Unizo reageert op een rapport van de gespecialiseerde vastgoedmakelaar Cushman & Wakefield. Daaruit blijkt dat vooral in kleinere steden hard wordt gestreden om de huurder.

Unizo vindt dat meer moet worden ingezet op de herbestemming van leegstaande handelspanden om onze gemeentekernen te versterken. "We moeten inzien dat heel wat leegstaande winkelpanden in onze centra nooit opnieuw een retailfunctie zullen krijgen. Willen we vermijden dat daardoor de levendige 'bedrijvigheid' uit onze kernen verdwijnt, dan moeten alle betrokkenen samen inzetten op andere invullingen voor deze panden", verduidelijkt Unizo-topman Danny Van Assche.

Unizo wil dat kernwinkelgebieden worden uitgebreid naar kerngebieden. "Zo kunnen winkelpanden bijvoorbeeld worden aangepast voor een dokterspraktijk, voor kleinschalige, niet hinderlijke maakbedrijven, voor (openbare) diensten aan burgers. Via ons initiatief 'Bedrijvige Kern' begeleiden we gemeenten hierin en bieden we hen tools aan."

Mobiliteit speelt ook een rol. Het probleem van dure parkings en langdurige hinder door wegenwerken zijn belangrijke factoren, stelt Unizo. "Ondernemers kunnen zelf heel wat initiatieven nemen, maar vooral het gemeentebestuur heeft een belangrijke impact op de problematiek van leegstaande handelspanden. Steden en gemeenten moeten hun centra voor zowel bezoekers als ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk maken, vooral voor kleinere steden is dit van cruciaal belang. Dat kan door begeleidende maatregelen te nemen die een goede bereikbaarheid garanderen en multifunctionele handelspanden mogelijk maken", besluit Van Assche.

Unizo reageert op een rapport van de gespecialiseerde vastgoedmakelaar Cushman & Wakefield. Daaruit blijkt dat vooral in kleinere steden hard wordt gestreden om de huurder.Unizo vindt dat meer moet worden ingezet op de herbestemming van leegstaande handelspanden om onze gemeentekernen te versterken. "We moeten inzien dat heel wat leegstaande winkelpanden in onze centra nooit opnieuw een retailfunctie zullen krijgen. Willen we vermijden dat daardoor de levendige 'bedrijvigheid' uit onze kernen verdwijnt, dan moeten alle betrokkenen samen inzetten op andere invullingen voor deze panden", verduidelijkt Unizo-topman Danny Van Assche. Unizo wil dat kernwinkelgebieden worden uitgebreid naar kerngebieden. "Zo kunnen winkelpanden bijvoorbeeld worden aangepast voor een dokterspraktijk, voor kleinschalige, niet hinderlijke maakbedrijven, voor (openbare) diensten aan burgers. Via ons initiatief 'Bedrijvige Kern' begeleiden we gemeenten hierin en bieden we hen tools aan." Mobiliteit speelt ook een rol. Het probleem van dure parkings en langdurige hinder door wegenwerken zijn belangrijke factoren, stelt Unizo. "Ondernemers kunnen zelf heel wat initiatieven nemen, maar vooral het gemeentebestuur heeft een belangrijke impact op de problematiek van leegstaande handelspanden. Steden en gemeenten moeten hun centra voor zowel bezoekers als ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk maken, vooral voor kleinere steden is dit van cruciaal belang. Dat kan door begeleidende maatregelen te nemen die een goede bereikbaarheid garanderen en multifunctionele handelspanden mogelijk maken", besluit Van Assche.