Klik op een gemeente om de prijzen van woningen, villa's, appartementen en bouwgronden te zien. De vermelde bedragen zijn in euro ( de prijs van de bouwgrond geldt per vierkante meter) en gebaseerd op de Q75-prijs. Dat betekent: 75 procent van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. Trends verkiest de Q75-prijs boven de mediaanprijs of de gemiddelde prijs, omdat de Q75-waarde minder wordt beïnvloed door de verkoop van goedkope woningen die nog veel verbouwingen vereisen. De goedkope woningen halen door hun prijsniveau de gemiddelde prijs te veel naar beneden, waardoor die niet meer representatief is voor de realistische marktwaarde. De Q75-prijs is dat wel. Dat geldt niet voor de verkoopprijs van bouwgronden, omdat de kwaliteit daarvan over het algemeen vrij stabiel is. Alle prijsindicaties en prijsevoluties zijn dan ook gebaseerd op de mediaanprijs (Q50) en vermeld in euro per vierkante meter.

De nieuwe prijsgegevens die het studiebureau de Crombrugghe & Partners op verzoek van Trends berekende, tonen geen spectaculaire bewegingen. In de meeste segmenten en regio's was de tendens in de voorbije zes maanden licht dalend. Vermits de berekeningen van de Crombrugghe & Partners gebaseerd zijn op vraagprijzen, wijst dat op een voorzichtige prijszetting bij de verkopers.

Voor woningen blijft de (vraag)prijsdaling beperkt tot 0,3 procent. In het Brussels Gewest krijgen de prijzen wel een tikje van 1,1 procent. Ook op de appartementenmarkt staan de prijzen vooral in Brussel onder druk (-1%). In Vlaanderen is de daling iets minder uitgesproken (-0,8%) en in Wallonië is er zelfs een klim van 1,8 procent.

De villamarkt heeft het vooral in Vlaanderen wat moeilijker. De Crombrugghe & Partners noteerde er een prijsdaling van 0,7 procent. In Brussel (+0,9%) en Wallonië (+0,4%) zijn de villaprijzen een fractie hoger dan zes maanden geleden.

Bouwgrond toont als enige marktsegment wel een positieve prijstrend op nationaal niveau (+1%). Die klim is vooral toe te schrijven aan de duurdere bouwgrond in Vlaanderen (+2,4%). In Wallonië blijft de stijging beperkt tot 0,6 procent en in Brussel is er zelfs een duidelijke prijsdaling van 2,3 procent.

Steden drijven prijzen op

De nieuwe vastgoedkaart van België toont aan dat woningvastgoed voor minder dan 200.000 euro stilaan een zeldzaamheid wordt in Vlaanderen. Alleen in het noorden van Limburg, het zuiden van West-Vlaanderen en het oosten van Vlaams-Brabant kleurt de kaart nog duidelijk donkergroen, wat overeenstemt met referentieprijzen tussen 150.000 en 200.000 euro. Vijf jaar geleden bleef nog ongeveer een derde van het Vlaamse grondgebied onder de grens van 200.000 euro.

Het illustreert dat - ondanks een afkoeling van de vastgoedmarkt - de prijstrend op iets langere termijn nog altijd stijgend is. Op Belgisch niveau blijft de referentieprijs (246.758 euro) voorlopig nog onder 250.000 euro, maar in Vlaanderen (257.226 euro) is die grens al doorbroken.

Dat de nabijheid van grote steden een prijsopdrijvend effect heeft, springt ook in het oog op de vastgoedkaart. De rode zones op de kaart (referentieprijzen van meer dan 300.000 euro) omvatten in grote mate de groene randgemeenten van de grote steden.

In het zuiden van het land valt het op dat de grensgemeenten met Frankrijk doorgaans beduidend goedkoper zijn dan de rest van Wallonië. Meer dan een grenseffect speelt wellicht ook daar dat deze gemeenten buiten het verzorgingsgebied van de steden liggen. Ook de grotere afstand tot belangrijke Brusselse arbeidsmarkt vormt een gedeeltelijke verklaring voor die lage vastgoedprijzen.

.
© .
De nieuwe prijsgegevens die het studiebureau de Crombrugghe & Partners op verzoek van Trends berekende, tonen geen spectaculaire bewegingen. In de meeste segmenten en regio's was de tendens in de voorbije zes maanden licht dalend. Vermits de berekeningen van de Crombrugghe & Partners gebaseerd zijn op vraagprijzen, wijst dat op een voorzichtige prijszetting bij de verkopers.Voor woningen blijft de (vraag)prijsdaling beperkt tot 0,3 procent. In het Brussels Gewest krijgen de prijzen wel een tikje van 1,1 procent. Ook op de appartementenmarkt staan de prijzen vooral in Brussel onder druk (-1%). In Vlaanderen is de daling iets minder uitgesproken (-0,8%) en in Wallonië is er zelfs een klim van 1,8 procent.De villamarkt heeft het vooral in Vlaanderen wat moeilijker. De Crombrugghe & Partners noteerde er een prijsdaling van 0,7 procent. In Brussel (+0,9%) en Wallonië (+0,4%) zijn de villaprijzen een fractie hoger dan zes maanden geleden.Bouwgrond toont als enige marktsegment wel een positieve prijstrend op nationaal niveau (+1%). Die klim is vooral toe te schrijven aan de duurdere bouwgrond in Vlaanderen (+2,4%). In Wallonië blijft de stijging beperkt tot 0,6 procent en in Brussel is er zelfs een duidelijke prijsdaling van 2,3 procent.De nieuwe vastgoedkaart van België toont aan dat woningvastgoed voor minder dan 200.000 euro stilaan een zeldzaamheid wordt in Vlaanderen. Alleen in het noorden van Limburg, het zuiden van West-Vlaanderen en het oosten van Vlaams-Brabant kleurt de kaart nog duidelijk donkergroen, wat overeenstemt met referentieprijzen tussen 150.000 en 200.000 euro. Vijf jaar geleden bleef nog ongeveer een derde van het Vlaamse grondgebied onder de grens van 200.000 euro. Het illustreert dat - ondanks een afkoeling van de vastgoedmarkt - de prijstrend op iets langere termijn nog altijd stijgend is. Op Belgisch niveau blijft de referentieprijs (246.758 euro) voorlopig nog onder 250.000 euro, maar in Vlaanderen (257.226 euro) is die grens al doorbroken.Dat de nabijheid van grote steden een prijsopdrijvend effect heeft, springt ook in het oog op de vastgoedkaart. De rode zones op de kaart (referentieprijzen van meer dan 300.000 euro) omvatten in grote mate de groene randgemeenten van de grote steden.In het zuiden van het land valt het op dat de grensgemeenten met Frankrijk doorgaans beduidend goedkoper zijn dan de rest van Wallonië. Meer dan een grenseffect speelt wellicht ook daar dat deze gemeenten buiten het verzorgingsgebied van de steden liggen. Ook de grotere afstand tot belangrijke Brusselse arbeidsmarkt vormt een gedeeltelijke verklaring voor die lage vastgoedprijzen.