EVOLUTIES.
...

EVOLUTIES.In Trend Letter van 9 januari bespreekt de Amerikaan John Naisbitt een aantal evoluties waarvan hij verwacht dat ze zullen aanhouden tot in het nieuwe millennium. Wij brengen zijn analyse hier in twee schuifjes ; het tweede deel komt volgende week. Van staats- naar vrije markten : 2,26 miljard mensen (39,2 % van de wereldbevolking) leven in onvrije gemeenschappen, onder meer in China. Niettemin is er een trend naar meer democratie en markteconomie.Van nationale naar wereldbedrijven : de telecomsector is een goed voorbeeld. Via satellieten kan de hele wereld bereikt worden. Het Global Positioning System (GPS) maakt langere non-stop vliegtuigreizen mogelijk. Er is een verschuiving van de publieke naar de particuliere sector. Technologie heeft een steeds grotere invloed op alle dingen. Eén enkel faxbericht kan een miljoen ton graan virtueel doen verhuizen naar om het even welke plaats in de wereld. Firma's met wereldwijde bedrijvigheden beschouwen de nationale identiteit meer en meer als irrelevant. Een voorbeeld is Coca-Cola, dat zijn thuisbasis heeft in Atlanta terwijl slechts 21 procent van de omzet in de VS wordt gerealiseerd. Dat heeft invloed op het beleid. Van het industrie- naar het informatietijdperk : spierkracht wordt steeds meer vervangen door hersens. In Californië verdwenen tal van jobs die in het industriële tijdperk verbonden waren aan luchtvaart en defensie ; in de plaats kwam de opbloei van informaticafirma's. Marketing wordt omgevormd door het Internet : direct marketing gebruikt nu e-mail, die in dit geval d-mail wordt genoemd. Ook de verbruikers profiteren van het informatietijdperk. Denk maar aan elektronisch bankieren en aan allerlei elektronische snufjes in auto's en woningen.Van diensten- naar ervaringseconomie : de piek van de diensteneconomie is voorbij. Verbruikers verwachten meer en meer ervaringen als ze gaan winkelen. Firma's die bij hun product of dienst een ervaring kunnen aanbieden, liggen beter in de markt.Van algemene winkels naar boetieks en franchisezaken : boetieks en franchisepartners spelen in op de persoonlijke noot en de waarde die verbruikers verlangen. Boetieks trekken klanten aan die comfort wensen, die niet graag rondlopen in overvolle winkels en niet overstelpt willen worden door een te uitgebreid aanbod. Bovendien zijn boetieks en franchisezaken veel soepeler dan grote winkels.Van massamarketing naar micromarketing : dit is amper een nieuwe trend, zegt John Naisbitt, maar de evolutie versnelt onder invloed van de elektronische communicatie. Hier verwijst hij weer naar d-mail. Autofabrikant Toyota gebruikt de informatie van bezoekers op zijn website om nieuwe promoties te lanceren. Software maakt het mogelijk tot 2000 gepersonaliseerde elektronische boodschappen per uur te versturen. Ook de mediawereld verandert. Televisie evolueert naar niche-publieken in plaats van één groot algemeen publiek ; de kranten gaan in dezelfde richting. Bron : Trend Letter, 9 januari '97.