen bedrijven geen signifikant konkurrentievoordeel meer uit superieure produkten, maar uit een onovertrefbaar management van hun menselijk en intellektueel kapitaal. " Achter dit orakel schuilt een konsistent pleidooi voor het flexibele, klantgerichte kernbedrijf.Het bezit van de beste grondstoffen, de slimst georganizeerde fabrieken en feilloze high-techmachines blijven een onmisbaar fundament. Wat hebt u echter aan een robuuste waterdichte kelder als de bovenverdiepingen een lekkende knoeiboel zijn ? Al die materiële zaken kunnen vrank en vrij gekopieerd en zelfs voorbijgesneld worden. Anno 1995 put u voorsprong veeleer uit ongrijpbare zaken als technologische vooruitgang, hogere kennis en een onberispelijke kreatieve service.Quinn poneert weliswaar onomwonden dat menselijk managen de kloof slaat, maar knoopt daar geen wollige slogans aan vast. Hij rolt de hemdsmouwen op en toont in een lange rist praktijkvoorbeelden hoe de vork in de steel zit. Bij die cases horen renommees als Honda, Apple en Federal Express.De intelligente onderneming begint bij het maken van de juiste keuze en het afstoten van nevenzaken. Core-competence is het sleutelbegrip. Funkties waarin een bedrijf niet "de beste ter wereld" is, moeten konsekwent uit de organizatie gewipt worden. Het alternatief heet uitbesteden, een taak die om meer aandacht schreeuwt. Bureaukratische sclerose en hiërarchische barrières moeten verbannen worden. Menselijk kapitaal levert een hogere return on investment op in platte strukturen. Om de dreigendechaos die daaruit kan voortspruiten, met het nodige overzicht te kunnen besturen, stipt Quinn enkele geschikte organizatievormen aan : het spinneweb, de uiteengespatte ster of een netwerk. De goeroe schreef hiermee beslist niet de ultieme bijbel, hij stippelt wel een uitgebalanceerd parkoers aan en stemt tot strategisch denken.LUC DE DECKERJames Brian Quinn, Intelligente ondernemingen Een nieuw model voor een nieuwe tijd. Contact, 536 blz., 1980 fr. ISBN 90-254-0941-5.(De globale beoordeling gaat van 1 tot 4 sterretjes.)VERKOPEN. VabatrakformuleEindelijk een Nederlands boek over verkopen dat ook in België zonder meer bruikbaar is. Zo luidt stellig één van de besluiten na het proeven van "Alles over verkopen". Daarin heeft midzestiger Richte Lommert zijn 42-jarige ervaring vaardig uitgestald. In een eerste deel behandelt hij de teoretische omlijsting, de notoire behoeftepiramide van Maslow inkluis. In een derde deel wijst hij op de noodzakelijke weetjes over de moderne marketing. Doorspekt met duidelijke voorbeelden, reikt Lommert in het uitvoerige middenluik een menukaart van verkooptechnieken aan. Zijn startblok is de VABATRAK-formule, een letterwoord voor : voorbereiding en entree, aandacht geven, behoeften ontdekken, aanbod en argumentatie, tegenwerpingen, reageren, aarzelingsfase en koopdaad.Richte Lommert, Alles over verkopen. Mingus, 224 blz., 530 fr. ISBN 90-6564-237-4.