Omgerekend in waarde is er in februari een stijging met 31,5 procent opgetekend. Ook het aantal hypothecaire kredietaanvragen blijft toenemen. In februari 2011 lagen de aanvragen voor woonkrediet bijna een kwart hoger dan in februari 2010 (+23 procent). Wat het gevraagde bedrag betreft, stegen de kredietaanvragen in februari 2011 met 16 procent tegenover februari 2010.

De gegevens in de kredietbarometer stemmen overeen met ongeveer 80 procent van de markt. De woonkredieten kennen sinds de zomer van 2009 een positieve evolutie. Die trend heeft zich het volledige jaar 2010 voortgezet en blijft ook in 2011 aanhouden.

Omgerekend in waarde is er in februari een stijging met 31,5 procent opgetekend. Ook het aantal hypothecaire kredietaanvragen blijft toenemen. In februari 2011 lagen de aanvragen voor woonkrediet bijna een kwart hoger dan in februari 2010 (+23 procent). Wat het gevraagde bedrag betreft, stegen de kredietaanvragen in februari 2011 met 16 procent tegenover februari 2010. De gegevens in de kredietbarometer stemmen overeen met ongeveer 80 procent van de markt. De woonkredieten kennen sinds de zomer van 2009 een positieve evolutie. Die trend heeft zich het volledige jaar 2010 voortgezet en blijft ook in 2011 aanhouden.