Aandelen boven

SERGE PIZEM "Het risico van een grote handelsoorlog zit nog niet in de koersen verwerkt."

Ondanks de volatiliteit op de financiële markten zetten de beheerders van grote flexibele fondsen nog altijd volop in op de beurzen.

Flexibele gemengde fondsen blijven een bijzonder populair beleggingsproduct. Door de hoge volatiliteit op de financiële markten hadden die fondsen het dit jaar moeilijk om aantrekkelijke prestaties neer te zetten. Maar de meeste hebben hun belangrijkste missie wel volbracht: het kapitaal van de beleggers beschermen. Het merendeel van de beheerders die we in september hebben ontmoet, blijft vooral rekenen op aandelen om een positief rendement te halen.

De meeste beheerders maken zich niet erg ongerust over de politieke en economische onzekerheden tijdens de volgende maanden, zoals de dreigende handelsoorlog, de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten en de onderhandelingen over de brexit en de Italiaanse begroting. Ze rekenen erop dat het economische klimaat gunstig blijft voor de financiële markten, al blijft het noodzakelijk de inflatie in de gaten te houden. Guy Wagner, de beheerder van het fonds BL Global Flexible, stelt dat meerdere factoren lijken te wijzen op een versnelling van de Amerikaanse inflatie. “Een stijgende inflatie kan niet alleen een impact hebben op de obligatiemarkten, die niet langer hun defensieve rol kunnen vervullen voor het vermogen van beleggers, maar ook op de waarderingen van aandelen.”

Kwaliteitsaandelen bieden de beste bescherming tegen meer volatiele beursperiodes” – guy wagner

“Op dit moment zit het risico van een grote handelsoorlog nog niet in de koersen verwerkt”, onderstreept Serge Pizem, de beheerder van het fonds Axa Global Optimal Income. “De markten gaan er nog altijd van uit dat China en de Verenigde Staten een akkoord sluiten.”

Amerikaanse aandelen

Sommige beheerders geven de voorkeur aan Amerikaanse aandelen, terwijl anderen in hun beleggingen een groter gewicht geven aan markten waarvan de waardering sterk gedaald is, zoals Europa en de opkomende markten. Russ Koesterich, een beheerder van het fonds BlackRock Global Allocation, zegt dat zijn lagere positie in Amerikaanse aandelen begin dit jaar heeft gewogen op de prestatie van zijn fonds. Daarna is hij teruggekeerd naar een neutrale positie. “De economische groei zal niet verzwakken.”

Guy Wagner meent dat inzetten op aandelen een aantrekkelijke strategie blijft, zolang de voorkeur wordt gegeven aan kwaliteitsaandelen. “Die bieden de beste bescherming tegen meer volatiele beursperiodes, omdat ze minder hard worden afgestraft tijdens correctiefases en sneller herstellen. Vanwege hun aantrekkelijke waardering staan wij vooral positief tegenover de gezondheidssector en de sector van de duurzame consumptie, zoals voeding en drank.”

Opkomende landen of Europa

Christophe Machu, een van de beheerders van het fonds M&G Dynamic Allocation, geeft toe dat zijn fonds dit jaar heeft geleden onder zijn posities in opkomende valuta’s. “De overperformance van Amerikaanse activa sinds februari heeft ons verrast. Daarom blijft de strategie sterk overwogen in aandelen (46% van de activa) en geven wij aandelen uit opkomende landen en Europa de voorkeur boven Amerikaanse.”

Russ Koesterich staat positief tegenover de vooruitzichten van de Chinese technologiesector, na de sterke terugval van de koersen sinds begin dit jaar. “Wij waarderen ook de Indiase markt. De economie van dat land is vooral gericht op het binnenland en is dus relatief goed beschermd tegen handelsconflicten.” Op sectorniveau gaat zijn voorkeur naar producenten van consumptiegoederen, de gezondheidszorg en de olie-infrastructuursector.

“De context is positief voor aandelen uit opkomende landen”, onderstreept Serge Pizem. “De opkomende markten blijven een aantal voordelen hebben, zoals de hogere groei en de gunstigere demografie. Wij hebben geprofiteerd van de daling van de koersen om posities in Azië en Mexico in te nemen.”

Voorzichtig met obligaties

Over de obligatiemarkten blijven alle beheerders voorzichtig. Christophe Machu blijft inzetten op de daling van de obligatierendementen in de Europese kernlanden. “Bovendien hebben we vrijwel geen enkele positie in bedrijfsobligaties meer. We hebben ook geprofiteerd van de stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente om in te spelen op dat marktsegment, wat een goede bescherming biedt voor obligatiebeleggers.”

Russ Koesterich daarentegen meent dat kortlopende Amerikaanse obligaties, met een looptijd van twee tot vijf jaar, “het aantrekkelijkste segment van de Amerikaanse overheidsobligatiemarkt zijn”. Hij is wel voorzichtig met de hoog gewaardeerde Europese overheidsobligaties en bedrijfsobligaties.

Flexibel in Europa

Sommige flexibele fondsen kunnen niet beleggen buiten Europa. Paul Read, de beheerder van het fonds Invesco Pan European High Income, stelt dat zijn positie in Europese aandelen op een historisch hoog niveau van rond 21 procent van de beheerde activa staat, tegenover een maximum van 30 procent. “Er zijn er weinig aantrekkelijke obligatiesegmenten in Europa. Toch hebben we er de voorbije maanden enkele gevonden, zoals highyieldobligaties en bankemissies van grote commerciële banken uit grote landen, waaronder Spanje en Italië. De vrees voor een faillissement van een grote bank is vandaag vrij klein. De Europese instellingen hebben veel geleerd uit de financiële crisis.” Philippe Champigneulle, de beheerder van het fonds DNCA Eurose, wijst erop dat ook zijn fonds 31 procent van de activa heeft belegd op de beurzen, tegenover een maximum van 35 procent. “Dat percentage is blijven stijgen sinds de crisis van 2008. ” Het grootste deel van de obligaties bestaat uit Italiaans en Spaans overheidspapier. “Wij blijven ervan overtuigd dat het gezond verstand uiteindelijk zal zegevieren.” Champigneulle houdt veel liquiditeiten aan, om te kunnen inspelen op kansen. “Zo hebben we snel kunnen reageren toen de Italiaanse obligaties abnormaal sterk waren gedaald.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content