De hypotheekrente is historisch laag. Daarom begint een op de drie (ver)bouwers sneller dan voorzien met zijn plannen, zo blijkt uit een enquête van Reynaers Aluminium bij de aanvang van Batibouw. "De vorige jaren lieten de kopers van een woning of een stuk grond zich nog afschrikken door berichten over de afbouw van de woonbonus en andere aflopende overheidssteun. Nu niet meer. Iedereen wil snel van de lage rente profiteren", zegt Bert Geerinkx , de algemeen directeur van Reynaers Aluminium Belux. "Kopers vergeten daarbij soms dat bouwen echt wel een complex gegeven is. De helft van de bouwers en de verbouwers zegt zelf dat ze zich bij de aankoop te weinig laten adviseren door professionals. Bovendien loopt er heel wat mis met de planning."

Zo stijgt het gevaar op verkeerde beslissingen die het prijskaartje opdrijven. Twee derde van de 9000 ondervraagden zegt dat ze meer aandacht hadden moeten besteden aan de totale prijs van hun project. Door het nattevingerwerk worden de complexe regelgeving en de strengere energienormen in drie op de vier projecten op termijn een financieel knelpunt, omdat ze bij de start van het project onvoldoende zijn ingecalculeerd.

Goedkope start blijkt duur

Verbouwers betalen minder bij de aanvang van een project, maar de totaalprijs loopt hoog op, berekende ook Stefan Hallez, marketingdirecteur van de sleutel-op-de-deur-bouwer Woningen Blavier. De bouwprijs voor een standaardwoning van 160 vierkante meter is in de voorbije drie jaar door duurdere materialen en stringentere bouwnormen weliswaar met 20.000 euro toegenomen tot 200.000 euro. Toch daalden de afbetalingskosten na aankoop voor het totale project van 270.000 naar 240.000 euro.

"Een instapklare, moderne en energiezuinige woning op maat is dus netto 10.000 euro goedkoper dan drie jaar terug", poneert Hallez. "Alle aanloopkosten en taxen inbegrepen kom je op 300.000 euro bruto. Dat is evenveel als de aankoopsom van 200.000 euro en 100.000 euro renovatiekosten die de verbouwers uiteindelijk betalen, zo blijkt uit een enquête die we uitvoerden bij 600 personen met het plan een eigen woning te verwerven."

Verbouwen is meestal geen kwestie van willen, maar van moeten. Zo valt 80 procent van de personen die nieuwbouw zouden willen kopen uiteindelijk terug op de bestaande woningmarkt, en dus op renovatie. Hallez: "Het eigen vermogen of het krediet ontbreken gewoon om de nieuwbouw in een keer te kunnen betalen. Het gevolg is wel dat de almaar strenger wordende wetgeving en de onzekerheid over fiscale en directe renovatiesubsidies de financiering van de renovatie permanent bedreigen. Een consequent overheidsbeleid zou alvast die zorgen kunnen beperken."

Bricoleurs

Bij de renovatie steken veel eigenaars zelf de handen uit de mouwen, stelt de Reynaers-enquete vast. Ze nemen in drie op de vier gevallen zelf het schilder- en behangwerk voor hun rekening. Vier op de tien complexe werken nemen ze echter ook in eigen beheer. Architecten of vaklui worden uiterst zelden geconsulteerd, vrienden des te meer. Zeker verbouwers nemen het roer volledig zelf in handen (55%).

Dit soort klussers blijkt achteraf dikwijls de klos, waarschuwt Geerinckx. "Bricoleurs installeren bijvoorbeeld dure, energiezuinige energievoorzieningen, waarvan het effect grotendeels verloren gaat omdat de warmte via ramen, deuren en vloeren ontsnapt. Om de juiste keuzes te maken en de gevolgen ervan goed in te schatten, is vakkundig advies cruciaal. Het is aangewezen te werken met een masterplan met een financieel luik, een duidelijke timing, onderbouwde keuzes voor bouwplannen, -oplossingen en -materialen. Ik ben dus blij dat adviesverlening dit jaar op Batibouw extra in de kijker staat."

De hypotheekrente is historisch laag. Daarom begint een op de drie (ver)bouwers sneller dan voorzien met zijn plannen, zo blijkt uit een enquête van Reynaers Aluminium bij de aanvang van Batibouw. "De vorige jaren lieten de kopers van een woning of een stuk grond zich nog afschrikken door berichten over de afbouw van de woonbonus en andere aflopende overheidssteun. Nu niet meer. Iedereen wil snel van de lage rente profiteren", zegt Bert Geerinkx , de algemeen directeur van Reynaers Aluminium Belux. "Kopers vergeten daarbij soms dat bouwen echt wel een complex gegeven is. De helft van de bouwers en de verbouwers zegt zelf dat ze zich bij de aankoop te weinig laten adviseren door professionals. Bovendien loopt er heel wat mis met de planning."Zo stijgt het gevaar op verkeerde beslissingen die het prijskaartje opdrijven. Twee derde van de 9000 ondervraagden zegt dat ze meer aandacht hadden moeten besteden aan de totale prijs van hun project. Door het nattevingerwerk worden de complexe regelgeving en de strengere energienormen in drie op de vier projecten op termijn een financieel knelpunt, omdat ze bij de start van het project onvoldoende zijn ingecalculeerd. Verbouwers betalen minder bij de aanvang van een project, maar de totaalprijs loopt hoog op, berekende ook Stefan Hallez, marketingdirecteur van de sleutel-op-de-deur-bouwer Woningen Blavier. De bouwprijs voor een standaardwoning van 160 vierkante meter is in de voorbije drie jaar door duurdere materialen en stringentere bouwnormen weliswaar met 20.000 euro toegenomen tot 200.000 euro. Toch daalden de afbetalingskosten na aankoop voor het totale project van 270.000 naar 240.000 euro."Een instapklare, moderne en energiezuinige woning op maat is dus netto 10.000 euro goedkoper dan drie jaar terug", poneert Hallez. "Alle aanloopkosten en taxen inbegrepen kom je op 300.000 euro bruto. Dat is evenveel als de aankoopsom van 200.000 euro en 100.000 euro renovatiekosten die de verbouwers uiteindelijk betalen, zo blijkt uit een enquête die we uitvoerden bij 600 personen met het plan een eigen woning te verwerven."Verbouwen is meestal geen kwestie van willen, maar van moeten. Zo valt 80 procent van de personen die nieuwbouw zouden willen kopen uiteindelijk terug op de bestaande woningmarkt, en dus op renovatie. Hallez: "Het eigen vermogen of het krediet ontbreken gewoon om de nieuwbouw in een keer te kunnen betalen. Het gevolg is wel dat de almaar strenger wordende wetgeving en de onzekerheid over fiscale en directe renovatiesubsidies de financiering van de renovatie permanent bedreigen. Een consequent overheidsbeleid zou alvast die zorgen kunnen beperken."Bij de renovatie steken veel eigenaars zelf de handen uit de mouwen, stelt de Reynaers-enquete vast. Ze nemen in drie op de vier gevallen zelf het schilder- en behangwerk voor hun rekening. Vier op de tien complexe werken nemen ze echter ook in eigen beheer. Architecten of vaklui worden uiterst zelden geconsulteerd, vrienden des te meer. Zeker verbouwers nemen het roer volledig zelf in handen (55%).Dit soort klussers blijkt achteraf dikwijls de klos, waarschuwt Geerinckx. "Bricoleurs installeren bijvoorbeeld dure, energiezuinige energievoorzieningen, waarvan het effect grotendeels verloren gaat omdat de warmte via ramen, deuren en vloeren ontsnapt. Om de juiste keuzes te maken en de gevolgen ervan goed in te schatten, is vakkundig advies cruciaal. Het is aangewezen te werken met een masterplan met een financieel luik, een duidelijke timing, onderbouwde keuzes voor bouwplannen, -oplossingen en -materialen. Ik ben dus blij dat adviesverlening dit jaar op Batibouw extra in de kijker staat."