Aandelen zijn goedkoper en aantrekkelijker dan obligaties. Uit kwantitatieve analyses blijkt dat aandelen nooit zo goedkoop waren en obligaties zelden zo duur. Dat is ervaren beleggers niet ontgaan. "Sinds eind 2012 zien we een kentering op de markt, met een terugkeer naar aandelen en een sterk gedaalde interesse voor de monetaire markt. Ook obligaties boeten aan populariteit in, maar in mindere mate", zegt William De Vijlder, CIO Strategie en Partners van BNP Paribas Investment Partners. "Beleggers zijn op zoek naar rendement. Dat zullen ze op de monetaire markt zeker niet vinden."
...

Aandelen zijn goedkoper en aantrekkelijker dan obligaties. Uit kwantitatieve analyses blijkt dat aandelen nooit zo goedkoop waren en obligaties zelden zo duur. Dat is ervaren beleggers niet ontgaan. "Sinds eind 2012 zien we een kentering op de markt, met een terugkeer naar aandelen en een sterk gedaalde interesse voor de monetaire markt. Ook obligaties boeten aan populariteit in, maar in mindere mate", zegt William De Vijlder, CIO Strategie en Partners van BNP Paribas Investment Partners. "Beleggers zijn op zoek naar rendement. Dat zullen ze op de monetaire markt zeker niet vinden." Die zoektocht naar rendement doet beleggers meer risico's nemen. "We zien een duidelijke toename van de risicoappetijt bij de obligatiebeleggers. Obligaties van de beste kwaliteit lijken terrein te verliezen, terwijl obligaties uit de opkomende landen sinds begin dit jaar verder aan populariteit winnen", aldus De Vijlder. "Het verschil in rendement tussen overheidsobligaties en aandelen was nog nooit zo groot. We moeten al teruggaan naar het begin van de jaren zeventig om zo'n groot rendementsverschil terug te vinden." Programma's om aandelen terug te kopen, hoge dividendrendementen en de relatief lage koersen zijn enkele van de factoren die aandelen zo aantrekkelijk maken. "Wij zijn ervan overtuigd dat veel beleggers te sterk zijn blootgesteld aan de obligatiemarkten", zegt Frank Vranken, hoofd beleggingsadvies bij BNP Paribas Fortis Private Banking. "Ze zagen dat deel van hun portefeuille jaar na jaar in waarde stijgen, maar wellicht komt er binnenkort een eind aan die vette jaren. Zo bekeken, is een gedeeltelijke overstap naar aandelen wenselijk en misschien zelfs noodzakelijk." Toch doen beleggers er niet verstandig aan al hun obligaties te verkopen en alles in te zetten op de aandelenmarkten. Een portefeuille moet altijd in evenwichtig blijven. Ook Frédéric Liefferinckx, analist bij Leleux & Co, vindt dat aandelen de voorkeur boven obligaties verdienen, zonder dat beleggers hun portefeuille uit balans mogen brengen. "Beleggers moeten nu zeker voor aandelen kiezen. Maar ze moeten selectief zijn." Liefferinckx raadt aan de geplaagde Europese landen te mijden. "Van de 400 miljoen Europese consumenten worden er 150 miljoen getroffen door zware bezuinigingen. Het is dus moeilijk positief te zijn over Europese bedrijven die alleen in hun regio actief zijn." Europese bedrijven die aanwezig zijn in groeiregio's, zoals de opkomende markten, hebben meer potentieel. De opkomende landen zijn erg in trek bij Leleux, met China voorop. "China klimt uit het dal", stelt Liefferinckx vast. "We hebben het land twee jaar links laten liggen, omdat er overduidelijke tekenen van oververhitting waren. Maar de overheden hebben maatregelen genomen om het groeiritme af te remmen. Twee jaar later kunnen we stellen dat de zachte landing van de Chinese economie gelukt is. De inflatie is gedaald tot 2 procent en vormt geen bedreiging meer, waardoor de overheden nieuwe maatregelen kunnen nemen om hun economie te stimuleren." Een ander thema dat Leleux na aan het hart ligt, is dat van aandelen met een hoog dividendrendement. "De rente staat op een dieptepunt. Dat kan nog een hele tijd zo blijven", zegt Liefferinckx. "Om toch rendement te halen, zoeken we onze toevlucht tot aandelen die een hoog dividend opleveren. We mikken vooral op defensieve waarden met een dividendrendement van 3 à 4 procent. Dat zijn misschien niet de hoogste dividenden, maar ze brengen toch nog dubbel zoveel op als de zogenaamd veilige overheidsobligaties." Liefferinckx rekent de telecom- en de nutsbranche niet tot de defensieve sectoren. "Een sector is defensief als hij zich heeft gewapend tegen conjunctuurschommelingen. De farmasector behoort daartoe, net zoals een deel van de voeding. UCB bijvoorbeeld is veel minder conjunctuurgevoelig geworden, sinds het zijn chemische activiteiten heeft afgestoten en zich heeft toegelegd op farmaceutica. Sanofi heeft dezelfde strategie gevolgd. Sinds de overname van enkele generische concurrenten beschikt de Europese marktleider over een gediversifieerde portefeuille. Pfizer is door zijn wereldwijde aanwezigheid een goed aandeel om in te spelen op het groeipotentieel van de opkomende markten. Ook zijn productenportefeuille is aantrekkelijk na enkele dure overnames." KARINE HUETAandelen waren nog nooit zo goedkoop en obligaties waren zelden zo duur.