Dat alles blijkt uit de Reward Barometer die de KU Leuven-spin-off ISW Limits en de consultant PwC jaarlijks publiceren. Daarin gaan ze na of werknemers tevreden zijn over hun verloningspakket en welke vormen van financiële verloning ze belangrijk vinden. Het onderzoek, uitgevoerd bij bijna 900 respondenten in de meest uiteenlopende sectoren, leidde tot enkele opvallende conclusies.

ISW Limits en PwC gingen na welke financiële beloningen werknemers naast het vast loon het belangrijkst vinden. De respondenten werd gevraagd een top vijf van belangrijke verloningsvormen op te stellen.

Het aanvullend pensioensparen aangeboden door de werkgever blijft zeer populair. 56 procent van de respondenten tussen 35 en 49 jaar zette het pensioenplan in zijn top vijf. Ook bij jongere (59% bij de min-35-jarigen) en oudere werknemers (54% bij de 50-plussers) blijft dat zeer populair.

Op de tweede plaats volgt de hospitalisatieverzekering. 50 tot 54 procent van de respondenten vinden dat deel van het loonpakket belangrijk.

Verworven recht

Opvallend is dat beloning volgens anciënniteit op de derde plaats staat. De voorbije weken gingen meermaals stemmen op dat verloning gebaseerd op het aantal jaren dat een werknemer in een bedrijf of sector werkt, niet meer van deze tijd is. Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers daar toch veel belang aan hechten.

"Het principe van anciënniteit mag dan op de helling staan, werknemers zien het blijkbaar als een verworven recht"

Zelfs jongere werknemers vinden het een vanzelfsprekendheid. Van de -35-jarigen vindt 47 procent dat anciënniteitsverloning belangrijk is. 34 procent vindt dat zelfs de allerbelangrijkste vorm van verloning. Van de werknemers die ouder zijn dan 35 jaar beschouwt tussen 25 en 28 procent anciënniteitsverloning als het belangrijkste deel van het salarispakket.

"Het principe van anciënniteit mag dan op de helling staan, werknemers zien het blijkbaar als een verworven recht. Het zal niet gemakkelijk worden die vorm van loonevolutie af te bouwen", voorspelt Inge Van den Brande van ISW Limits.

Wel is het zo dat salaris op basis van competenties onmiddellijk na anciënniteitsverloning komt in de ranking. Op de vijfde plaats staat de heilige koe van het Belgische salarispakket: de bedrijfswagen.

ISW Limits en PwC gingen ook na welke beloningen het minst belangrijk zijn in een loonpakket. Onderaan vinden we de strijkdienst, een tablet, een bedrijfsfiets, kinderopvang, een geboorte- of huwelijkspremie, een laptop en ecocheques.

"Het gaat hier om allerlei kleinere vergoedingen die meer dan tien jaar geleden hun weg naar de bedrijfswereld hebben gevonden. Ze waren vooral nice to have. Maar ze hebben geen echte doorbraak gekend", zegt Inge Van den Brande.

Een andere opvallende vaststelling is dat de helft van de respondenten vindt dat zijn inspanningen onvoldoende gewaardeerd worden en ook onvoldoende terug te vinden zijn in het verloningspakket.

Dat heeft vooral te maken met de reële loonstop van de voorbije twee jaar. Wellicht hadden de werknemers op meer loonsverhogingen gehoopt. Voorts leert de enquête dat 50 procent van de werknemers meent dat werkgevers duidelijker moeten communiceren over hun verloningsbeleid. (A.M.)

Dat alles blijkt uit de Reward Barometer die de KU Leuven-spin-off ISW Limits en de consultant PwC jaarlijks publiceren. Daarin gaan ze na of werknemers tevreden zijn over hun verloningspakket en welke vormen van financiële verloning ze belangrijk vinden. Het onderzoek, uitgevoerd bij bijna 900 respondenten in de meest uiteenlopende sectoren, leidde tot enkele opvallende conclusies.ISW Limits en PwC gingen na welke financiële beloningen werknemers naast het vast loon het belangrijkst vinden. De respondenten werd gevraagd een top vijf van belangrijke verloningsvormen op te stellen. Het aanvullend pensioensparen aangeboden door de werkgever blijft zeer populair. 56 procent van de respondenten tussen 35 en 49 jaar zette het pensioenplan in zijn top vijf. Ook bij jongere (59% bij de min-35-jarigen) en oudere werknemers (54% bij de 50-plussers) blijft dat zeer populair. Op de tweede plaats volgt de hospitalisatieverzekering. 50 tot 54 procent van de respondenten vinden dat deel van het loonpakket belangrijk.Opvallend is dat beloning volgens anciënniteit op de derde plaats staat. De voorbije weken gingen meermaals stemmen op dat verloning gebaseerd op het aantal jaren dat een werknemer in een bedrijf of sector werkt, niet meer van deze tijd is. Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers daar toch veel belang aan hechten.Zelfs jongere werknemers vinden het een vanzelfsprekendheid. Van de -35-jarigen vindt 47 procent dat anciënniteitsverloning belangrijk is. 34 procent vindt dat zelfs de allerbelangrijkste vorm van verloning. Van de werknemers die ouder zijn dan 35 jaar beschouwt tussen 25 en 28 procent anciënniteitsverloning als het belangrijkste deel van het salarispakket. "Het principe van anciënniteit mag dan op de helling staan, werknemers zien het blijkbaar als een verworven recht. Het zal niet gemakkelijk worden die vorm van loonevolutie af te bouwen", voorspelt Inge Van den Brande van ISW Limits.Wel is het zo dat salaris op basis van competenties onmiddellijk na anciënniteitsverloning komt in de ranking. Op de vijfde plaats staat de heilige koe van het Belgische salarispakket: de bedrijfswagen. ISW Limits en PwC gingen ook na welke beloningen het minst belangrijk zijn in een loonpakket. Onderaan vinden we de strijkdienst, een tablet, een bedrijfsfiets, kinderopvang, een geboorte- of huwelijkspremie, een laptop en ecocheques. "Het gaat hier om allerlei kleinere vergoedingen die meer dan tien jaar geleden hun weg naar de bedrijfswereld hebben gevonden. Ze waren vooral nice to have. Maar ze hebben geen echte doorbraak gekend", zegt Inge Van den Brande.Een andere opvallende vaststelling is dat de helft van de respondenten vindt dat zijn inspanningen onvoldoende gewaardeerd worden en ook onvoldoende terug te vinden zijn in het verloningspakket. Dat heeft vooral te maken met de reële loonstop van de voorbije twee jaar. Wellicht hadden de werknemers op meer loonsverhogingen gehoopt. Voorts leert de enquête dat 50 procent van de werknemers meent dat werkgevers duidelijker moeten communiceren over hun verloningsbeleid. (A.M.)