KAPITALISME
...

KAPITALISMEZeven gezichten van het kapitalisme, een turf van kultuurfilozoof Charles Hampden-Turner en ekonoom Fons Trompenaars, brengt minder nieuwe inzichten dan de uitgever graag doet vermoeden. Het werk borduurt verder op Zakendoen over de grens, waar de in het Engels publicerende Nederlander Trompenaars poneert dat de internationale manager zonder kulturele voorkennis beter thuis blijft. De diverse dualiteiten worden nu fijner uitgewerkt en geboetseerd tot de stelling dat de zeven onderzochte nationale kulturen (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Nederland, VS en Zweden) tot zeven verschillende vormen van kapitalisme hebben geleid.Charles Hampden-Turner & Fons Trompenaars, Zeven gezichten van het kapitalisme. Contact, 479 blz., 1980 fr. EGYPTEEgypte-fans verkneukelen zich met Het Orion mysterie. Het maakt de ondertitel (Het raadsel van de piramiden onthuld) niet helemaal waar, maar werpt een verrassend licht op vragen als : waarom staan deze grafmonumenten verspreid in de woestijn ? We lichten een cruciale tip van de sluier, zonder dit controversiële betoog te ontzenuwen : de piramiden vormen "een op aarde weergegeven kaart van het stellaire landschap van Orion en het eeuwige huis van de sterrekoningen van Egypte. " Wie voortreffelijk didaktisch materiaal wil, kan beter terecht bij Het Oude Egypte, een speels-leerrijke schatkist voor jong en oud. Het pakket bevat ook een ontcijferschijf voor hiërogliefen.Robert Bauval & Adrian Gilbert, Het Orion mysterie. Fibula, 272 blz., 800 fr. Het Oude Egypte. Piramide, 995 fr.LOGIKAEdward De Bono, de paus van het kreatieve denken en advizeur van onder meer Shell, 3M en Unilever, heeft al een veertigtal boeken op zijn naam staan. In managerskringen genieten vooral Zes denkende hoofddeksels, Zes actiestappers en De concurrentie voorbij faam. Nu is de vertaling van Denken over denken uit, het wetenschappelijke werk dat als teoretisch fundament zijn oeuvre schraagt. De Bono waarschuwt dat we onszelf geen rad voor ogen mogen draaien door onze zelfbevestigende denkpatronen (zeg maar vooroordelen) te beklemtonen. Naast een wiskundige geest hebben we ook nood aan lateraal denken, dat blokkeringen doorbreekt en alternatieven aanreikt.Edward De Bono, Denken over denken. Lannoo/Mimesis, 240 blz., 795 fr. MANAGEMENTNiet zelden wordt het begrip re-engineering ten onrechte geplakt op een gewone afslanking. James Champy zet één en ander recht in "Reengineering Management".Van het in 1993 uitgegeven spraakmakende boek Reengineering the Corporation (in het Nederlands verschenen als De bijl aan de wortel, Contact, 1994) gingen al meer dan twee miljoen eksemplaren over de toonbank. Een veelvoud van werknemers ondervond de gevolgen van dit nieuwe managementevangelie. Het revolutionaire bedrijfsepistel werd echter, vaak flagrant foutief geïnterpreteerd. Er werd zo driftig gesnoeid, dat sommige ondernemingen de operatie niet te boven kunnen komen. Zopas liep in New York een boek van James Champy samen met Michael Hammer, auteur van Reengineering the Corporation van de persen. Champy stelt dat de auteurs zich nooit als ekonomische weight watchers wilden opstellen. Re-engineering is geen verkapte vorm van downsizing. Paul Delbaere, hoofd van de Benelux-afdeling van Champy's groep voor strategisch advies CSC Index, noemtre-engineering "op de eerste plaats een manier om de onderneming te herpositioneren en te dynamizeren. "Champy maakt duidelijk dat het niet volstaat om processen te hertekenen of te automatizeren om oude gewoonten en arbeidsorganizaties radikaal te veranderen. Alle mooie woorden baten niet als ook het management niet opnieuw gedefinieerd wordt. Precies daarop legt de auteur nu de nadruk. Het management (lees : de managers) vormt het grote obstakel op de weg naar re-engineering. "Als we onze beloften willen inlossen, moeten we beginnen bij de re-engineering van onszelf, " zo steekt een pittige Champy provokant van wal.Het komt erop aan managers los te wurmen van de 100 jaar oude praktijk en zich te buigen over hedendaagse noden. Daarbij moeten ze zich laten leiden door vier vragen, die meteen de struktuur van het boek dragen. Ook de volgorde is belangrijk. Waarvoor dient deze business ? Wat voor kultuur wensen we ? Hoe voeren we ons werk uit ? Met welke mensen willen we werken ? Via deze opstap moet de deur naar echte re-engineering openzwaaien.James Champy, Reengineering Management. Harper Business, 212 blz., 870 fr. ISBN 0-88730-698-5. LUC DE DECKER