In twee fasen kondigde de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Cofinimmo gisteren de verwerving van vijftien woonzorgcentra in België aan. In totaal gaat het over een investering van 300 miljoen euro. De vastgoedportefeuille van Cofinimmo overschrijdt de kaap van 4 miljard euro.

Het aandeel van zorgvastgoed in de portefeuille klimt van 50 naar 54 procent. Voor GVV's geldt vanaf een aandeel van 60 procent zorgvastgoed een verlaagde roerende voorheffing van 15 procent (in plaats van 30%) op het dividend. Tot in 2015 was kantoorvastgoed het belangrijkste beleggingssegment van Cofinimmo.

De aangekochte sites vertegenwoordigen een totale bovengrondse oppervlakte van ongeveer 100.000 vierkante meter. Cofinimmo benadrukt dat het om recente gebouwen gaat: ongeveer de helft is jonger dan vier jaar en twee derde is jonger dan tien jaar. Het initiële brutorendement voor de gecombineerde deal bedraagt ongeveer 4,5 procent, wat volgens Cofinimmo in lijn ligt met de huidige marktvoorwaarden voor kwalitatieve woonzorgcentra in ons land.

Opportuniteitsinvestering

De verwerving van de vijftien woonzorgcentra gebeurde door een inbreng in natura van de aandelen van een vennootschap voor zeven gebouwen en door de inbreng in natura van de overige acht gebouwen. Met de dubbele deal verwelkomt Cofinimmo ook vijf nieuwe uitbaters. Vulpia is de bekendste nieuwe naam. Met meer dan 900 personeelsleden, ongeveer 1500 zorgkamers en 175 assistentiewoningen is het een van de grootste spelers in de Belgische ouderenzorg.

Met het oog op geografische diversificatie en in de zoektocht naar aantrekkelijke rendementen richtte Cofinimmo zijn pijlen de voorbije jaren vooral op de Duitse en Nederlandse markt van zorgvastgoed. Door deze deal klimt het gewicht van de Belgische portefeuille opnieuw boven 50 procent. Maar volgens communicatieverantwoordelijke Gunther De Backer is de aanzienlijke investering in België geen breuk met de geografische diversificatiestrategie. "De twee deals in eigen land waren vooral een opportuniteitsinvestering", zegt hij. "Dat neemt niet weg dat we voor nieuwe acquisities vooral naar het buitenland kijken."

In twee fasen kondigde de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Cofinimmo gisteren de verwerving van vijftien woonzorgcentra in België aan. In totaal gaat het over een investering van 300 miljoen euro. De vastgoedportefeuille van Cofinimmo overschrijdt de kaap van 4 miljard euro. Het aandeel van zorgvastgoed in de portefeuille klimt van 50 naar 54 procent. Voor GVV's geldt vanaf een aandeel van 60 procent zorgvastgoed een verlaagde roerende voorheffing van 15 procent (in plaats van 30%) op het dividend. Tot in 2015 was kantoorvastgoed het belangrijkste beleggingssegment van Cofinimmo. De aangekochte sites vertegenwoordigen een totale bovengrondse oppervlakte van ongeveer 100.000 vierkante meter. Cofinimmo benadrukt dat het om recente gebouwen gaat: ongeveer de helft is jonger dan vier jaar en twee derde is jonger dan tien jaar. Het initiële brutorendement voor de gecombineerde deal bedraagt ongeveer 4,5 procent, wat volgens Cofinimmo in lijn ligt met de huidige marktvoorwaarden voor kwalitatieve woonzorgcentra in ons land.OpportuniteitsinvesteringDe verwerving van de vijftien woonzorgcentra gebeurde door een inbreng in natura van de aandelen van een vennootschap voor zeven gebouwen en door de inbreng in natura van de overige acht gebouwen. Met de dubbele deal verwelkomt Cofinimmo ook vijf nieuwe uitbaters. Vulpia is de bekendste nieuwe naam. Met meer dan 900 personeelsleden, ongeveer 1500 zorgkamers en 175 assistentiewoningen is het een van de grootste spelers in de Belgische ouderenzorg. Met het oog op geografische diversificatie en in de zoektocht naar aantrekkelijke rendementen richtte Cofinimmo zijn pijlen de voorbije jaren vooral op de Duitse en Nederlandse markt van zorgvastgoed. Door deze deal klimt het gewicht van de Belgische portefeuille opnieuw boven 50 procent. Maar volgens communicatieverantwoordelijke Gunther De Backer is de aanzienlijke investering in België geen breuk met de geografische diversificatiestrategie. "De twee deals in eigen land waren vooral een opportuniteitsinvestering", zegt hij. "Dat neemt niet weg dat we voor nieuwe acquisities vooral naar het buitenland kijken."