Op lange termijn kan de logistiek zijn positie verbeteren, schat Jean-Philip Vroninks. Winkelketens met een zwakke onlinestrategie krijgen het extra moeilijk.
...

Op lange termijn kan de logistiek zijn positie verbeteren, schat Jean-Philip Vroninks. Winkelketens met een zwakke onlinestrategie krijgen het extra moeilijk.TRENDS. Welke effecten kan de coronacrisis hebben op de financiële toestand van de vastgoedsector?JEAN-PHILIP VRONINKS. "Op korte termijn heeft de crisis tot gevolg dat vastgoedinvesteringen op een bijzonder laag pitje staan. Het is door de onzekerheid moeilijk de waarde correct in te schatten. Dat geldt voor alle sectoren: kantoren, logistiek, retail en hotels. In de eerste helft van dit jaar zal de ingebruikname van vastgoed zeker negatief zijn voor hotels en winkels. In een optimistisch scenario, een normalisering over zes tot acht weken, kan de ingebruikname van bijvoorbeeld kantoren in de tweede jaarhelft weer terugkeren naar een vroeger niveau. Die ingebruikname was al stevig vorig jaar. Maar het is te vroeg om al een duidelijk zicht op de situatie te krijgen. Dit is nog maar twee weken bezig."Krijgt winkelvastgoed het extra moeilijk door de sluitingsdagen voor winkels?VRONINKS. "Retailvastgoed zat door de stijgende onlineverkopen al in de hoek waar de klappen vallen. Zeker de winkels en ketens met een zwakke balans zullen lijden onder de crisis. Ketens met een goede onlinestrategie kunnen wel vruchten plukken van de crisis. Consumenten zullen de volgende weken nog meer dan vroeger hun aankopen doen via het internet. Daarmee kunnen ketens hun verkiezen in de winkels compenseren. Ketens zonder een duidelijke onlinestrategie kunnen dat niet of minder, en zullen dus nog meer problemen krijgen. Investeerders, die aan hen verhuren, zullen mee in de problemen komen."Sommige landen willen regels, waardoor winkels het recht hebben sterk verlaagde huurprijzen te betalen tijdens deze crisis. Is dat een goed idee?VRONINKS. "Ik denk dat zoiets moeilijk afdwingbaar is via een wet. Eigenaars en gebruikers kunnen daarover beter zelf commerciële afspraken als het moment rijp is."Door een relatief sterke stijging van de onlineverkopen kan het logistieke vastgoed zich na de crisis misschien versterken. Internetbedrijven zullen meer magazijnen nodig hebben.VRONINKS. "Dat is inderdaad mogelijk. Nog een positief effect op de Belgische logistiek kan de aanpassing van de aanvoerlijnen zijn. Producenten beseffen nu dat ze wel heel afhankelijk zijn van verre buitenlandse leveranciers en aanvoerlijnen. Mogelijk willen ze nu hun voorraden dichter bij de productiecentra brengen. Dat is op termijn een goede zaak voor lokale logistiek, ook in ons land."Een ander effect van de crisis is de stijging van het thuiswerken, met minder files op de weg. Zullen bedrijven hieruit leren dat ze dit type van arbeidsorganisatie ook in de toekomst maar beter faciliteren?VRONINKS. "In ons eigen bedrijf heb ik al gezegd dat dit de grote test wordt. We hadden de juiste tools, die thuiswerk mogelijk maken, maar die werden niet massaal ingezet. Nu wel. Als dit goed werkt voor de productiviteit en de efficiëntie, zullen wij daaruit leren voor de toekomst. Andere bedrijven zullen dat ook doen. Dat zal dan weer een impact hebben op het kantoorvastgoed. Als kantoren efficiënter kunnen worden ingezet, hebben bedrijven minder kantooroppervlakte nodig."