2005 wordt een bijzonder sleuteljaar. En wel eentje waarin vastgeroeste sloten met kracht, precisie en finesse zullen moeten worden opengewrikt, zodat de deurvleugels krakend en schurend toegang kunnen verschaffen tot hypernoodzakelijke hervormingen. Welke uitdagingen komen op ons af?
...

2005 wordt een bijzonder sleuteljaar. En wel eentje waarin vastgeroeste sloten met kracht, precisie en finesse zullen moeten worden opengewrikt, zodat de deurvleugels krakend en schurend toegang kunnen verschaffen tot hypernoodzakelijke hervormingen. Welke uitdagingen komen op ons af? Even door het sleutelgat piepen. In maart wacht José Manuel Barroso zijn eerste lakmoesproef. Dan moet hij als kersvers EU-commissievoorzitter de fel verbleekte reputatie van het fameuze Lissabon-akkoord weer in ere herstellen en een remedie vinden voor de systematische achterstand van de Europese economie tegenover die van Amerika en Azië. Innovatie, O&O en het aantrekken van hooggeschoold personeel worden dé sleutelwoorden voor ondernemingen en landen die hun C-factor (concurrentiekracht) willen handhaven of opkrikken. Ook een innovatieve economische grootmacht zoals de VS ontsnapt er niet langer aan: in het walhalla van de hightech dreigt nu zelfs een brain drain. In België zal premier Guy Verhofstadt ( VLD) in 2005 meer dan ooit met een begrotingsparadox geconfronteerd worden en erg labiel moeten balanceren tussen de rode uitgavendrift enerzijds en blauwe lastenverlaging anderzijds. Bij een ongewijzigd beleid stevent ons land af op een tekort van 0,3 % van het bruto binnenlands product (BBP) in 2005, zo voorspellen de Nationale Bank en de Europese Commissie. Ook de regionalisering van de gezondheidszorg zal volgend jaar niet van de politieke agenda kunnen worden weggegomd. Idem dito voor hete hangijzers zoals het loopbaaneinde en de participatiegraad: 2005 wordt het jaar van de laatste kans. In 2006 en 2007 laait de verkiezingskoorts (gemeentelijk en federaal) weer op en dreigt het Vlaams Belang de Wetstraat op zijn kop te zetten. België kan voor zijn mosterd aankloppen bij zijn oosterbuur. Duitsland bewijst hoe het sluipende kankers zoals de hoge werkloosheid en te dure gezondheidszorg wel degelijk kan remediëren. Zelfs deregulering van de arbeidsmarkt van onderuit - met Siemens en DaimlerChrysler als voortrekkers - is er geen taboe meer. Een evolutie die zich ook in ons land, mede door het tanende gezag van het interprofessionele overleg, stilaan maar zeker zal doorzetten. Laat België hier kansen liggen, dan krijgt het in 2010 de boemerang terug. Nu al is Italië het doemscenario voor andere lidstaten. Tussen 2005 en 2050 zal de bevolking er door de vergrijzing met 22 % krimpen. Dat zal het debat in Italië en Europa over immigratie nog verder aanzwengelen. In 2005 zal de wereldgroei op iets meer dan 4 % uitkomen. Dat is redelijk naar historische normen. Er is een economische vertraging op til, voorspellen onze collega's van The Economist (waarmee Trends naar jaarlijkse gewoonte dit jaarnummer maakte), maar geen instorting. Tenzij een olieschok of plotse inzinking van de dollar roet in het eten zou gooien. Die hoge olieprijzen en een slome arbeidsmarkt kunnen de consumptiemotor in Amerika wel doen sputteren, zeker in combinatie met een plotse dollardaling en wiebelende woningmarkt. Volgend jaar zal ook de grootste vastgoed- boom uit de geschiedenis ten einde lopen. U kunt prijsdalingen verwachten van 10 à 20 % in de VS en 20 à 30 % in Groot-Brittannië, Australië en Spanje voor de komende jaren. Tot een crash hoeft dit echter niet noodzakelijk te leiden. In 2005 wordt het ook uitkijken hoe China zijn economische groei verder zal bijsturen en zijn oorlogstaal met Taiwan zal bijschaven. In Latijns-Amerika zal de Summit of the Americas een goede barometer zijn voor verdere hervormingen in de regio. En voor Indonesië - het grootste moslimland ter wereld - zou wel eens een fase van relatieve stabiliteit kunnen aanbreken. Wat heeft de bedrijfswereld voor u in petto? Drie opvallende trends. Eén: de strenge Sarbanes-Oxley-wetgeving die steeds meer managers van publieke naar privé-bedrijven drijft. Twee: na deugdelijk bestuur is het nieuwe buzzword democratisering van het bedrijfsleven (de eerste vrijwillige invoering van een formele grondwet door een bedrijf zal in 2005 een feit zijn, aldus managementgoeroe Charles Handy). En drie: design en emoties worden cruciaal in de succesvolle verkoop van een auto (of hoe de consument zich steeds meer wil onderscheiden, daar draait het in 2005 om). Trends wenst u veel leesgenot. Piet DepuydtPremier Guy Verhofstadt zal in 2005 erg labiel balanceren tussen de rode uitgavendrift enerzijds en blauwe lastenverlaging anderzijds.