De VLK vond de tweejarenregel in strijd met de Antidiscriminatiewet en pleitte voor een individuele beoordeling van de medische geschiktheid van elke kandidaat. "De nieuwe medische criteria komen daar in belangrijke mate aan tegemoet, maar toch gaan de aanpassingen voor de VLK nog niet ver genoeg", klinkt het. Zo worden kandidaten die nog in behandeling zijn, nog steeds uitgesloten. "En dat is in strijd met de Antidiscriminatiewet. Ook als de kandidaat nog een behandeling krijgt, is een individuele beoordeling nodig. Kanker wordt immers meer en meer een chronische ziekte en er zijn heel wat mensen die tijdens hun behandeling perfect functioneren." De VLK wil ten slotte dat de arbeidsgeneeskundige dienst haar beslissing motiveert als ze een kandidaat om medische redenen afkeurt. "Kanker en de kans op herval mogen in die motivatie nooit meespelen. De kandidaat moet ook in beroep kunnen gaan tegen deze beslissing", zo luidt het. (Belga)

De VLK vond de tweejarenregel in strijd met de Antidiscriminatiewet en pleitte voor een individuele beoordeling van de medische geschiktheid van elke kandidaat. "De nieuwe medische criteria komen daar in belangrijke mate aan tegemoet, maar toch gaan de aanpassingen voor de VLK nog niet ver genoeg", klinkt het. Zo worden kandidaten die nog in behandeling zijn, nog steeds uitgesloten. "En dat is in strijd met de Antidiscriminatiewet. Ook als de kandidaat nog een behandeling krijgt, is een individuele beoordeling nodig. Kanker wordt immers meer en meer een chronische ziekte en er zijn heel wat mensen die tijdens hun behandeling perfect functioneren." De VLK wil ten slotte dat de arbeidsgeneeskundige dienst haar beslissing motiveert als ze een kandidaat om medische redenen afkeurt. "Kanker en de kans op herval mogen in die motivatie nooit meespelen. De kandidaat moet ook in beroep kunnen gaan tegen deze beslissing", zo luidt het. (Belga)