Aanpassing OBA-wetgeving
...

Aanpassing OBA-wetgevingOp de volgende commissievergadering van Financiën die plaatsvindt op 6 januari 1998 zal Jef Tavernier, fractieleider van Agalev, voorstellen de wet op het openbaar bod tot aankoop (OBA) aan te passen. De Groenen willen daarmee meer rechtszekerheid bieden aan minderheidsaandeelhouders en de controle op de financiële instellingen versterken. Uit auditrapporten van Price Waterhouse en McKinsey en het jaarverslag van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) blijkt immers dat CBF-voorzitter Jean-Louis Duplat bij het bod van ING op de BBL zijn boekje te buiten is gegaan. Toen de Nederlandse groep een akkoord had afgesloten met Swiss Life om diens BBL-aandelen tegen de toenmalige beurskoers te kopen, eiste Duplat een OBA (inclusief een premie) om alle andere aandeelhouders een kans te geven te verkopen. Volgens de letter was deze beslissing dubieus. In de tekst staat immers controle verwerven, wat in de praktijk neerkomt op een meerderheid. Hoewel Duplat volgens Agalev een juiste beslissing nam, wensen de groenen de wet toch aan te passen naar Frans/Engels model. Daarnaast stelt Tavernier zich vragen bij de wisselkoersverliezen die de schatkist heeft geleden bij de terugbetaling van de NMKN-leningen. In totaal zou het over een bedrag van meer dan 20 miljard frank gaan. Het Rekenhof heeft bezwaren tegen het zogenaamd onvoorziene karakter van deze verliezen, goed voor een eerste schijf van 1,9 miljard frank in '97. Bij het opstellen van de begroting '97 ging de regering echter uit van een vervanging van de kredieten mits een interestverhoging en commissieloon bij de nieuwe eigenaar van de NMKN, namelijk ASLK. Maar deze bank eiste echter onmiddellijk haar geld, wat voor een diepe put zorgde. Naar verluidt zou Fortis de Nederlandse moedermaatschappij van de ASLK een njet hebben uitgesproken, omdat Financiën haar destijds verplichtte de resterende 25 % van de aandelen voor de meerderheid van ASLK te verwerven via een beursgang in plaats van onmiddellijke verkoop, zoals eerst voorzien. Dit kostte de Nederlanders een pak meer, met alle gevolgen vandien. JEF TAVERNIER (AGALEV) Wetsvoorstel moet minderheidsaandeelhouders beter beschermen.