Century 21 stelt dat het aanbod op de woningmarkt in ons land krimpt. Voor alle segmenten samen (huizen, appartementen en bouwgronden) komt Century 21 uit op een daling van 9,1 procent in vergelijking met 2013. In Vlaanderen was de daling het grootst: 14,1 procent minder panden. In Brussel slonk het aanbod met 7,6 procent. In Wallonië kwamen 4,2 procent minder panden op de markt. Het zijn cijfers op basis van de jaarresultaten van Century 21, maar woordvoerster Isabelle Vermeir zegt dat de krimp op de markt ook blijkt uit het dalende aanbod op de vastgoedsites. "Niets is slechter voor de vastgoedmarkt dan onzekerheid", stelt Isabelle Vermeir. "De economische situatie, en ook de politieke aardverschuiving van het voorbije jaar, verklaren de afwachtende houding van heel wat potentiële verkopers."

De verkoopactiviteit bleef wel min of meer op peil. Op nationaal niveau noteerde Century 21 2,9 procent minder transacties dan het jaar voordien. De rush op de woonbonus in de laatste maanden van 2014 maakte veel goed, stelt het makelaarsnetwerk.

Onderhandelen over huurprijs

Century 21 Benelux zag de gemiddelde verkoopprijzen in ons land met 3,1 procent stijgen ten opzichte van 2013. Met 14,8 procent was de stijging het meest uitgesproken in Brussel. In Vlaanderen liep de prijsstijging op tot 2,3 procent. In Wallonië daalden de prijzen licht met 0,6 procent.

Ook wie wil huren, wordt geconfronteerd met een slinkend aanbod, stelt Century 21. In heel België kwamen er zo 5,9 procent minder huizen en appartementen op de huurmarkt. De grootste daling werd opgetekend in Brussel (-16,3%), gevolgd door Vlaanderen (-5,8%) en Wallonië (-1,4%).

Opvallend is dat het krappere aanbod op de huurmarkt niet leidt tot een prijsstijging. Integendeel, de statistieken van Century 21 tonen een daling van de gemiddelde huurprijs van 5,9 procent. De daling was het sterkst in Vlaanderen (-10%) en Brussel (-7,2%). In Wallonië kenden de huurprijzen een status-quo (0,8%).

Volgens Century 21 komt dat voornamelijk doordat huurders almaar vaker een bod durven te doen op de gevraagde huurprijs. "Meer en meer zien we dat huurders, net zoals kopers, proberen tot een lagere huurprijs te komen dan initieel wordt gevraagd", aldus Isabelle Vermeir. "Als het klikt tussen verhuurder en huurder, kan er zeker wel onderhandeld worden. Zeker omdat de schrik voor wanbetaling en huurschade er bij sommige verhuurders wel inzit."

Century 21 stelt dat het aanbod op de woningmarkt in ons land krimpt. Voor alle segmenten samen (huizen, appartementen en bouwgronden) komt Century 21 uit op een daling van 9,1 procent in vergelijking met 2013. In Vlaanderen was de daling het grootst: 14,1 procent minder panden. In Brussel slonk het aanbod met 7,6 procent. In Wallonië kwamen 4,2 procent minder panden op de markt. Het zijn cijfers op basis van de jaarresultaten van Century 21, maar woordvoerster Isabelle Vermeir zegt dat de krimp op de markt ook blijkt uit het dalende aanbod op de vastgoedsites. "Niets is slechter voor de vastgoedmarkt dan onzekerheid", stelt Isabelle Vermeir. "De economische situatie, en ook de politieke aardverschuiving van het voorbije jaar, verklaren de afwachtende houding van heel wat potentiële verkopers." De verkoopactiviteit bleef wel min of meer op peil. Op nationaal niveau noteerde Century 21 2,9 procent minder transacties dan het jaar voordien. De rush op de woonbonus in de laatste maanden van 2014 maakte veel goed, stelt het makelaarsnetwerk. Century 21 Benelux zag de gemiddelde verkoopprijzen in ons land met 3,1 procent stijgen ten opzichte van 2013. Met 14,8 procent was de stijging het meest uitgesproken in Brussel. In Vlaanderen liep de prijsstijging op tot 2,3 procent. In Wallonië daalden de prijzen licht met 0,6 procent.Ook wie wil huren, wordt geconfronteerd met een slinkend aanbod, stelt Century 21. In heel België kwamen er zo 5,9 procent minder huizen en appartementen op de huurmarkt. De grootste daling werd opgetekend in Brussel (-16,3%), gevolgd door Vlaanderen (-5,8%) en Wallonië (-1,4%).Opvallend is dat het krappere aanbod op de huurmarkt niet leidt tot een prijsstijging. Integendeel, de statistieken van Century 21 tonen een daling van de gemiddelde huurprijs van 5,9 procent. De daling was het sterkst in Vlaanderen (-10%) en Brussel (-7,2%). In Wallonië kenden de huurprijzen een status-quo (0,8%). Volgens Century 21 komt dat voornamelijk doordat huurders almaar vaker een bod durven te doen op de gevraagde huurprijs. "Meer en meer zien we dat huurders, net zoals kopers, proberen tot een lagere huurprijs te komen dan initieel wordt gevraagd", aldus Isabelle Vermeir. "Als het klikt tussen verhuurder en huurder, kan er zeker wel onderhandeld worden. Zeker omdat de schrik voor wanbetaling en huurschade er bij sommige verhuurders wel inzit."