Ook de oorlogsrestanten van de 'Batterij Aachen', 'Stützpunkt Bernsberg' en 'Batterij Saltwedel neu' en de gebouwen waar prins Karel leefde, behoren tot het nieuwe beschermde erfgoed.

"Dit domein bevat zowel bovengronds als ondergronds belangrijk

historisch erfgoed uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog", zegt minister Bourgeois. "Een deel van de constructies maakte deel uit van de Atlantikwall, de verdedigingslinie van de Duitse bezetter tegen een inval van de geallieerden vanuit zee. Nadien woonde prins Karel lange tijd op het domein."

De site Raversijde is van groot belang voor de militaire geschiedenis van beide wereldoorlogen. De batterij Aachen is de enige Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog die bewaard bleef in België en Duitsland.

Sinds 1988 is het domein toegankelijk voor het publiek. Het West-Vlaamse provinciebestuur zorgt voor de uitbating.

Ook de oorlogsrestanten van de 'Batterij Aachen', 'Stützpunkt Bernsberg' en 'Batterij Saltwedel neu' en de gebouwen waar prins Karel leefde, behoren tot het nieuwe beschermde erfgoed. "Dit domein bevat zowel bovengronds als ondergronds belangrijk historisch erfgoed uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog", zegt minister Bourgeois. "Een deel van de constructies maakte deel uit van de Atlantikwall, de verdedigingslinie van de Duitse bezetter tegen een inval van de geallieerden vanuit zee. Nadien woonde prins Karel lange tijd op het domein." De site Raversijde is van groot belang voor de militaire geschiedenis van beide wereldoorlogen. De batterij Aachen is de enige Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog die bewaard bleef in België en Duitsland. Sinds 1988 is het domein toegankelijk voor het publiek. Het West-Vlaamse provinciebestuur zorgt voor de uitbating.