De uitbreiding van het stelsel van de werkbonus heeft de laagste inkomens de voorbije jaren een aardig financieel steuntje in de rug gegeven.

De werkbonus is een korting van de RSZ-werknemersbijdrage voor contractuelen met een laag loon (maximaal 2200 euro bruto per maand). Die korting heeft als doel het nettoloon te verhogen en zo het verschil een werkloosheidsuitkering groter te maken, zodat het voor een werkloze interessanter wordt een job te zoeken. In 2011 werden door de bonus 740 miljoen euro aan bijdragekortingen voor werknemers toegekend. 1,035 miljoen werknemers konden profiteren van de werkbonus.

Het stelsel van de werkbonus werd het voorbije jaar nog uitgebreid. Met het relanceplan van juli 2012 werden nog eens 112 miljoen euro aan RSZ-werknemerskortingen toegekend. Bij het begrotingsconclaaf kwam daar nog eens 30 miljoen euro bij. Het gevolg is dat de totale lastenverlagingen voor de werkbonus nu bijna 900 miljoen euro bedragen.

De uitbreiding van het stelsel van de werkbonus heeft de laagste inkomens de voorbije jaren een aardig financieel steuntje in de rug gegeven.De werkbonus is een korting van de RSZ-werknemersbijdrage voor contractuelen met een laag loon (maximaal 2200 euro bruto per maand). Die korting heeft als doel het nettoloon te verhogen en zo het verschil een werkloosheidsuitkering groter te maken, zodat het voor een werkloze interessanter wordt een job te zoeken. In 2011 werden door de bonus 740 miljoen euro aan bijdragekortingen voor werknemers toegekend. 1,035 miljoen werknemers konden profiteren van de werkbonus. Het stelsel van de werkbonus werd het voorbije jaar nog uitgebreid. Met het relanceplan van juli 2012 werden nog eens 112 miljoen euro aan RSZ-werknemerskortingen toegekend. Bij het begrotingsconclaaf kwam daar nog eens 30 miljoen euro bij. Het gevolg is dat de totale lastenverlagingen voor de werkbonus nu bijna 900 miljoen euro bedragen.