TEATER
...

TEATERHet Mechelse Theater Teater speelt Een gemeenschap van schurken, een stuk van Peter De Graef, geborduurd vanuit enkele regels uit een fabel van Franz Kafka. Peter De Graef wordt in toneel-Vlaanderen de jongste tijd vaak geroemd om zijn knappe teksten, zijn fantazie, zijn eigen manier van vertellen. Regisseur Jappe Claes is met deze produktie aan zijn laatste werk voor Theater Teater toe. Na tien jaar artistiek leiderschap is het tussen hem en het gezelschap tot een breuk gekomen zodat het geen haar scheelde of "Een gemeenschap van schurken" was niet op de planken geraakt. (Claes kondigde aan voor enkele jaren te stoppen met regisseren.)Auteur en regisseur leggen de klemtoon op de (vaak over het hoofd geziene) humor in Kafka's teksten, en verwijzen naar de Marx Brothers, Buster Keaton en Jacques Tati als inspiratoren van hun benadering.Tot 31 maart (van woensdag tot zondag, telkens 20.30 uur) in Theater Teater, Begijnenstraat 19, Mechelen. Nadien op toernee. Info : tel. (015) 20.37.80.MUZIEKIn de aanloop naar Pasen zijn de passiekoncerten niet van de lucht. Bachs Johannespassie is nummer een in de passiehitparade. Uitvoeringen zowat overal te lande, onder meer door het ensemble Il fondamento van hoboïst Paul Dombrecht, door het Collegium Vocale en Anima Eterna onder leiding van Jos Van Immerseel, en door het Gentse Cantabile.Leuven, 21 maart, tel. (016)23.92.00 ; Brussel, 23 maart, tel. (02) 512.34.25 ; Brugge, 24 maart, tel. (050) 44.86.86 ; Antwerpen, 25 maart, tel. (03) 224.29.82.VARIADe Beursschouwburg lanceert Sputnik, een reeks kulturele "interventies", met als slagzin : "Ruimte voor improvisatie en aktualiteit. Sneller inpikken op wat relevant is of plots de kop opsteekt. " Uit de toverhoed komt op dinsdag 20 maart : "Internet for absolute beginners", een introduktie (live en op groot scherm) tot het surfen op de informatiesnelweg. De volgende dinsdagen zijn er koncerten van Laika (een van de pop-revelaties van '94), Radio Tarifa (Spaanse zang met Noordafrikaanse ritmes), Tom Zé (cultfiguur uit de Braziliaanse muziek), maar ook teater. "Contrarie" moet een ontmoeting worden tussen 10 al dan niet afgestudeerde akteurs en een regisseur, met als resultaat : een uitbundige komedie met scheermeswondjes. Elke dinsdagavond in de Beursschouwburg, A. Ortsstraat 22-28, 1000 Brussel. Info en plaatsbespreking : tel. (02) 513.82.90TENTOONIn de galerij van de ASLK in Brussel loopt een verrassende tentoonstelling over "witte" en "zwarte" magie.Draagt u een konijnepootje op zak wanneer u een belangrijke deal gaat afsluiten ? Of hebt u zo'n pop aan de wand, die uw grootste konkurrent moet voorstellen en waar u nu en dan een speld in prikt ? Schaamt u zich daar maar niet voor. Remember Reagan : die liet zich in zijn presidentiële beslissingen immers leiden door de astrologische adviezen van Nancy.Het geloof in magische krachten is van alle tijden en alle kulturen. Dat blijkt overduidelijk op de merkwaardige tentoonstelling die momenteel in de galerij van de ASLK in Brussel huist : "Witte magie, zwarte magie". Wit en zwart hebben hier niks te maken met huidskleuren, wel met goedaardige en boosaardige toverkunsten. De expositie overloopt de geschiedenis van de oudheid tot nu, en doorkruist de hele wereld, van de Amerikaanse Hopi-indianen en Irokezen, over de Nieuwzeelandse Maori's, de Bantoe-Afrikanen, het Oosterse sjamanisme, tot de hekserijen, kristallen bollen en het koffiedik van bij ons.Mooi is het, hoe getoond wordt dat al dat getover véél uitstaans heeft met onze rationeel geordende wereld van vandaag, én met de godsdiensten. De "exacte" wetenschappen mogen dan al een overwinning zijn op het magische denken, maar alchemie, astrologie en numerologie legden wel degelijk de basis van resp. scheikunde, sterrenkunde en wiskunde.Het uitpluizen van de symboliek achter de magische voorwerpen, afbeeldingen en dokumenten, is telkens weer een klein spiritueel avontuur. Neem nu het Zaïrese spijkerbeeldje op de foto. De hond krijgt in de Kongolese kultuur een biezondere plaats toebedeeld. Hij heeft twee ogen voor het aardse rijk, en twee voor dat van de overledenen. Als jager is hij behulpzaam in de jacht op de veroorzakers van onheil. Op de rug van dergelijke minkisi of krachtobjekten wordt een magische substantie (bilongo) aangebracht, alsook mpemba, porseleinaarde, een symbool van de overledenen, hun morele kwaliteiten, hun helderziendheid.Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek uitgegeven, rijkelijk voorzien van kleurenillustraties en toegankelijke, verhelderende teksten, zonder high-brow akademisme. Expositie én boek zijn hun *** meer dan waard. RAF PAUWELSWitte magie, zwarte magie. In de ASLK-galerij, Kreupelenstraat 12, 1000 Brussel. Elke dag, ook op zondag, van 10 tot 18 uur. Gratis ingang. Het boek kost 950 frank. Informatie bij de dienst Kultuur : tel. (02) 213.71.68 (vanaf 18 april : tel. (02) 228.71.68).