Wat is zo bijzonder aan de bibliotheek van de hertogen van Bourgondië?
...

Wat is zo bijzonder aan de bibliotheek van de hertogen van Bourgondië? "De hertogen van Bourgondië hadden een unieke verzameling verluchte handschriften. Toen Filips de Goede stierf in 1467, telde De Librije van Bourgondië zo'n 900 manuscripten. Daarvan zijn er 300 bewaard. Dat is een mirakel. Onze collectie is een schatkamer van middeleeuwse kunst, uniek in de wereld." Waarom is beslist er een museum rond te bouwen in de Koninklijke Bibliotheek? "Het patrimonium is onbekend. Soms werden topstukken weleens uitgeleend voor expo's, maar normaal konden enkel onderzoekers met een goede reden in de KBR de manuscripten inkijken. In het nieuwe museum zijn de originelen te zien in vitrines. De verluchte handschriften zijn ook gedigitaliseerd, zodat onderzoekers en bezoekers alles kunnen bekijken." Is het museum een louter bibliofiele aangelegenheid? "Nee, we plaatsen de manuscripten in hun historische context. Schilderkunst stond in de middeleeuwen veel minder hoog aangeschreven dan manuscripten of wandtapijten. Boeken waren een symbool van macht en luxe. Boekverluchters waren grote sterren. In het museum combineren we de boeken met retabels, altaarstukken en wapens: bruiklenen uit private collecties of andere musea. Je ziet duidelijk hoe de iconografie van die manuscripten terugkomt in andere kunstvormen."