Rosseels Printing. De Leuvense onderneming Rosseels Printing (veertig personeelsleden, filialen in Parijs en Lausanne, gespecialiseerd in meertalige en industriële publicaties) staat in onze Top 30.000 vermeld met een brutomarge van 2,2 miljoen euro, zoals terug te vinden in de vereenvoudigde balans die bij de Nationale Bank werd neergelegd. De omzet van het bedrijf - 5,4 miljoen euro - werd ons per fax meegedeeld maar later, tijdens de verwerking van de gegevens, bij vergissing gewist. Onze excuses. ...

Rosseels Printing. De Leuvense onderneming Rosseels Printing (veertig personeelsleden, filialen in Parijs en Lausanne, gespecialiseerd in meertalige en industriële publicaties) staat in onze Top 30.000 vermeld met een brutomarge van 2,2 miljoen euro, zoals terug te vinden in de vereenvoudigde balans die bij de Nationale Bank werd neergelegd. De omzet van het bedrijf - 5,4 miljoen euro - werd ons per fax meegedeeld maar later, tijdens de verwerking van de gegevens, bij vergissing gewist. Onze excuses. Sterkste zakensteden. In de topvijftig van sterkste zakensteden ( Trends, 18 april 2002, blz. 73) stond op de 48ste plaats "Tielt - provincie Vlaams-Brabant" vermeld. Dit is fout: het gaat om Tielt-Winge in de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente Evergem dan weer ligt niet in Vlaams-Brabant, maar in Oost-Vlaanderen. NMBS. NMBS-bestuurder Antoine Martens wijst er op dat de uitspraak in het interview in Trends van 18 april 2002 (blz. 58) dat hij "niet gelooft in de one-stop-shoppingtheorie van Etienne Schouppe" niet correct is. Volgens Martens kan één goederenoperator niet zelf de volledige organisatie doen van treinen op lange afstand (bijvoorbeeld richting Italië), maar is het perfect mogelijk dat B-Cargo daarvoor als enige contactpersoon optreedt, en voor de organisatie samenwerkt met de andere spoornetten. Steel24-7. In het profiel van Jean-Claude Delobel en Steel24-7 ( Trends, 11 april 2002, blz. 20) kon de indruk ontstaan dat Jean-Claude Delobel niet zelf de beslissing had genomen omtrent zijn vertrek bij IBA. Delobel wijst er evenwel op dat hij zelf werd aangetrokken door Steel24-7 en al lang met de idee speelde om met een project à la Steel24-7 van start te gaan. Gezien het integratieproject bij IBA volledig was afgerond, was dit voor hem het juiste moment om de overstap te maken. I.C.H.E. De NV International Container Handling Equipment (I.C.H.E.), negentiende bij de snelst groeiende middelgrote bedrijven in de provincie Antwerpen, is in tegenstelling met wat we in Trends van 28 maart 2002 (blz. 56) schreven, géén dochter van Kalmar. CS2/Business 21. Reagerend op het artikel 'Lege doos in Luxemburg' ( Trends, 21 maart 2002, blz. 19) meldt de Luxemburgse fiduciaire Wood, Appleton, Oliver & co. dat de vennootschap Business 21 SA en haar moedermaatschappij European Food Concept Holdings SA sinds september 2001 niet langer door haar worden beheerd. Volgens de fiduciaire verkochten de vorige eigenaars de maatschappij Business 21 op 24 september 2001 en het beheer ervan zou nu worden waargenomen door Finlux Management. Ook European Food Concept Holdings zou intussen zijn doorverkocht en zijn naam hebben gewijzigd. Dat dit niet bleek uit het dossier bij het handelsregister is volgens Wood, Appleton, Oliver & co. te wijten aan de trage werking van het handelsregister.