Geen vuurwerk of feestelijkheden voor de zestigste verjaardag van Batibouw, van 23 februari tot 3 maart in Brussels Expo. De organisatoren van de beurs voor bouw, renovatie en binnenhuisinrichting houden het liever sober. Het concept slaat nog aan, maar de organisatoren voelen zich geremd in hun ambitie, zeggen Frédéric François, sinds vorig jaar algemeen directeur van Batibouw, en Philippe Lhomme, de voorzitter van Deficom. Fisa, een dochteronderneming van Deficom, staat in voor de organisatie van de beurs.
...

Geen vuurwerk of feestelijkheden voor de zestigste verjaardag van Batibouw, van 23 februari tot 3 maart in Brussels Expo. De organisatoren van de beurs voor bouw, renovatie en binnenhuisinrichting houden het liever sober. Het concept slaat nog aan, maar de organisatoren voelen zich geremd in hun ambitie, zeggen Frédéric François, sinds vorig jaar algemeen directeur van Batibouw, en Philippe Lhomme, de voorzitter van Deficom. Fisa, een dochteronderneming van Deficom, staat in voor de organisatie van de beurs. Batibouw viert dit jaar zijn zestigste verjaardag met de nieuwe slogan Leven is bouwen. Is dat niet wat vreemd, gezien de betonstop in Wallonië en Vlaanderen? FRÉDÉRIC FRANçOIS. "We staan achter die trend, maar we vinden de term slecht gekozen. In stedelijke gebieden moet je de afbraak van bestaande woningen stimuleren om er nieuwe in de plaats te bouwen. Je moet dus wel blijven bouwen. Zo verbeter je de kwaliteit en de energieprestaties van het woningpark." Batibouw trekt al twee jaar minder bezoekers. Vorig jaar waren er 285.000, het laagste aantal in tien jaar. FRANçOIS . "Dat is zorgwekkend. We moeten kijken hoe dat komt. Mensen informeren zich anders. Ze kijken eerst op het internet. Almaar meer mensen kiezen ook voor nieuwbouwprojecten in de stad. Meestal zijn dat afgewerkte producten. Zij moeten dus niet meer naar Batibouw komen." Wat kunt u doen om de beurs aantrekkelijk te houden? FRANçOIS . "We willen een nieuw publiek aanspreken met een specifiek aanbod voor bepaalde niches, zoals seminars gewijd aan de beheerders van appartementsgebouwen, partnerschappen in de sociale woningbouw tussen de publieke en de privésector, nieuwbouwprojecten, enzovoort. Zo zullen we naast onze gebruikelijke doelgroep, de spelers van de bouwsector en het grote publiek, nog meer mensen kunnen bereiken. "Door elk jaar te bekijken hoe we de zaken anders kunnen aanpakken, kunnen we meer belangstelling creëren voor de beurs en de exposanten tevredenstellen. Er worden jaarlijks 40.000 bouwvergunningen ingediend, we hebben nog altijd 285.000 bezoekers. Dat blijven aanzienlijke cijfers." Ook het aantal exposanten daalt. Is dat een teken dat de investering voor hen niet meer optimaal rendeert? FRANCOIS. "Er zijn minder exposanten, maar het aantal bezette vierkante meters blijft ongeveer hetzelfde. De daling komt door de consolidaties of fusies in de sector. De grote merken zijn nog altijd aanwezig. Meer dan 85 procent van de ondernemingen komt elk jaar terug." PHILIPPE LHOMME. "We moeten de juiste bezoekers aantrekken. De exposanten hebben liever wat minder toestroom in ruil voor efficiënte contacten." Is Batibouw een rendabele beurs? LHOMME. "Batibouw is een winstgevende zaak, daar maken we geen geheim van. De omzet is stabiel. Maar het is moeilijk de marges te vergroten omdat we alle expositiehallen gebruiken. We zouden de toegangsprijs kunnen verhogen, maar dat willen we niet. We willen bovenal toegankelijk blijven." Ook de herkwalificatie van de Heizelvlakte, het project Neo, baart u zorgen. LHOMME. "We hebben daar nog veel vragen bij. We steunen voluit het idee achter de omvangrijke aanpassing van de Heizelvlakte, maar we wijzen er graag op dat we met Brussels Expo al een infrastructuur van 115.000 vierkante meter hebben. Die is niet in een erbarmelijke staat, maar ze is voor verbetering vatbaar." FRANçOIS . "We maken ons hoofdzakelijk zorgen over Neo 2. Men wil daar honderden miljoenen euro's in een nieuw congres- en expositiecentrum pompen, dat zal concurreren met wat er al staat. Het heeft geen zin twee gelijkaardige structuren met elkaar te laten concurreren." Hoever staat het dossier van die renovatie? FRANçOIS . "Er is in drie jaar bijna 25 miljoen geïnvesteerd, voornamelijk in het sanitair, in een betere van de infrastructuur voor de catering en in een paar likken verf. Dat is niet voldoende. "Er is bijvoorbeeld behoefte aan een moderne infrastructuur voor de ticketverkoop en investeringen in technische infrastructuur. Met een goede app zouden we bezoekers kunnen leiden en beter in kaart kunnen brengen welke weg ze door de paleizen volgen, zodat we de organisatie van de beurs desnoods kunnen aanpassen. Door een gebrek aan investeringen worden we geremd in onze ambitie de beurs te moderniseren." Ligt een ambitieus renovatieplan klaar? LHOMME. "Nee, het huidige plan is afgestemd op de beschikbare middelen en niet op de behoeften. Dat is verkeerd. Er zal toch ooit gekeken moeten worden wat nodig is om de beurs te moderniseren. Niet alleen voor ons, maar ook om andere beurzen te kunnen aantrekken." Fisa is goed voor 30 tot 35 procent van de omzet van het Expositiepark. Hebt u de indruk dat Brussels Expo en de stad Brussel naar u luisteren? LHOMME. "Er is een dialoog. We hebben uitstekende relaties met de directie van Brussels Expo en we hebben de indruk dat ze onze bezorgdheid goed begrijpt. Ik denk dat de burgemeester snapt wat op het spel staat en dat hij openstaat voor een dialoog." Hoe gaat het met de beurzenmarkt? LHOMME. "Als we willen blijven bestaan, moeten we er dringend voor zorgen dat we een meerwaarde bieden in vergelijking met wat de bezoeker op het internet vindt. Het internet en beurzen vullen elkaar aan." Heeft de groep Fisa nog de ambitie te groeien? FRANçOIS . "We organiseren al vier beurzen. Naast Batibouw zijn er Cocoon, het Vakantiesalon en het Voedingssalon, dat we sinds kort twee keer per jaar organiseren. We onderhandelen om andere beurzen over te nemen en te organiseren. We blijven wel in Brussel. We hebben besloten onze activiteiten daar te concentreren." LHOMME. "Fisa wil ook diversifiëren. We hebben een paar ideeën, zoals spektakels en evenementen. De organisatie daarvan verschilt niet zo heel erg van onze kernactiviteit, want er komt ook marketing en logistiek bij kijken. Deficom heeft een participatie in de Crazy Horse in Parijs. Dat opent deuren om in Brussels Expo evenementen te organiseren. We zijn van plan tegen de zomer een spektakel op touw te zetten."