Het onderzoeksbureau iVox peilde in opdracht van Reynaers Aluminium naar de manier waarop de Belgen hun ambitie van een eigen woning realiseren. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan liever te bouwen dan te kopen en te renoveren. Toch zal ongeveer drie kwart kiezen voor de aankoop van een bestaande woning om die te renoveren. De initiële bouwplannen blijken op financiële bezwaren te stuiten. Belangrijkste tegenvallers zijn een te beperkte financiële tussenkomst door de overheid (65 %) en de schaarse, dure bouwgronden (44%).

De initiële voorkeur voor nieuwbouw wordt vooral gedreven door comfortoverwegingen. Ook het plezier om een eigen concept te realiseren spreekt aan. Bij de keuze voor een renovatieproject is het doe-het-zelfaspect om budgettaire redenen doorslaggevend. Bij mensen met plannen op korte termijn is het in de tijd kunnen spreiden van de werken (en kosten) ook doorslaggevend. De charme die een wat ouder huis biedt, komt op de derde plaats als reden om voor een renovatieproject te kiezen.

Bij de locatiekeuze staat 'wonen in een rustige omgeving' op een. Een eigen tuin en de nabijheid van winkels, scholen en werk scoren ook hoog. Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan vlakbij een stad te willen wonen, maar ruim een derde meent dat dit onbetaalbaar is. Tot slot staat iets meer dan de helft van de ondervraagden open voor alternatieve woonvormen, waarbij het samenwonen van verschillende generaties en co- housing met gedeelde faciliteiten de meeste mensen wel aanspreken.

Financieringsproblemen

In opdracht van de woningbouwer Blavier peilde hetzelfde onderzoeksbureau ook naar de financiële mogelijkheden van kandidaat-bouwers en -kopers. Volgens de enquête heeft bijna drie kwart van de 24- tot 35-jarigen een budget van minder dan 250.000 euro om een eigen woning te kopen of te bouwen. "Omdat een eigen woning bouwen vaak meer dan 250.000 euro kost en 18 procent van de min-35-jarigen voor nieuwbouw kiest, stelt het financieringsprobleem zich het scherpst voor deze generatie", aldus Stefan Hallez, woordvoerder van Woningen Blavier. Bovendien heeft slechts een op drie van hen een startkapitaal van meer dan 50.000 euro, een bedrag dat vandaag bij de banken als eigen inbreng verwacht wordt. Daarom ziet bijna de helft van de 25- tot 34-jarigen zich verplicht tweederde van de som tot de volledige som te lenen. Door de verstrengde houding van de banken blijkt dat niet eenvoudig. Dat geldt trouwens niet alleen voor jonge mensen. Volgens de studie vindt een op de drie mensen met bouw- of koopplannen het moeilijk om een lening af te sluiten. En een op de vijf krijgt het nodige bedrag niet van de bank.

Het onderzoeksbureau iVox peilde in opdracht van Reynaers Aluminium naar de manier waarop de Belgen hun ambitie van een eigen woning realiseren. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan liever te bouwen dan te kopen en te renoveren. Toch zal ongeveer drie kwart kiezen voor de aankoop van een bestaande woning om die te renoveren. De initiële bouwplannen blijken op financiële bezwaren te stuiten. Belangrijkste tegenvallers zijn een te beperkte financiële tussenkomst door de overheid (65 %) en de schaarse, dure bouwgronden (44%). De initiële voorkeur voor nieuwbouw wordt vooral gedreven door comfortoverwegingen. Ook het plezier om een eigen concept te realiseren spreekt aan. Bij de keuze voor een renovatieproject is het doe-het-zelfaspect om budgettaire redenen doorslaggevend. Bij mensen met plannen op korte termijn is het in de tijd kunnen spreiden van de werken (en kosten) ook doorslaggevend. De charme die een wat ouder huis biedt, komt op de derde plaats als reden om voor een renovatieproject te kiezen. Bij de locatiekeuze staat 'wonen in een rustige omgeving' op een. Een eigen tuin en de nabijheid van winkels, scholen en werk scoren ook hoog. Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan vlakbij een stad te willen wonen, maar ruim een derde meent dat dit onbetaalbaar is. Tot slot staat iets meer dan de helft van de ondervraagden open voor alternatieve woonvormen, waarbij het samenwonen van verschillende generaties en co- housing met gedeelde faciliteiten de meeste mensen wel aanspreken.FinancieringsproblemenIn opdracht van de woningbouwer Blavier peilde hetzelfde onderzoeksbureau ook naar de financiële mogelijkheden van kandidaat-bouwers en -kopers. Volgens de enquête heeft bijna drie kwart van de 24- tot 35-jarigen een budget van minder dan 250.000 euro om een eigen woning te kopen of te bouwen. "Omdat een eigen woning bouwen vaak meer dan 250.000 euro kost en 18 procent van de min-35-jarigen voor nieuwbouw kiest, stelt het financieringsprobleem zich het scherpst voor deze generatie", aldus Stefan Hallez, woordvoerder van Woningen Blavier. Bovendien heeft slechts een op drie van hen een startkapitaal van meer dan 50.000 euro, een bedrag dat vandaag bij de banken als eigen inbreng verwacht wordt. Daarom ziet bijna de helft van de 25- tot 34-jarigen zich verplicht tweederde van de som tot de volledige som te lenen. Door de verstrengde houding van de banken blijkt dat niet eenvoudig. Dat geldt trouwens niet alleen voor jonge mensen. Volgens de studie vindt een op de drie mensen met bouw- of koopplannen het moeilijk om een lening af te sluiten. En een op de vijf krijgt het nodige bedrag niet van de bank.